Onderwijstechnologie is pure emotie

Eén leeromgeving voor docent en student

Een doorsnee universiteit bestaat uit een gebouw waar je als student achter een van de vele computers plaatsneemt, colleges volgt en docenten in de wandelgangen aanspreekt. De Open Universiteit is wat dat betreft een vreemde eend in de bijt, want er is geen fysieke campus. Leren op afstand is een USP van de Open Universiteit (OU), maar tegelijkertijd een pijnpunt. Want hoe zorg je ervoor dat de leeromgeving voldoet aan alle eisen en wensen van docenten en studenten?

“Tot 2013 werkten we met meerdere leeromgevingen naast elkaar, zoals Moodle en Blackboard,” vertelt Sander van den Eijnden, voorzitter van het College van Bestuur van de Open Universiteit. “Docenten waren daar tevreden over, want zij waren gewend aan deze werkwijze. Voor studenten was het te ingewikkeld, omdat ze steeds in verschillende omgevingen moesten leren en werken. Het was te versnipperd. Dat beeld sloot niet aan bij wat wij als OU voor ogen hadden.”

Het moest anders, het moest beter

De wens van het College van Bestuur was de creatie en implementatie van één leeromgeving waarin zowel docenten als studenten konden werken. Hiermee zou voorgoed een einde worden gemaakt aan issues als niet-werkende koppelingen en rondzwervende studentenaccounts. Deze leeromgeving zou op basis van de bestaande portal techniek door de Open Universiteit worden ontwikkeld, want de deskundigheid en vaardigheid daarvoor bevond zich in eigen huis.

Aan de ene kant een voordeel, anderzijds een nadeel. Want als alle medewerkers verstand hebben van onderwijstechnologie, erover publiceren en er onderzoek naar doen, betekent dat ook dat ze er állemaal een mening over hebben Van den Eijnden: “Onderwijs is het hart van de OU. Pure emotie. Het idee van een nieuwe leeromgeving leidde net niet tot een bloedige stammenstrijd. Met als belangrijkste kwestie: kunnen wij zo’n groot project als dit wel zelf managen?”

Ik zat in de gebruikersraad, dus ik heb de implementatie van yOulearn van dichterbij meegemaakt dan andere docenten. Dat werd keurig gedaan met workshops die je kon volgen, al was dat voor onze docenten eigenlijk niet nodig. yOUlearn werkt heel intuïtief. Als je niet bang bent voor nieuwe systemen, dan werk je er heel makkelijke mee. Het ziet er ook goed uit: plezierig en clean. Alle master-opleidingen draaien op yOUlearn, maar ik heb ook één bachelor-cursus waarvoor ik werk met Blackboard. Elke keer als ik dat open, verlang ik weer heel erg naar yOUlearn.
Sylvia Stuurman, docent informatie aan de OU

Stap voor stap

Dit is waar VKA om de hoek kwam kijken. Zij werden aangesteld voor het programmamanagement van het nieuw te ontwikkelen leersysteem yOUlearn. Hun taak: het bouw- en implementatieproces in samenwerking met een stuurgroep op een beheerste manier inrichten. Van den Eijnden: “Door het proces professioneel en systematisch te laten verlopen, hoopten wij meer draagvlak te creëren bij de medewerkers. VKA heeft daar een belangrijke rol in gespeeld.”

VKA stelde een programmaplan op om de oude leeromgevingen af te bouwen en de nieuwe leeromgeving binnen de faculteiten te implementeren. “Dat deed VKA stap voor stap,” legt Van den Eijnden uit. “Onderwijl was VKA heel helder waarom iets wel gebeurde of juist niet, welke eisen van medewerkers er konden worden ingewilligd en welke niet. Dat is inhoudelijk mijn verantwoordelijkheid, maar ik moest daarbij wel worden geholpen. VKA heeft dat uiterst kundig gedaan.”

Plaats- en tijdonafhankelijk

VKA voerde zowel professionele gesprekken met de top van de organisatie als met docenten en medewerkers, waardoor de aanvankelijke scepsis over yOUlearn in de afgelopen drie jaar steeds minder werd. “Inmiddels is yOUlearn grotendeels geïmplementeerd,” vertelt Van den Eijnden. “Het is het systeem geworden dat we wensten: een digitale campus waarin zowel docenten als studenten alle onderwijsactiviteiten plaats- en tijdonafhankelijk kunnen verrichten.”

De nieuwe leer- en werkomgeving is een stuk gebruiksvriendelijker,
eenvoudiger en overzichtelijker dan de oude omgevingen die naast elkaar bestonden. “Dat maakt leren leuker en effectiever,” aldus Van den Eijnden. “Ook de meeste OU-medewerkers zijn mede dankzij de inzet van VKA enthousiast geworden over yOUlearn en actief bezig om het tot een succes te maken. Natuurlijk zijn er nog steeds kleine dingetjes die kunnen worden verbeterd of aangepast, maar voor ons voelt dit als een overwinning waar we trots op kunnen zijn.”

 

Wilt u meer weten, bel ons op 079-3681000

Of neem contact op met Arjan van Venrooy.