Cases

VKA herijkt Business Case Hansken voor de Politie organisatie

Met Hansken kunnen agenten nu succesvol en efficiënt op zoek gaan naar de denkbeeldige digitale speld in de hooiberg. Politie

De Nederlandse politie maakt sinds 2015 gebruik van het digitale forensische platform Hansken. Dit platform is door het NFI ontwikkeld en stelt de Politie in staat grote hoeveelheden in beslaggenomen gegevensdragers te doorzoeken en analyseren. Vaak gaat dit om potentieel waardevolle data binnen grootschalige en complexe onderzoeken.

Lees meer over VKA herijkt Business Case Hansken voor de Politie organisatie

ClimateControl: de energietransitie van de gemeente Rotterdam meetbaar maken.

Digitalisering en het gebruik van data bieden kansen om de grote opgaves waar wij als gemeente voor staan slimmer uit te voeren Gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft, net als andere gemeentes, de opgave om CO2 te besparen en een daling in het CO2 gebruik te bewerkstelligen. In Rotterdam is deze opgave gezien de omgeving waar ze mee te maken heeft flink ingewikkeld. Het Rotterdams havengebied en de vele bebouwing zorgen voor een grote CO2 uitstoot. Diverse afdelingen werken samen, met de afdeling Duurzaamheid in de voorhoede, om deze ingewikkelde taak tot uitvoering te brengen. Daarnaast bindt de gemeente in de vorm van het Klimaatakkoord ook andere partijen buiten de ambtelijke organisatie aan zich, zoals bedrijven, inwoners en maatschappelijke organisaties, om zo de transitie meer slagkracht te geven.

Lees meer over ClimateControl: de energietransitie van de gemeente Rotterdam meetbaar maken.

Rijkswaterstaat maakt werk van digitale communicatie

Het team was professioneel, flexibel, deskundig en creatief: een plezier om mee samen te werken Rijkswaterstaat

De maatschappij digitaliseert zich in een rap tempo. Dit biedt kansen voor overheden om hun dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren. Zo vindt de communicatie met de overheid steeds vaker via de digitale weg plaats. Volgens de huidige wetgeving zijn overheden nog niet verplicht om deze digitale weg open te stellen, maar dat gaat binnenkort veranderen

Lees meer over Rijkswaterstaat maakt werk van digitale communicatie

Inzet van deep learning bij Amref

Het meten van resultaten in ontwikkelingssamenwerking is complex en kostbaar, met VKA zijn we op weg naar een efficiëntere en robuuste wijze van dataverzameling, analyse en rapportage Amref

Amref Flying Doctors is onder meer bezig met het verbeteren van de sanitatie voor mensen in Oost-Afrika. Een van de programma’s die het uitvoert is ‘FINISH Mondial’. Het FINISH Mondial programma wordt door Amref Flying Doctors samen met Waste en Aqua for All uitgevoerd in 6 landen: Kenia, Oeganda, Tanzania, Ethiopië, Bangladesh en India. Het programma wordt voor een groot deel gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Lees meer over Inzet van deep learning bij Amref

Nieuw zicht op de netwerk- en telecominfrastructuur van Schiphol

VKA heeft met Schiphol Telematics een aanbesteding uitgevoerd om een leverancier met een oplossing te selecteren Schiphol Telematics

Schiphol Telematics (ST) is dé onafhankelijke telecomoperator voor met name Aviation bedrijven op en rond de luchthaven Schiphol. ST beheert een uitgebreid netwerk aan kabels en verbindingen. Het netwerk bestaat uit ruim 102.000 kabels en 1.700.000 lassen, verbonden via 224.000 stuks apparatuur, verspreid over ruim 8.200 locaties op Schiphol.

Lees meer over Nieuw zicht op de netwerk- en telecominfrastructuur van Schiphol

Forensische opsporing zichtbaar een sprong vooruit

‘De opsporing verdient sporen’ Politie

‘De opsporing verdient sporen’: meer (digitale) forensische sporen, met meer duiding en sneller beschikbaar.

Lees meer over Forensische opsporing zichtbaar een sprong vooruit

Cals College Digitaal, Veilig en Transparant

Het Cals Colllege heeft inzicht gekregen in de mate waarin voldaan wordt aan de AVG en hoe de gegevens beveiligd zijn Cals College

Door de toenemende digitalisering van het onderwijs en de invoering van de AVG is de beveiliging en de zorgvuldige omgang met (persoons)gegevens en ondersteunende middelen steeds belangrijker geworden. Dit constateert ook het Cals College, een middelbare scholengemeenschap met twee vestigingen: één in Nieuwegein en één in IJsselstein. Het Cals heeft recent een professionaliseringsslag gemaakt op het gebied van informatiemanagement, privacy en informatiebeveiliging. Bij dit traject heeft VKA geadviseerd en methoden aangedragen en geïmplementeerd om meer grip te krijgen op de besturing van ICT, privacy en informatiebeveiliging. Daarnaast vervult VKA de rol van Functionaris Gegevensbescherming (FG) en Kwartiermaker Privacy. Grip op informatie Om informatie en ICT écht bij te laten dragen aan de bedrijfsvoering, heeft het Cals advies gevraagd aan VKA. VKA heeft het haar vervolgens ondersteund met het uitvoeren van…

Lees meer over Cals College Digitaal, Veilig en Transparant

FG as a Service: een succesvolle aanpak voor Trema

De privacy-volwassenheid van de organisatie is inmiddels op het gewenste niveau. Trema

Trema is een kleine organisatie voor kinderopvang en welzijn. In de uitvoering van haar werkzaamheden krijgt Trema dagelijks met bijzondere persoonsgegevens te maken. Trema vindt het in algemene zin belangrijk om zorgvuldig om te gaan met alle persoonsgegevens die ze verwerkt. Met de komst van de AVG is dit onderkend door het management en dat leidde tot een vraag naar een externe FG.

Lees meer over FG as a Service: een succesvolle aanpak voor Trema

AVG Maturity scan: inzicht in het privacy volwassenheids niveau binnen ZorgSpectrum

Het inzicht in de stand van zaken op het gebied van privacy heeft bijgedragen aan de bewustwording binnen de hele organisatie ZorgSpectrum

ZorgSpectrum helpt mensen die thuiswonen en (structureel of tijdelijk) wat extra ondersteuning nodig hebben. Dit doet ZorgSpectrum o.a. door middel van hulp bij de huishouding, ondersteuning in lastige situaties, wijkverpleging en palliatieve thuiszorg. Het beschermen van gegevens van cliënten en medewerkers is voor ZorgSpectrum een vanzelfsprekend onderdeel van haar zorgplicht. Privacy raakt immers cliënten en medewerkers van ZorgSpectrum, direct of indirect, op verschillende niveaus en met verschillende impact.

Lees meer over AVG Maturity scan: inzicht in het privacy volwassenheids niveau binnen ZorgSpectrum

FG-as-a-service: verhoogde aandacht voor privacy binnen stichting Arosa

Stichting Arosa is nu beter in staat privacy als een van de hulpmiddelen in te zetten om de veiligheid van haar cliënten te garanderen Stichting Arosa

Stichting Arosa is een welzijnsorganisatie in Rotterdam die begeleiding, opvang en veiligheid biedt aan mensen die te maken hebben met ernstig huiselijk geweld. Stichting Arosa heeft hierdoor te maken met gevoelige gegevens van cliënten. Voor de veiligheid van de cliënten en medewerkers is het ontzettend belangrijk om deze gegevens goed te beschermen.

Lees meer over FG-as-a-service: verhoogde aandacht voor privacy binnen stichting Arosa

Positieve impact bij implementatie Lean/Agile portfoliomanagement helder gemaakt

De game heeft al tientallen collega’s binnen DUO het besef gegeven dat planning en werkverdeling van het werk over teams echt anders moet. DUO

Veel organisaties hebben ambitieuze IT-plannen. Daarom is de wens Agile breder uitrollen. Terecht, want met Agile wordt het verwezenlijken van ambitieuze IT-plannen haalbaarder. Tegelijkertijd is de transformatie naar Agile een grote uitdaging, die alleen kan slagen bij voldoende draagvlak.

Lees meer over Positieve impact bij implementatie Lean/Agile portfoliomanagement helder gemaakt

Digitale business strategie: van volger naar koploper

Echter, nu is de tijd gekomen om ICT ook als ‘enabler’ te gaan zien voor verdere groei Van 't Hek

Van ’t Hek Groep is aannemer op het gebied van funderingstechnieken. Van ’t Hek heeft een voorliefde voor een aantal specialismen, zoals werken op het water, langs het spoor en in de binnenstad en natuurlijk het realiseren van complete bouwkuipen. Daarnaast is het bedrijf koploper in trillingvrije en geluidsarme technieken. Van ’t Hek realiseert hierbij vaak de lastige, complexe projecten. Hun innovatief vermogen maakt dat zij koploper zijn in Nederland in diversiteit van trillingvrij en geluidsarme funderingstechnieken.

Lees meer over Digitale business strategie: van volger naar koploper

Roadmap naar de Cloud

Het eindrapport is geen statisch document maar een zeer bruikbaar en praktisch instrument voor de hele organisatie om gezamenlijk vastgestelde doelen te bereiken Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is per 1 januari 2011 ontstaan uit een fusie van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk. Op dit moment heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk - gelegen midden in het Groene Hart - ongeveer 35.000 inwoners. Na de fusie heeft de gemeente enkele financiële uitdagingen gehad wat heeft geleid tot het uitstellen van grote investeringen in haar ICT-omgeving.

Lees meer over Roadmap naar de Cloud

Grip op de bedrijfscontinuïteit ten tijde van een crisis

Het Corona Dashboard heeft bij PGGM een vaste plek in de managementinformatie gekregen PGGM

Halverwege maart veranderde er veel voor Nederland. Het kabinet stelde maatregelen in voor het beheersen van de Corona pandemie. Dit had ook gevolgen voor de pensioenuitvoerder PGGM. Medewerkers konden niet meer op kantoor werken en er bestond een reëel risico dat door uitval van medewerkers en ICT de pensioenopbouw en -uitkering van een groot deel van de (ex)zorgmedewerkers in Nederland in gevaar kwam.

Lees meer over Grip op de bedrijfscontinuïteit ten tijde van een crisis

Erasmus Universiteit is AVG ready met architectuur

Al met al was juist de combinatie van expertise uit het privacydomein, gecombineerd met architectuur en BI van grote meerwaarde voor de EUR in de ondersteuning van haar ambities ten aanzien van de AVG wetgeving.  Erasmus Universiteit

VKA heeft de Erasmus Universiteit ondersteund bij de inventarisatie van de verwerkingen van persoonsgegevens en het ontsluiten van deze data in een BI / reporting tool.

Lees meer over Erasmus Universiteit is AVG ready met architectuur

De nieuwe kantinescan van het Voedingscentrum

De kantinescan was toe aan een update en VKA heeft geholpen om de wensen te vertalen naar de technische en functionele eisen van de app. Voedingscentrum

De kantinescan helpt organisaties om een gezond, gevarieerd en duurzaam voedselaanbod aan te bieden in de kantine. VKA heeft het Voedingscentrum bijgestaan in het concreet maken van de (technische) eisen van de kantine scan en het selecteren van de juiste samenwerkingspartners.

Lees meer over De nieuwe kantinescan van het Voedingscentrum

Kadaster op Koers

Het doel van het nieuwe systeem Koers was ook om een andere manier van registreren in te voeren Kadaster

Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. Deze wettelijke taak en data zijn beschikbaar voor iedereen en de data helpen particulieren, bedrijven en (semi)overheidsorganisaties bij het maken van belangrijke keuzes. Het Kadaster heeft recent een vernieuwing van haar Kadastrale Basisregistratie succesvol afgerond. Bij dit project heeft VKA geadviseerd met haar methode voor het laten slagen van strategische projecten met ICT.

Lees meer over Kadaster op Koers

Goede marktpositie door een solide datafundament

We willen betrouwbare datadiensten en voorspellende informatie leveren aan schoolbesturen waarmee we hen kunnen helpen met hun planvorming en bedrijfsvoering Vervangings- en Participatiefonds

Het Vervangings- en Participatiefonds (VfPf) adviseert en ondersteunt schoolbesturen in het primair onderwijs om te komen tot een gezonde, prettige en veilige werkomgeving op school. VfPf doet dit door schoolbesturen te ondersteunen in het voorkomen van verzuim en ontslag en het beperken van financiële risico’s bij uitval en/of werkloosheid.

Lees meer over Goede marktpositie door een solide datafundament

Gegevensbescherming binnen de zorg (NEN7510/AVG): “katalysator voor kwaliteit”

Het op een zorgvuldige en veilige manier omgaan met gegevens binnen zorginstellingen is een taak die je met elkaar op de werkvloer realiseert Triade / Vitree

Het zorgvuldig en veilig omgaan met (persoons)gegevens van cliënten is een essentieel onderdeel voor kwalitatief hoogstaande zorgverlening. Uit de meest recente cijfers van de Autoriteit Persoonsgegevens blijkt dat de zorgsector in Nederland het meest getroffen wordt door datalekken en informatiebeveiligingsincidenten.

Lees meer over Gegevensbescherming binnen de zorg (NEN7510/AVG): “katalysator voor kwaliteit”

Digitalisering Bedrijfsvoering Nuffic

Er was veel op papier, het werd steeds lastiger om de kerndoelen voor internationalisering van het onderwijs goed te ondersteunen. Digitalisering Bedrijfsvoering

De internationale samenleving digitaliseert, de flexibiliteit neemt toe en dus ook de medewerkers en onderwijs doelgroep. Nuffic stimuleert internationalisering in onderwijs en is actief in elf verschillendelanden o.a. door de uitgifte van studiebeurzen en buitenlandse diploma vergelijkingen.

Lees meer over Digitalisering Bedrijfsvoering Nuffic

Meer slagkracht door uitbesteding ICT

Door de uitbesteding kan DNB zich concentreren op haar ambities op het vlak van digitale transformatie De Nederlandsche Bank (DNB)

VKA heeft DNB ondersteund bij het uitbesteden van haar ICT-functie.

Lees meer over Meer slagkracht door uitbesteding ICT

Agile coach bij de Vernieuwing BasisRegistratie Kadaster (BRK)

Het vernieuwde BRK is een voorbeeld voor andere overheden wat betreft een succesvolle scrum werkwijze.

Het Kadaster heeft recentelijk haar systeem voor de BasisRegistratie (BRK) vernieuwd. Het vorige systeem was niet toekomstbestendig en moest worden vernieuwd, om de continuïteit van haar dienstverlening te waarborgen.

Lees meer over Agile coach bij de Vernieuwing BasisRegistratie Kadaster (BRK)

Met een risicogebaseerde aanpak aantoonbaar in-control met ISAE 3402

Dankzij een heldere en flexibele aanpak van VKA zijn wij ondersteund bij het opzetten en implementeren van de noodzakelijke controls Keerpunt

VKA heeft arbodienstverlener en re-integratiespecialist Keerpunt geholpen bij de opzetten en implementeren van ISAE3402. Hiermee is Keerpunt aantoonbaar ‘in-control’

Lees meer over Met een risicogebaseerde aanpak aantoonbaar in-control met ISAE 3402

Goede ICT-ondersteuning als sleutel voor flexibel onderwijs

Hoe kunnen wij onze opleidingen zo vormgeven dat zij studenten nu, maar ook in de toekomst, onderwijs kunnen bieden dat aansluit bij nieuwe ontwikkelingen?

Deze vraag was voor een faculteit van een hogeschool de aanleiding om een nieuw flexibel onderwijsmodel op te stellen.

Lees meer over Goede ICT-ondersteuning als sleutel voor flexibel onderwijs

Informatiebeveiliging voor droge voeten

Veilige informatiesystemen bij de waterschappen zijn voor onze samenleving van cruciaal belang.

Bij langdurige droogte en hevige regenval blijkt iedere keer weer hoe afhankelijk Nederland is van een goed beheerste waterhuishouding. De waterschappen spelen daarbij een cruciale rol en de informatiebeveiliging moet op orde zijn.

Lees meer over Informatiebeveiliging voor droge voeten

Europees aanbesteden met een groene bril

Voor de provincies was ‘groen inkopen’ een belangrijke voorwaarde voor de aanbesteding.

Vragen waar we mee worstelden gingen over: Het is mooi dat circulair, maar is het onderling vergelijkbaar, meetbaar en controleerbaar? Is het wel uitvoerbaar?

Lees meer over Europees aanbesteden met een groene bril

Ondersteuning bij outsourcing van de ICT-omgeving naar de cloud

Dit traject biedt ons - SRK - de mogelijkheid enerzijds focus aan te brengen op de primaire processen en anderzijds ICT-risico’s te mitigeren op een beheersbare en betaalbare manier. SRK Rechtsbijstand

SRK verwacht steeds meer van haar ICT: hogere kwaliteit, lagere kosten en meer innovatie. Daarnaast moet de organisatie, en dus ook haar ICT, voldoen aan strenge normen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Vanuit deze uitdagingen kwam de vraag: realiseer een sourcingstrategie zodat SRK op basis van weloverwogen keuzes gefaseerd haar ICT naar de markt kan brengen.

Lees meer over Ondersteuning bij outsourcing van de ICT-omgeving naar de cloud

Beslissen met behulp van data-analyse

Hoe kunnen we beschikbare data écht benutten in onze processen? Inspectie SZW

Als toezichthouder voert de Inspectie SZW inspecties uit bij bedrijven, zoals restaurants en op bouwplaatsen. Daarnaast doet dit overheidsorgaan ook aan opsporing en handhaving, bijvoorbeeld op het gebied van uitkeringsfraude. Dit werk wordt uitgevoerd op basis van risico- en omgevingsanalyses.

Lees meer over Beslissen met behulp van data-analyse

ICT redt levens!

Nu kunnen wij inzetten op innovatie, bijvoorbeeld in digitale communicatie met onze donors. Sanquin

De grootste uitdaging bij de verandering van het ICT-landschap, is het feit dat Sanquin een complexe organisatie is. Veel mensen kennen Sanquin van de Bloedbank, maar dit is slechts een van de bedrijven binnen het concern.

Lees meer over ICT redt levens!

Onderzoek 'internetstemmen voor kiezers buiten Nederland'

Internetstemmen kan niet aan alle waarborgen voldoen BZK

Stemmen via internet voor kiezers die op de dag van stemming niet in Nederland zijn. Dat klinkt zo vanzelfsprekend in een tijd waarin we vrijwel alles via het internet doen. In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deed VKA in 2014 een onderzoek naar de risico’s van deze vorm van stemmen.

Lees meer over Onderzoek 'internetstemmen voor kiezers buiten Nederland'

Modernisering ICT: Kortere doorlooptijden en lagere kosten

Het papieren formulier was een groot struikelblok CBR

De dienstverlening van de divisie Rijgeschiktheid van het CBR en van diens ICT-afdeling moet flink verbeterd worden. Zo oordeelde het ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2011.

Lees meer over Modernisering ICT: Kortere doorlooptijden en lagere kosten

Informatiebeveiliging in de zorg

‘Informatiebeveiliging is veel meer dan alleen beveiliging van ICT’ Triade

Informatiebeveiliging is een lastig begrip. Veel mensen denken als ze deze term horen aan beveiliging van ICT, maar het is veel meer dan dat. Zorgverleners snappen wel dat je zorgvuldig moet omgaan met bijvoorbeeld cliëntendossiers, maar informatiebeveiliging gaat ook over het beschermen van informatie over je eigen medewerkers, de financiële informatie, het toegangsbeleid tot locaties.

Lees meer over Informatiebeveiliging in de zorg

Volledige IT vanuit de cloud

De innovatieve cloudstrategie is een voorbeeld voor vele andere bedrijven en overheden PostNL

Gewaagd. Dat was de overweging van PostNL om als eerste beursgenoteerde Nederlandse bedrijf de volledige IT vanuit de cloud te gaan betrekken. Tot drie jaar geleden had PostNL – net als het gros van de grote bedrijven – de IT in een eigen datacenter staan, waar het grotendeels door henzelf werd beheerd. Marcel Krom, Chief Information Officer van PostNL, noemt kostenbesparing als belangrijkste reden om voor een ‘cloud-only strategie’ te kiezen.

Lees meer over Volledige IT vanuit de cloud

Wegen en vaarwegen veiliger

Beperken van de kans op hacks, cybersecurity storingen en inbraken Rijkswaterstaat

Steeds meer mensenhanden maken plaats voor digitale processen en daardoor wordt het risico op hacks, cybersecurity storingen en inbraken groter. Omdat regeren vooruitzien is, is het zaak om daar nu al op in te spelen. Maar hoe pak je dat aan? Een goed voorbeeld daarvan is Rijkswaterstaat, die in 2014 is gestart met een groot programma waarin alle (beweegbare) objecten – of ‘kunstwerken’, zoals ze binnen RWS worden genoemd – worden getoetst op hun beveiliging en deze waar nodig weerbaarder te maken tegen cybersecurity dreigingen.

Lees meer over Wegen en vaarwegen veiliger

Hoe privacygevoelige gegevens veilig blijven

Met de resultaten van de PIA konden wij een verantwoorde beslissing nemen over de sourcing. MyOrder

Mobiel bestellen en betalen bij restaurants, bioscopen, parkeergelegenheden en meer. Dat is het uitgangspunt van de populaire app MyOrder. De bestel- en betaaldienst werd in 2008 opgericht en kan inmiddels op ruim 14.500 locaties in Nederland worden gebruikt.

Lees meer over Hoe privacygevoelige gegevens veilig blijven

De digitalisering van treinen

NS innoveert met continue verbeteringen van IT en diensten voor de reiziger Nederlandse Spoorwegen - IT op de Trein

Waar er dertig jaar terug op elke trein de eindbestemming op de zijkant van de trein werd aangeduid met een ‘koersrol’ die handmatig door de conducteur werd doorgedraaid, zijn de treinen tegenwoordig steeds verder gedigitaliseerd.

Lees meer over De digitalisering van treinen

Eén leeromgeving voor docent en student

Onderwijstechnologie is pure emotie Open Universiteit - yOUlearn

Leren op afstand is een USP van de Open Universiteit (OU), maar tegelijkertijd een pijnpunt. Want hoe zorg je ervoor dat de leeromgeving voldoet aan alle eisen en wensen van docenten en studenten?

Lees meer over Eén leeromgeving voor docent en student

Implementatie nieuwe applicatie en digitaal passysteem

We kunnen de houders van een Stadspas nóg beter van dienst zijn Gemeente Amsterdam - Stadspas

We wilden overstappen op een moderne, goedkopere en flexibelere applicatie voor de Stadspas én het papieren bonnensysteem vervangen door een digitaal vouchersysteem. Een klus die we zonder hulp van buitenaf niet konden klaren.

Lees meer over Implementatie nieuwe applicatie en digitaal passysteem

Keteninformatisering in de vreemdelingenketen

Het systeem heeft de potentie van een Ferrari Ministerie van Veiligheid en Justitie - Vreemdelingenketen

Wie als vreemdeling ons land binnenkomt of als illegaal wordt aangetroffen, doorloopt stapsgewijs processen die ertoe kunnen leiden dat hij of zij een verblijfsvergunning of visum krijgt of het land wordt uitgezet. Hierbij is een keten van verschillende organisaties betrokken: de zogenaamde vreemdelingenketen.

Lees meer over Keteninformatisering in de vreemdelingenketen

Één identiteit in de strafrechtketen

Ik vertrouw op onze techniek. Ik geloof niet zo in eerlijke boeven. Jij wel? Ministerie van Veiligheid en Justitie - Progis

Om persoonsverwisselingen en identiteitsfraude te voorkomen is een eenduidige vaststelling van die identiteit essentieel. Niet alleen op het politiebureau, maar bij álle organisaties in de strafrechtsketen.

Lees meer over Één identiteit in de strafrechtketen

Optimale infrastructuur voor Nederlands grootste webwinkel

Dat we nu zelfs met de feestdagen iedereen op tijd blij kunnen maken, daar word ik echt heel gelukkig van. Bol.com - Inrichting servicemanagement

Een online klant is weinig loyaal en klikt zo door naar een andere webshop. Zeker in het cruciale piekseizoen rond de feestdagen. Dit vergt een state of the art infrastructuur die op de continue groei anticipeert.

Lees meer over Optimale infrastructuur voor Nederlands grootste webwinkel

Standaardisatie van digitaal leermateriaal voor scholen

De tijd van voor ieder vak één lesboek is voorbij. En dat is voor de kinderen een feest! Stichting Kennisnet - Educatieve Content keten

Voor scholen is het van belang dat niet alleen content uit een specifieke leermethode (van een uitgever) kan worden gebruikt, maar dat ook zelf ontwikkelde of open content eenvoudig kan worden gevonden en vrijelijk kan worden gebruikt.

Lees meer over Standaardisatie van digitaal leermateriaal voor scholen

Betere benutting van Nederlandse vaarwegen

Schippers houden van hun vrijheid, het weidse water, de straffe wind. En van korte wachttijden natuurlijk! Rijkswaterstaat - IDVV

Vervoer over water is een uitstekend alternatief voor weg en spoor maar er blijft nog veel capaciteit onbenut. Om de potentie van onze vaarwegen goed te gebruiken moet daar verbetering in komen.

Lees meer over Betere benutting van Nederlandse vaarwegen

Slim voldoen aan wetten en regels

Ik word blij van tevreden klanten, niet van al dat administratieve werk achter mijn bureau. Ministerie van Economische Zaken - Ondernemingsdossier

Vanuit het bedrijfsleven is het initiatief genomen voor een elektronisch ondernemingsdossier waarmee ondernemers slim kunnen voldoen aan wetten en regels. Dat scheelt ondernemers en overheden tijd, geld en onnodige irritatie.

Lees meer over Slim voldoen aan wetten en regels