Ondernemen met maatschappelijke impact!

VKA onderneemt verantwoord en impactvol. Voor ons betekent dit allereerst dat we een goede samenwerking nastreven met onze opdrachtgevers, medewerkers en samenwerkingspartijen en waarde willen geven aan de samenleving.  We streven er vanzelfsprekend naar om onze bedrijfsvoering steeds verder te verduurzamen. Denk hierbij aan het verduurzamen van onze mobiliteit en van het kantoor. We willen zo min mogelijk middelen (energie) gebruiken en verspilling voorkomen.

Met ons werk willen we ook impact op de maatschappij hebben en deze in de goede richting sturen. We willen betrokken zijn bij digitaliseringsprogramma’s die maatschappelijk impactvol zijn. Waar burgers en bedrijven iets aan hebben. In ons geval betekent dit dat we betrokken willen zijn bij overheidsprogramma’s die de samenleving veiliger, transparanter, mooier en eerlijker maken voor burgers en bedrijven.


Collega’s aan het woord:

Waarom is maatschappelijk impactvol ondernemen (MIO) zo belangrijk voor ons?

In de huidige maatschappij wordt er steeds meer van je verwacht en leggen we de lat voor onszelf en onze omgeving steeds hoger. Het is belangrijk om jouw eigen balans daarin te blijven vinden. VKA ondersteunt haar medewerkers daarin op verschillende manieren, zoals door o.a. de inzet van verschillende masterclasses, coaches en maandelijkse stoelmassages. En nog belangrijker, dat we opdrachten hebben die bij ons passen. Om continu te kunnen meebewegen in de behoefte die er is binnen VKA werk ik samen met andere adviseurs en HR aan een nog mooiere VKA-organisatie. When people come first results follow!

Jessica Drake Wetsteijn

Vanuit de VKA dienstverlening lever ik graag een bijdrage aan maatschappelijk relevante ontwikkelingen waarbij digitalisering een rol speelt. Maar VKA stelt mij ook in staat om persoonlijk bij te dragen aan het initiatief “Onafhankelijke architect”dat we met een aantal collega’s hebben gestart. De maatschappelijke impact van digitalisering is zo groot dat wij het vakgebied van de digitale architect op een hoger plan willen brengen. Door de besturing van complexe veranderingen anders vorm te geven waarin de architect echt onafhankelijk kan acteren. Door te investeren in betere opleidingen en door betere visualisatie van de complexe oplossingen.

Rutger Gooszen EMIM

Ik maak me net als velen zorgen over de toekomst en probeer zoveel mogelijk bewuste keuzes te maken. Een van die keuzes is werken voor een organisatie die niet alleen door haar dienstverlening een positieve impact op de maatschappij probeert te realiseren maar ook haar negatieve impact zo veel mogelijk probeert te verkleinen. VKA heeft zonnepanelen, een elektrisch wagenpark en een groen pensioenfonds, maar het kan altijd beter. Daarom krijg ik met een team gedreven adviseurs de ruimte om VKA’s voetprint nog verder te verkleinen. Samen hebben we meer impact dan alleen!

Laura Natrop

Cultuur VKA

VKA staat voor een diverse, inclusieve en sociaal veilige organisatie, een organisatie waar iedereen tot zijn recht komt.

We hebben een proactieve, positieve en samenwerkende cultuur. We zijn open en gaan voor een prettige samenwerking. We willen onze opdrachtgevers meer dan tevreden stellen. We zijn professioneel op een warme manier. Tegelijkertijd hebben we ook oog voor elkaar, als professional en als mens. Dit betekent dat we ook tijd voor elkaar maken. Dit is de organisatie die we willen en koesteren en waarvoor mensen bij VKA werken. 

Social Return

VKA vindt het belangrijk om zich in te zetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We bieden een zogenaamde transformation course aan waarin we nieuwkomers helpen met netwerken en met solliciteren. We leren ze hoe organisaties transformeren (agile werken, datagedreven werken, compliant werken). Daarnaast helpen wij mensen aan het verkrijgen van werkervaring en kijken we of we hen binnen VKA of bij een relatie kunnen laten instromen op een vaste baan.

haka-vka

Zo groen als gras

VKA zet zich in om haar footprint structureel te verminderen en haar bedrijfsvoering verder te vergroenen. Dit doen we door ons pand verder te verduurzamen en bewuster om te gaan met mobiliteit. We willen minder en schonere energie verbruiken. Op het dak van ons kantoor liggen zonnepanelen en de opbrengst daarvan zet VKA in om het pand en een groot deel van de leaseauto’s te voorzien van stroom. Daarnaast zullen wij ons inspannen om de luchtkwaliteit binnen het door VKA gebruikte pand blijven te monitoren en actief bij te sturen wanneer dit nodig is. ​

Elektrische vloot

VKA beschikt over een flinke vloot leaseauto’s met het uiteindelijke doel om volledig klimaatneutraal te rijden. Inmiddels is meer dan twee derde van ons leasewagenpark elektrisch en beschikken we over 26 oplaadpalen. VKA hanteert als stelregel dat een elektrische auto de voorkeur geniet boven ” fossiel” rijden. Naast het gebruik van een leaseauto stimuleert VKA het gebruik van het OV (trein/tram/bus) en de fiets om zodoende de uitstoot van broeikasgassen tot een minimum te beperken, maar ook medewerkers te stimuleren het vervoersmiddel te kiezen dat het beste past voor de reis. ​

Vergroening digitale middelen

Laptops zijn belangrijk voor het type werk wat we uitvoeren bij VKA. Deze laptops kopen we zodanig in dat de laptops duurzaam zijn geproduceerd. Indien we constateren dat een laptop langer dan de gebruiksperiode bij VKA meekan bieden we de laptop intern te koop aan en anders bieden we de hardware aan een inkoper of goed doel aan.

VKA MVO
oplaadpalen VKA

moyee-koffie

Eerst kijken dan kopen

Groen, sociaal en lokaal inkopen. Bij het selecteren van onze leveranciers kijken we naar hun groene, sociale en lokale footprint. Denk hierbij aan de inkoop van financiële diensten, mobiliteit en apparaten. Bij voorkeur neemt VKA voedsel en dranken af bij lokale ondernemingen. Zo staat er tijdens de lunch bijvoorbeeld een gevarieerde saladebar met eten van de lokale groenteboer.

Fair Chain Koffie Moyee

Bij VKA houden we van koffie, maar het moet dan wel echt goede koffie zijn. Dan hebben we het niet alleen over de smaak, maar ook over eerlijke koffie. Daarom drinken wij alleen Moyee Koffie! Moyee herverdeelt de koffieketen door de koffie te branden en verpakken in het land van herkomst. Zo claimen de boeren en branders in koffieproducerende landen hun rechtmatige positie als gelijkwaardige partners in de koffieketen terug.


VKA helpt!

VKA helpt AMREF, leerKRACHT, projecten met een maatschappelijke impact en social return.

VKA werkt met Amref Flying Doctors aan betere gezondheid in Afrika

Innovatie op het gebied van gezondheid in Afrika is essentieel om de bevolkingsgroepen te bereiken die de zorg het hardst nodig hebben. Daarom investeert Amref Flying Doctors steeds vaker in innovatieve oplossingen, waarbij ICT een grote rol speelt.

De Onafhankelijke Architect

Een nieuw besturingsmodel met een erkende onafhankelijk opererende architect is nodig! Ons doel is het realiseren van succesvolle projecten die de kwaliteit verbeteren van de informatievoorziening in organisaties en zo zorgen voor goedwerkende, effectieve, betrouwbare, duurzame en veilige informatievoorziening.

Data verrijkt de leerKRACHT-aanpak in het MBO

VKA is partner van Stichting LeerKRACHT en zijn we met Albeda Zorgcollege Poortugaal de pilot ‘data voor lerarenteams’ gestart. De ambitie is om de lerarenteams te ondersteunen met een data-dashboard dat hen helpt de eigen verbeterdoelen te bereiken.

Projecten met (maatschappelijke) impact!

Jaarlijks voert VKA vele verschillende opdrachten uit, maar niet allemaal hebben ze een maatschappelijke impact. Daarom streven wij ernaar om een bijdragen te leveren aan minimaal 20 projecten die een impact hebben op de wereld en onze maatschappij!


Gerelateerde publicaties van VKA