‘De opsporing verdient sporen’

Forensische opsporing zichtbaar een sprong vooruit

‘De opsporing verdient sporen’: meer (digitale) forensische sporen, met meer duiding en sneller beschikbaar.

Met dit motto is anderhalf jaar geleden bij de Nationale Politie het programma ‘Herpositionering en Intensivering Forensische Opsporing’ gestart, kortweg Programma FO. Dit programma heeft als doel de forensische opsporing op het gebied van leren-ontwikkelen-kwaliteit, personeel & organisatieontwikkeling én de informatievoorziening naar een hoger plan te brengen. Het programma maakt meters en resultaten worden zichtbaar: nieuwe leertrajecten, implementatie van mobiele ICT-middelen, innovaties op onderzoekstechnieken en het daadwerkelijk in de praktijk ‘proeven’ en meten van de effecten van nieuwe technieken en procesverbeteringen. En dit in de keten van de opsporing en vervolging, want er wordt in dit programma nauw samengewerkt met het Nederlands Forensisch Instituut, het Openbaar Ministerie en marktpartijen zoals The Maastricht Forensic Institute (commercieel lab voor onder andere DNA-onderzoek). VKA participeert in dit programma in de rollen Strategische Communicatie, IV-Architectuur en Kennisdelen, Procesinrichting en Projectmanagement. Hieronder lichten we twee projecten, die onderdeel zijn van het progeramma toe: ‘Local DNA’ en het ‘Ontwikkelplein’.

In deze video van de NOS is de projectleider het het Forensisch Identificatie Voertuig zien.

Over Local DNA

De politie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) experimenteren met manieren om sneller ‘dna-hits’ te krijgen. Want hoe eerder een dna-spoor leidt naar een verdachte, hoe sneller een misdrijf kan worden opgelost.

Sinds deze maand test de politie een rijdend forensisch laboratorium, dat naar de plaats van een misdrijf gaat. Specialisten halen ter plekke een dna-profiel uit aangetroffen sporen. Het materiaal wordt meteen door de databank bij het NFI gehaald, in de hoop op een match. Op maandag 23 november verschenen in verschillende media berichten over het project ‘Local DNA’, zie hier het volledige bericht dat verscheen op NOS.nl en te zien was in het journaal. Hieronder is de volledige kick-off van de proeftuin ‘Local DNA’ te zien, zoals gepresenteerd binnen de politie.

In deze video presenteert William Swaters de kickoff van het project ‘Local DNA’

Over het Ontwikkelplein: een leven lang leren

Met een druk op de startknop op een mobiele telefoon is dinsdagmiddag 2 november Ontwikkelplein Dordrecht geopend. Het Ontwikkelplein moet ‘the place to be’ worden voor de forensische opsporing om te experimenteren, kennis te delen en nieuwe vaardigheden op te doen.

De digitale kick-off, onder leiding van William Swaters, is een opmaat om de forensische opsporing de komende jaren een kwaliteitsimpuls te geven. De komende tijd worden er 250 nieuwe mensen aangenomen bij de forensische opsporing en het Ontwikkelplein zal een belangrijke rol spelen in de opleiding van de nieuwe medewerkers. Forensisch opsporingswerk vereist veel scholing en ervaring. Op de politieacademie doen de medewerkers basiskennis op, waarop het Ontwikkelplein een goede aanvulling zal zijn. Naast het creëren van een fysieke plek waar men kan experimenteren en kennis kan overdragen maken we ‘Focus op FO’, een nieuwsuitzending waarbij collega’s uit de teams en deskundigen van het NFI laten zien wat er zoal gebeurt op het gebied van leren en ontwikkelen in het vak van de forensische opsporing. De nieuwsuitzendingen zijn (zo’n 8 edities per jaar) dóór en vóór collega’s van FO. Politieacademie, opsporing en ketenpartners zoals het NFI. Hierbij gaat het alleen over de inhoud van het vak en dat is echt nieuw binnen de politie. Het Ontwikkelplein en de uitzendingen ‘Focus op FO’ gaan ervoor zorgen dat de forensische opsporing continu wordt verbeterd en dat nieuwe medewerkers in razend tempo de juiste skills onder de knie krijgen.


Wil je meer informatie over ‘Local DNA’ of het ‘Ontwikkelplein’? Neem contact op met William Swaters (M: +31 6 51137703)