Publicaties

5 Tips voor een goede ketenrisicoanalyse

IT strategie & Architectuur

Noodzaak tot inzicht in ketenrisico’s Samenwerkingsverbanden tussen organisaties (overheid, bedrijfsleven, instellingen, etc.) zijn niet meer weg te denken in de huidige maatschappij. Overheden zoals inspectiediensten, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s werken samen voor bijvoorbeeld de vergunningverlening, toezicht en handhaving. Ziekenhuizen, huisartsen en apothekers voor verlenen van zorg en in het bedrijfsleven is de ‘supply chain’ voor levering […]

Lees meer over 5 Tips voor een goede ketenrisicoanalyse
drs. Norbert Kuiper CISA CISM

Deze AVG grondslagen hoor ik vaak, maar bestaan écht niet…

Privacy

Wie persoonsgegevens wil verwerken, moet zich aan de privacy wetgeving (AVG) houden. En deze wet stelt dat als je persoonsgegevens wilt verwerken, dat dit alleen kan als je beschikt over een grondslag. Wat de 6 grondslagen zijn kan je hier lezen. Maar in de praktijk kom ik ook andere grondslagen tegen die misschien best logisch […]

Lees meer over Deze AVG grondslagen hoor ik vaak, maar bestaan écht niet…
drs. Frank van Vonderen CIPM CGEIT CISA MSIT

De Nederlandse overheid kan aan de slag met Europese dataruimten voor datadeling

Data & Digitalisering, Sourcing & Regie

Er is een voorlopig akkoord bereikt over de Datagovernanceverordening (dit moet nog worden goedgekeurd door de Europese Raad). Deze verordening vloeit voort uit de Europese datastrategie en heeft tot doel datadeling in de EU makkelijker, veiliger en betrouwbaarder te maken. Dit moet ertoe leiden dat maatschappelijke opgaven beter worden aangepakt. Bovendien leidt datadeling ook tot een stimulering van economische groei.

Lees meer over De Nederlandse overheid kan aan de slag met Europese dataruimten voor datadeling
Douwe Horst MSc

Privacy? Soms snap ik t nie

Privacy

Het beschermen van persoonsgegevens is ontzettend belangrijk. Bij VKA zetten we ons daar elke dag voor in. En elke dag proberen we geduldig en duidelijk uit te leggen waarom privacy belangrijk is, want het is niet altijd gemakkelijk om aan privacy wetgeving te voldoen. Nu hoeft niet alles makkelijk te zijn, maar het moet wel uitlegbaar zijn.

Lees meer over Privacy? Soms snap ik t nie
drs. Frank van Vonderen CIPM CGEIT CISA MSIT

Waar ligt het eigenaarschap van risico’s en maatregelen bij informatiebeveiliging?

Cybersecurity & Continuïteit

Informatiebeveiliging is van iedereen! Voor veel mensen uit ons vak is dat een vaak gehoorde uitspraak. Maar welk stukje is dan van jou en welke rol heb jij dan bij informatiebeveiliging? Aan de hand van drie niveau’s neemt Monica de Wit je mee in haar verhaal:

Lees meer over Waar ligt het eigenaarschap van risico’s en maatregelen bij informatiebeveiliging?
ir. Monica de Wit CISA

Cloudinfrastructuur: wie let er op de kosten?

Sourcing & Regie

We zijn goed ontzorgd. Het beheer van de infrastructuur is uitbesteed. Er is geen eigenaarschap meer van infrastructuur, we gebruiken Infrastructure as a Service (IaaS) vanuit de cloud (Azure, AWS of Google) al dan niet aangevuld met IaaS van onze beheerpartij. Hierdoor is onze capaciteit flexibel en hebben we geen investeringen meer maar betalen we naar gebruik. Nooit meer te veel dus? Dat laatste is maar de vraag. Sterker nog, zonder gerichte besturing is dat meestal niet het geval.

Lees meer over Cloudinfrastructuur: wie let er op de kosten?
Arco Janse

De WGS is een goede ontwikkeling voor een afsprakenstelsel ‘by design’ voor samenwerkingsverbanden

Privacy, IT strategie & Architectuur

De Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) is op 17 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer (in gewijzigde vorm met amendementen). Inmiddels hebben verschillende adviesorganen en het maatschappelijke veld zich kritisch uitgesproken over deze wet.

Met dit artikel willen Ruud Boot en Courtney Don de discussie rondom gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden en de WGS vanuit een aanvullend perspectief benaderen.

Lees meer over De WGS is een goede ontwikkeling voor een afsprakenstelsel ‘by design’ voor samenwerkingsverbanden
ing. Ruud Boot MBA