VKA gaat van verantwoord naar impactvol ondernemen!

De afgelopen jaren zijn meer en meer organisaties verantwoord gaan ondernemen. Dit betekende dat zij CO2 zijn gaan besparen, dat zij aanpassingen maakten in hun kantoorpanden waardoor die minder energie zijn gaan verbruiken en afval gingen scheiden. VKA deed dit ook, maar wil nu een stap verder gaan: wij willen meer voor elkaar krijgen. Daarom spreken wij niet meer van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), maar van impactvol ondernemen.

Onze tijd kent grote maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatadaptatie, energietransitie, migratie, vergrijzing en veiligheid. Deze thema’s en uitdagingen kunnen we als maatschappij niet van het ene op het andere moment oplossen! Overheid, burgers en bedrijfsleven moeten hieraan geïntegreerd en samen bijdragen. Van elk wordt verantwoordelijkheid en commitment gevraagd. Ook VKA wil hieraan bijdragen. Volgens ons past de term impactvol ondernemen daar beter bij. We willen namelijk een positieve impact maken op de maatschappij, onze communities en medewerkers via ons werk en onze werkcultuur. Daarnaast willen we uiteraard ook onze negatieve impact door verbruik en consumptie blijven verkleinen.

Impact maken met onze werkzaamheden: adviseren en realiseren

Voor veel van de genoemde maatschappelijke uitdagingen is digitalisering een oplossing, biedt het de mogelijkheid het probleem inzichtelijk te maken of het probleem te minimaliseren. Tegelijkertijd is verdergaande digitalisering op zichzelf ook een maatschappelijke uitdaging. VKA adviseert over digitalisering en wil daarmee de maatschappij verder helpen. Daarom stelt VKA digitalisering centraal als het gaat om impactvol ondernemen. Thema’s binnen digitalisering waar we ons met name op richten zijn: digitale transformatie, data, artificial intelligence, informatiebeveiliging, ethiek en privacy als recht.

“VKA is hét adviesbureau dat maatschappelijk impactvol onderneemt. Wij ondersteunen medewerkers om fit-for-purpose te zijn, wij dragen bij aan duurzaamheid en onze communities. Wij gaan voor positieve impact op de samenleving en helpen onze klanten die impact te realiseren. Wij hanteren hierbij een ethisch kader voor onze activiteiten.”​

Het Impactvol ondernemen doen we aan de hand van de vijf onderstaande pijlers. Deze pijlers willen we elk voor zich managen. Dit betekent dat ze onderdeel zijn van de managementcyclus. Daarmee zijn verantwoordelijkheden benoemd, stellen we onszelf doelen, meten we of we doelen halen en sturen we bij.

– Medewerkers: We streven naar een proactieve, positieve en samenwerkende cultuur. Daarbij hebben we oog voor de medewerkers en zijn we fit-for-purpose. Voor ons betekent dat dat onze organisatie flexibel en wendbaar is om mee te bewegen in de veranderende koers en dat onze medewerkers zich welkom, gehoord en gewaardeerd voelen en werkzaamheden hebben die passen bij hun behoefte. Daarbij willen we divers en inclusief zijn en investeren we in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

– Klimaat en lokale producten: We streven in onze bedrijfsvoering meer en meer naar klimaatneutraal werken. We kijken kritisch naar onze energie- en water consumptie en proberen eten en drinken zoveel mogelijk lokaal in te kopen. Oók proberen we daar waar het meerwaarde biedt digitaal te overleggen in plaats van te reizen. En als we dan reizen om dit zoveel mogelijk ‘groen’ te doen en ‘fossiel’ te vermijden. Als we afscheid nemen van IT-middelen proberen we die een tweede of derde leven te geven.

– Investeren in de maatschappij: doen we bijvoorbeeld door maatschappelijke organisaties te ondersteunen. Zo ondersteunen we AMREF met het data gestuurd werken bij gezondheidsprogramma’s in Afrika én Stichting LeerKRACHT helpen we om het onderwijs in Nederland steeds een stapje beter te maken.

– Maatschappelijke impact: willen we maken door maatschappelijk belangrijke projecten uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn: elektronisch- en briefstemmen, het reviewen van grote (overheids-)programma’s én het ondersteunen bij de Corona aanpak. Ook willen we het voortouw nemen in maatschappelijke discussies: dit resulteerde in ons werk om het algoritme keurmerk op te zetten en de onafhankelijke architect voor te stellen en door actief kennis te ontwikkelen en deze te delen in ons netwerk: denk aan publicaties in vaktijdschriften en blogs op onze website, podcasts (De Nationale Data Podcast) en diverse events.

– Ethiek: VKA ontwikkelt een ethisch kader om de projecten die we gaan doen te kunnen beoordelen. Dit kader bestaat uit een proces en normen. Bij beide zijn medewerkers betrokken. Daarbij vragen wij ook van onze leveranciers verantwoord en goed gedrag.

Impactvol ondernemen gaat volgens ons dus verder dan MVO: aan de basis van Impactvol ondernemen ligt de wens om bij te dragen aan één of meerdere maatschappelijke uitdagingen. Tegelijkertijd zijn bij Impactvol ondernemen de onderwerpen die vanuit MVO van belang zijn nog steeds belangrijk genoeg om ze niet uit het oog te verliezen. Voor VKA is het evident dat wij bijdragen en tegelijkertijd een extra stap zetten om nóg meer bij te dragen aan onze digitaliserende samenleving.

Kunnen we u helpen?

Meer weten over wat VKA doet op het gebied van Impactvol ondernemen. Neem dan eens een kijkje op onze thema pagina: Ondernemen met maatschappelijke impact. Wilt u in gesprek met VKA over hoe we u kunnen helpen om uw (maatschappelijke) doelen te bereiken. Neem dan contact op met Ben ten Dam, Jessica Drake, Laura Natrop of Joost van Lier.