Nieuws

Terugblik Nationale Algoritme Debat 2021

29 november 2021

Tijdens het Nationale Algoritme Debat 2021 legde Anne Meuwese - Hoogleraar Public Law & Governance of Artificial Intelligence - de kern uit van de concept verordening. Killian Gross gaf daarna met een videoboodschap toelichting vanuit het perspectief van de Europese Commissie. Vervolgens konden alle deelnemers het debat tussen de panelleden, onder leiding van Arjan van Venrooy, volgen vanuit drie invalshoeken: uitvoer, wet- en regelgeving en beleid.

Lees meer over Terugblik Nationale Algoritme Debat 2021

Rapport VKA bij de Tweede Kamer!

3 november 2021

Een team van VKA adviseurs (Joep Janssen, Anne van Esch en Douwe Horst) heeft bijgedragen aan een mijlpaal in de digitalisering van zorg. Gebaseerd op het rapport van VKA en nog drie andere rapporten heeft de Minister van VWS een brief gezonden aan de Tweede Kamer om de regie op elektronische gegevensuitwisseling in de zorg te bevorderen. Het rapport van VKA stelt VWS in staat de regie-organisatie voor informatiestandaarden op te richten. Informatiestandaarden zijn een belangrijk onderdeel van goede, verantwoorde en veilige elektronische gegevensuitwisseling. Om het uitwisselen van gegevens in de zorg beter, sneller en eenvoudiger te laten verlopen is het noodzakelijk om de gegevensstromen te digitaliseren. Motie de Vries (VVD), Dijkstra (D66) en van den Berg (CDA) heeft de overheid opgeroepen de regie te nemen en te onderzoeken of…

Lees meer over Rapport VKA bij de Tweede Kamer!

Belastingdienst kiest consortium met VKA voor inhuur ICT-professionals

11 oktober 2021

De Belastingdienst heeft het consortium met VKA, Cimsolutions en SLTN als mantelpartij geselecteerd voor de inhuur van ICT-professionals. De Europese aanbesteding heeft een geraamde omvang van ca. € 600 miljoen over de looptijd van iets meer dan vier jaar. In totaal zijn 10 partijen geselecteerd. De raamovereenkomst gaat in op 11 oktober 2021. De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland, in een dynamische context van constant veranderende wetgeving en een groeiende hoeveelheid data. Dit stelt hoge eisen aan het adaptief vermogen en de wendbaarheid van de IV-organisatie. Inzet van moderne technologieën en innovatieve oplossingen wordt daarbij steeds belangrijker. We zien ernaar uit om met onze hoogwaardige ICT-kennis hieraan bij te dragen!

Lees meer over Belastingdienst kiest consortium met VKA voor inhuur ICT-professionals