Over VKA

Alle VKA-ers hebben een ding gemeen: we willen ICT projecten laten slagen.
Als het moet zetten we daar alles voor opzij.

Wij maken kiezen mogelijk

Onze opdrachtgevers staan voor grote uitdagingen. Bij VKA geloven we dat digitalisering bij uitstek een middel is om uitdagingen op te lossen. Maar dat is niet eenvoudig. Vaak zien we dat projecten verzanden en vastlopen, terwijl ze juist met oplossingen zouden moeten komen: stakeholders met tegengestelde belangen, verschillende visies op de oplossing, een beperkt budget, verouderde ICT waar je iets mee moet en dan ook nog allemaal technologische (on)mogelijkheden die wel of niet de oplossing kunnen bieden… Overzicht houden is dan al een hele prestatie, laat staan het project tot een goed einde brengen.

VKA brengt een probleem terug tot de essentie. We houden focus op het einddoel, we onderbouwen alle opties en laten de consequenties zien. We maken in gewone mensentaal duidelijk hoe ICT daaraan kan bijdragen. Dat maakt het nemen van de juiste beslissingen bij lastige keuzes mogelijk en makkelijker. Dat betekent niet dat wij die keuzes maken, maar dat we helder maken wát de keuzes zijn en welke gevolgen een keuze met zich mee brengt. Wij maken onze opdrachtgevers keuzevaardig.

Kiezen is soms best ingewikkeld. Maar is ook te leren. VKA stelt u in staat om de beste keuze te maken. Juist als het om complexe vraagstukken gaat waarin ICT een belangrijke rol speelt.

Voor welke keuzes staat u de komende tijd?
VKA. Wij maken kiezen mogelijk. Juist als het moeilijke keuzes zijn.

Onze tijdlijn

Van idee tot business, van garage naar 150+ professionals… Bekijk zelf hoe het in 1985 allemaal begon.

1985
Wim Verdonck richt op 17 september Adviesbureau Ir. W. Verdonck op. Als de garage te klein is geworden wordt de naam aangepast: Verdonck, Klooster & Associates.

1993
VKA onderzoekt de haalbaarheid van digitale aangifte en voert regie op de invoering van de eerste Belastingdiskette.

1999
Internetondernemer Ben Woldring opent op 14 jarige leeftijd het nieuwe kantoor van VKA aan de Baron de Coubertinlaan in Zoetermeer.

2001
VKA draagt bij aan de Elektronische Overheid door betrokkenheid bij de realisatie van o.a. Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA), Overheid.nl, Rijksoverheids-intranet, PKI-overheid en de Staatsalmanak-online.

2010
VKA neemt het adviesbureau M&I Kompas over.

2015
VKA is hét toonaangevende adviesbureau voor de overheid: 100 overheidsorganisaties hebben via Europese aanbesteding VKA als partner gekozen.

2017
VKA werkt samen met Amref Flying Doctors, de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie, om met innovatieve ICT de toegang tot gezondheidszorg in Afrika te verbeteren. 

2018
VKA neemt het interimmanagementbureau Management in Motion met 150 interimmanagers over.

2019
Eén vijfde van de VKA-ers volbrengt de estafetteloop van Parijs naar Rotterdam voor het goede doel.

2021

VKA is er trots op om onderdeel van Highberg te zijn. Highberg brengt multidisciplinaire boutique-firma’s samen met de beste ervaring in organisatorische, digitale en duurzaamheidstransformatie. Het leveren van de expertise en kennis om organisaties te helpen succesvol te transformeren en relevant te blijven in een tijdperk van verandering. Van strategie tot implementatie, via consultancy, training en coaching.

The Highberg Group​ – “building the leading transformation consulting group in Europe”​

…en hoe nu verder? Dat pakken wij graag samen met u aan!

In de afgelopen jaren hebben we onze opdrachtgevers geholpen om weloverwogen keuzes te maken bij complexe ICT-vragen. Graag gaan we in gesprek over de keuzes waar u voor staat.