VKA werkt met Amref Flying Doctors aan betere gezondheid in Afrika

Innovatie op het gebied van gezondheid in Afrika is essentieel om de bevolkingsgroepen te bereiken die de zorg het hardst nodig hebben. Daarom investeert Amref Flying Doctors steeds vaker in innovatieve oplossingen, waarbij ICT een grote rol speelt. Vanaf vandaag helpt Verdonck, Klooster & Associates (VKA) de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie bij het verbeteren van de toegang tot gezondheidszorg in Afrika door hun expertise op het gebied van complexe vraagstukken in de ICT in te zetten.

Marc Gill’ard, directeur bij VKA: ‘Toen mijn collega Ben ten Dam mij in contact bracht met Amref Flying Doctors was ik erg onder de indruk van hun werk om gezondheid in Afrika te verbeteren. Niet alleen met lokale hulpverleners, maar ook met innovatieve inzet van ICT. Zo helpt een mobiele app lokale zorgverleners bij het herkennen van ziektebeelden en het vaststellen van de juiste diagnose. Ook helpt een app de zorgverlener bij het kiezen van de beste behandelaanpak. Essentiële basiskennis op afgelegen locaties, waar vaak geen arts beschikbaar is. Ik vind dit een uitstekend voorbeeld hoe innovatieve ICT bijdraagt aan de gezondheid in Afrika! Ik ben dan ook erg trots dat wij Amref Flying Doctors met onze ICT-expertise kunnen helpen om de toegang tot gezondheidszorg in Afrika verder te verbeteren. Een beter voorbeeld van onze missie ‘ICT dient de mens’ kan ik mij eigenlijk niet voorstellen.’

Een beter voorbeeld van onze missie ‘ICT dient de mens’ kan ik mij eigenlijk niet voorstellen.

Ook Patricia Vermeulen, directeur van Amref Flying Doctors, is blij met de samenwerking: ‘Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerken met het bedrijfsleven een van de voorwaarden is om een zelfbewust en gezond Afrikaans continent dichterbij te brengen. Daarom werken we veel samen met bedrijven en start-ups, in Nederland én in Afrika, die innovaties hebben ontwikkeld die bijdragen aan onze doelstelling. De expertise en kennis van VKA komt hierin heel goed van pas!’

VKA zet als onderdeel van de samenwerking haar expertise en ervaring in voor de innovatieve projecten van Amref Flying Doctors. Zo zal VKA Amref en social enterprise Momala ondersteunen bij hun innovatieve app, waarmee malaria sneller gediagnostiseerd kan worden. Christian Verhagen, consultant bij VKA, werkt mee aan dit project en is nu al enthousiast over de samenwerking: ‘Het is geweldig om in mijn werk van betekenis te kunnen zijn voor deze kwetsbare groepen in Afrika. En hoe fijn is het dat dit ook echt gestimuleerd wordt door je werkgever?’


Amref Flying Doctors

Amref Flying Doctors is in 1957 opgericht en is uitgegroeid tot de belangrijkste Afrikaanse gezondheidsorganisatie. Tegenwoordig richt Amref zich vooral op gezond blijven, door middel van voorlichting, opleiding en onderzoek. Daar waar de dokter niet komt, overbruggen ze de afstanden naar de gezondheidszorg. Daarbij gebruiken ze ook innovatieve methoden, zoals e- en mLearning.


Wilt u meer weten over onze samenwerking met Amref Flying Doctors? Neem dan gerust contact op met Ben ten Dam.