Lees meer over: Agile of Programmamanagement & Communicatie


De Rol van de Agile Mindset in het Hedendaagse werk

In mijn vorige blog (zie link) heb ik besproken hoe agile methodologieën niet langer beperkt zijn tot de IT-sector. Recent onderzoek van de Universiteit Leiden, toont aan dat een succesvolle implementatie van deze methoden sterk afhankelijk is van het volgen van de agile mindset[1]. Deze benadering is cruciaal voor het benutten van het volledige potentieel van agile praktijken. In deze blog leg ik uit wat een agile mindset is

Het Belang van de Agile Mindset

Agile is veel meer dan alleen een set methoden en werkwijzen; Agile vertegenwoordigt een fundamentele verschuiving in mindset. Deze mindset richt zich op het snel reageren op veranderingen, voortdurend te verbeteren en effectief samen te werken. Medewerkers die deze mindset omarmen, staan open voor verandering en leren van fouten, wat resulteert in een meer inclusieve en creatieve werkomgeving waarin samenwerking en communicatie centraal staan. Dit kunnen we verwoorden in een korte definitie:

“De Agile Mindset weerspiegelt de waarden en principes van het Agile Manifest, met een focus op vertrouwen, verantwoordelijkheid, en continue verbetering. Deze mindset benadrukt persoonlijke en organisatorische eigenschappen zoals autonomie, flexibiliteit, en klantgerichtheid, gericht op het daadwerkelijk agile zijn in plaats van enkel agile praktijken toe te passen.”

Organisaties die de agile mindset omarmen, ervaren snellere klantrespons, hogere productiviteit, en grotere tevredenheid onder werknemers en klanten. Dit is te danken aan de proactieve houding en de drang tot verbetering van agile teams. Agile gaat verder dan enkel het aanpassen van werkwijzen; het betekent een fundamentele verandering in denkwijze over werk en samenwerking. Een voorbeeld hiervan is een stedelijk gezondheidscentrum dat agile principes heeft geadopteerd om sneller te kunnen reageren op veranderende gezondheidstrends en behoeften van de gemeenschap. Door regelmatig feedback van patiënten en zorgverleners te integreren, hebben ze de patiëntenzorg en dienstverlening aanzienlijk verbeterd. Deze transformatie resulteerde in hogere patiënttevredenheid en effectievere gezondheidszorg.

Empowerment en Teamautonomie

Empowerment, ofwel het bevorderen van eigenaarschap, is een cruciaal aspect van de agile mindset. Door teams meer autonomie te geven, zoals het zelfstandig bepalen van projectprioriteiten en het bereiken van doelen, versterken we het gevoel van eigenaarschap onder de teamleden. Dit zorgt voor een grotere betrokkenheid en inzet, omdat individuen verantwoordelijkheid nemen voor hun acties. Managers spelen hierbij een sleutelrol; zij dienen als voorbeeld en moeten de agile principes actief uitdragen. Zonder hun betrokkenheid en voorbeeldfunctie kan het voor teamleden uitdagend zijn om zich volledig in te zetten. Managers die deze mindset aanmoedigen, bevorderen een cultuur van autonomie en effectief omgaan met onzekerheden. Dit leidt tot een verhoogde verantwoordelijkheidszin en innovatievermogen, zoals aangetoond in een studie van Mohsin Malik[2].

De Rol van Agile Methodologieën

Agile methodologieën, zoals Scrum, met hun helder gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden, bevorderen deze empowerment-aanpak. Ze stellen teams in staat om gezamenlijk beslissingen te nemen, wat resulteert in een effectievere en efficiëntere inrichting van werkprocessen en bijdraagt aan verbeterde projectresultaten. Deze aanpak helpt ook bij het duidelijk definiëren van verwachtingen binnen het team en richting de organisatie. Het minimaliseert verwarring en conflicten en creëert een cultuur waarin teamleden zich gewaardeerd en vertrouwd voelen.”

Uitdagingen bij het Adopteren van de Agile Mindset

Het adopteren van een agile mindset gaat gepaard met uitdagingen, zoals weerstand tegen verandering en het loslaten van traditionele methoden. Effectieve agile leiders spelen een sleutelrol in het overwinnen van deze uitdagingen door transparante communicatie, gerichte trainingen en het geleidelijk introduceren van agile praktijken.

Conclusie:

De implementatie van een agile mindset is een continu proces dat constante aandacht, training en ondersteuning van het management vereist. Voor organisaties die bereid zijn zich hieraan te committeren, biedt het de mogelijkheid om effectiever te navigeren in een snel veranderende zakelijke omgeving. Het simpelweg toepassen van agile praktijken is niet voldoende voor verbeterde samenwerking en projectresultaten; het is even essentieel om een agile mindset te ontwikkelen.

Deze blog is onderdeel van een serie blogs, die gebaseerd zijn op een onderzoek in samenwerking met Universiteit Leiden. Het volledige onderzoek staat gepland voor publicatie begin 2024. Wil je meer weten over de inzet van agile werken binnen jouw afdeling of organisatie? Neem dan contact op met Mitch Knoop: mitch.knoop@vka.nl of Aart-Jan Eenkhoorn: aartjan.eenkhoorn@vka.nl.

[1] Knoop, Mitch, Agile Frameworks Outside IT: Current State and Influence on Team Performance, Thesis Master ICT in Business and the Public Sector, LIACS, Leiden University, 2023. https://theses.liacs.nl/2620

[2] Malik, M., Sarwar, S., & Orr, S. (2021). Agile practices and performance: Examining the role of psychological empowerment. *International Journal of Project Management, 39*(1), 10-20. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026378632030079X