De kantinescan was toe aan een update en VKA heeft geholpen om de wensen te vertalen naar de technische en functionele eisen van de app.

De nieuwe kantinescan van het Voedingscentrum

Het Voedingscentrum is dé autoriteit die consumenten betrouwbare en onafhankelijke informatie geeft over een gezonde, veilige en duurzame voeding. 

De ‘Schijf van vijf’ is bij veel mensen bekend maar daarnaast geeft het Voedingcentrum ook advies over ‘eetomgevingen’ en hoe organisaties tot een verantwoord voedselaanbod kunnen komen. Het uitgangspunt is: de gezonde keuze, de gemakkelijke keuze te laten zijn. 

In 2014 heeft het Voedingscentrum in samenspraak met wetenschappers en betrokkenen vanuit beleid en praktijk de ‘Richtlijnen Gezondere Kantines’ opgesteld. Deze richtlijnen hebben tot doel het aanbod in zowel bedrijfsrestaurants als school- en sportkantines gezonder te maken. In de richtlijnen wordt gezondheid bepaald op basis van het voedingsaanbod, maar ook de uitstraling speelt een belangrijke rol. Dus niet alleen wat het aanbod is, maar ook hoe de producten worden geplaatst en gepromoot. Bijvoorbeeld gezondere producten bij de kassa neerzetten en goed zichtbaar op de menukaart plaatsen. Als communicatie- en implementatie middel is ervoor gekozen een online Kantinescan te ontwikkelen.

De dreamscan

De eerste versie van de Kantinescan is in 2015 gebouwd. De Richtlijnen Gezondere Kantines waren toen net ontwikkeld. Steeds meer organisaties gebruiken de Kantinescan om te bepalen in hoeverre hun kantine of restaurant voldoet aan de richtlijnen en ontvangen daarbij adviezen voor verbeteringen. Daarnaast heeft het Voedingscentrum in 2017/2018 onderzoek laten uitvoeren door de Vrije Universiteit Amsterdam naar de validiteit en betrouwbaarheid van en ervaringen met de Kantinescan. Op basis van deze ervaringen en inzichten besloot het Voedingscentrum de Kantinescan opnieuw te laten bouwen. Het Voedingscentrum heeft zichzelf daarbij ten doel gesteld om de Kantinescan te verbeteren én toekomstbestendig te maken. Bijvoorbeeld door de mogelijkheid te creëren om de app uit te breiden met duurzaamheidsstrategieën. 

Projectcoördinator Irma Evenhuis zegt hierover: “De veelgebruikte Kantinescan was toe aan een update. We hebben een ‘dreamscan’ op papier gezet met al onze wensen en die van onze gebruikers. Maar hoe vertalen we dat naar een goede toekomstbestendige app?”

VKA heeft het Voedingscentrum ondersteund bij de werving en selectie van een softwareontwikkelaar door middel van een onderhandse aanbesteding. Samen met het Voedingscentrum heeft VKA de (technische) eisen aan de Kantinescan aangescherpt en de ondersteunende eisen (denk aan device-onafhankelijkheid) uitgewerkt. VKA heeft gedurende de aanbesteding het Voedingscentrum ondersteund door kritisch mee te denken, vragen te beantwoorden en te ondersteunen bij de beoordeling van de inschrijvingen. Na de aanbesteding heeft het Voedingscentrum VKA gevraagd om als onafhankelijk expert op gezette momenten mee te kijken bij de ontwikkeling en het Voedingscentrum te ondersteunen bij het tussentijds evalueren van de gemaakte (technische) afspraken.

Projectcoördinator Irma Evenhuis over de rol van VKA: “Dankzij de kennis van VKA over aanbesteden en softwareontwikkeling hebben we onze wensen concreet kunnen maken, rekening houdend met ons budget en technische mogelijkheden. Het traject is prettig en transparant verlopen. De concrete adviezen waren een relevante aanvulling op onze eigen kennis en ervaringen.

Het resultaat

Met de nieuwe Kantinescan is een visueel modern, aantrekkelijk en gebruiksvriendelijke app ontwikkeld. Betrokkenen bij kantines en restaurants zijn hiermee in staat om aan de hand van foto’s van de eetgelegenheid de aangeboden producten, en de plaatsing ervan, in te voeren. Bij het invoeren van producten ziet de gebruiker direct in hoeverre de kantine voldoet aan de Richtlijnen Gezondere Kantines en ontvangt adviezen ter verbetering. Zo zijn locaties in staat om zelf stappen te maken naar een gezondere omgeving die consumenten bewust en onbewust stimuleert tot gezondere aankopen. 

 

Wil je meer informatie? Neem contact op met Joost van Lier of Wilbert Enserink.

 


Wilt u meer weten, bel ons op 079-3681000

Of neem contact op met Joost van Lier