VKA footprint stapsgewijs naar 0

VKA heeft recent haar footprint laten onderzoeken door Stimular. Dit onderzoek stelt dat VKA al veel stappen heeft gezet richting een duurzame bedrijfsvoering: We hebben groene stroom. We wekken 33% van onze elektriciteit op met zonnepanelen. Ons pand heeft een A label. En ons wagenpark is nu 75% electrisch. VKA heeft al veel acties ondernomen om de CO2-uitstoot te minimaliseren. Op basis van de huidige stand van zaken acht Stimular het haalbaar om in enkele jaren een klimaatneutrale bedrijfsvoering te hebben, waarbij compensatie nog een klein onderdeel van de footprint zal moeten dekken. Hiermee loopt VKA voor op het beleid van de landelijke overheid en de EU en is een voorbeeld voor de sector.

Onze footprint is 129 ton Co2 (in 2021) en deze gaan wij stapsgewijs naar 0 brengen. Voor zover dat niet lukt compenseren wij. De meeste CO2 (88%) ontstaat door vervoer. De overige 12% is het gevolg van aardgas voor verwarming. Door de inkoop van Nederlandse groene stroom heeft elektriciteit geen impact op onze CO2 footprint. We gaan inzetten op de verdere vergroening van ons wagenpark, aangezien dit de grootste impact heeft op onze footprint. We stimuleren elektrisch rijden en bewuster rij- en werkgedrag. We creëren bewustwording bij medewerkers om vaker gebruik te maken van de fiets of het OV en gaan een mobiliteitspas aanbieden.