Nieuws

Amref Flying Doctors en VKA hebben hun partnership verlengd

12 mei 2022

VKA en Amref Flying Doctors hebben sinds 2017 een partnership. Consultants van VKA doen mee in programma’ s die de gezondheidszorg in Afrika verbeteren. VKA brengt in deze programma’s kennis en ervaring op het vlak van digitalisering, data en AI, privacy, informatiebeveiliging, business cases, business continuity management en organisatie-inrichting. De samenwerking bevalt zo goed dat besloten is deze te hernieuwen     Patricia Vermeulen, directeur Amref Flying Doctors: “We werken aan een data gedreven gezondheidszorg in Afrika en zien de mogelijkheden die data kan betekenen. VKA biedt ons hierbij cruciale kennis. We zijn dan ook heel blij dat VKA ons hierbij blijft steunen!” Marc Gillard, directeur VKA: “Voor VKA past deze samenwerking perfect. VKA is een kennisorganisatie en hiermee doen we wat we graag doen. En waar we de meeste…

Lees meer over Amref Flying Doctors en VKA hebben hun partnership verlengd

Negen ministeries kiezen VKA voor ICT/IV opdrachten

15 maart 2022

Een groep van negen ministeries (VWS, SZW, AZ, BZK, DEF, FIN, I&W, J&V, OCW) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hebben de combinatie VKA en Netcompany als mantelpartij geselecteerd voor resultaatgerichte ICT/IV opdrachten. De Europese aanbesteding heeft een geraamde omvang van ca. € 192 miljoen over de looptijd van vier jaar. In totaal zijn zeven partijen geselecteerd. De raamovereenkomst gaat in op 15 maart 2022. De raamovereenkomst heeft betrekking op een breed scala aan ICT-vraagstukken, zoals ontwikkeling, bouw, beheer en onderhoud van maatwerkapplicaties, advies, impactanalyses, doorlichtingen, haalbaarheidsstudies, marktverkenningen, optimalisatie en performanceverbetering, contra-expertises, audits, architectuurstudies, etc. We zien ernaar uit om met onze hoogwaardige ICT-kennis de deelnemers aan deze raamovereenkomst te helpen bij het realiseren van hun ambities rond digitalisering en bij het vormgeven van de digitale transformatie van de rijksoverheid.

Lees meer over Negen ministeries kiezen VKA voor ICT/IV opdrachten

College en Boekje Regie op outsourcingscontracten

19 februari 2022

Tijdens het Sourcing Nederland College op 19 februari is door de auteurs in samenwerking met prof. Oerlemans en dr. Jörg Raab van de Universiteit Tilburg verder ingegaan op het thema regie op transactie en relatie. Het boek is een must voor professionals die grip willen krijgen op IT-Outsourcing.

Lees meer over College en Boekje Regie op outsourcingscontracten