Het inzicht in de stand van zaken op het gebied van privacy heeft bijgedragen aan de bewustwording binnen de hele organisatie

AVG Maturity scan: inzicht in het privacy volwassenheids niveau binnen ZorgSpectrum

ZorgSpectrum helpt mensen die thuiswonen en (structureel of tijdelijk) wat extra ondersteuning nodig hebben. Dit doet ZorgSpectrum o.a. door middel van hulp bij de huishouding, ondersteuning in lastige situaties, wijkverpleging en palliatieve thuiszorg. Het beschermen van gegevens van cliënten en medewerkers is voor ZorgSpectrum een vanzelfsprekend onderdeel van haar zorgplicht. Privacy raakt immers cliënten en medewerkers van ZorgSpectrum, direct of indirect, op verschillende niveaus en met verschillende impact. Om te weten waar de organisatie staat op het gebied van de AVG-implementatie heeft ZorgSpectrum VKA gevraagd een AVG Maturity scan uit te voeren.

Door middel van interviews met diverse medewerkers en uitvoerige document review is inzicht verkregen in de mate waarin ZorgSpectrum de belangrijkste AVG-thema’s geïmplementeerd heeft. Zodoende kon VKA een overzicht met verbeterpunten aanreiken en slimme voorstellen voor implementatie doen. Dit vertaalde zich in een rapportage en werkpakketten die een solide basis voor de organisatie boden om zelfstandig op te pakken.

ZorgSpectrum is inmiddels goed op weg om het privacy volwassenheidsniveau te verhogen. Met behulp van de werkpakketten is de organisatie meteen aan de slag gegaan met het verrijken van het verwerkingsregister en het uitvoeren van noodzakelijke DPIA’s. Het inzicht in de stand van zaken op het gebied van privacy heeft bijgedragen aan de bewustwording binnen de hele organisatie en biedt tevens een mooi vertrekpunt voor de toekomst. Ook maakt ZorgSpectrum sinds dit jaar gebruik van FG as a service concept van VKA, zodat ze haar FG-rol extern kan beleggen. 

Neem voor meer informatie contact op met Frank van Vonderen.