We willen betrouwbare datadiensten en voorspellende informatie leveren aan schoolbesturen waarmee we hen kunnen helpen met hun planvorming en bedrijfsvoering

Goede marktpositie door een solide datafundament

Het goed ingerichte datafundament geeft VfPf de regie over haar informatiepositie waardoor zij haar klanten gericht, beter en betrouwbaar kan bedienen in hun informatiebehoefte

Het Vervangings- en Participatiefonds (VfPf) adviseert en ondersteunt schoolbesturen in het primair onderwijs om te komen tot een gezonde, prettige en veilige werkomgeving op school. VfPf doet dit door schoolbesturen te ondersteunen in het voorkomen van verzuim en ontslag en het beperken van financiële risico’s bij uitval en/of werkloosheid. Schoolbesturen die aangesloten zijn bij VfPf dekken financiële risico’s af voortkomend uit arbeidscontractontbinding en ziekteverzuim. Daarnaast levert VfPf werkzoekend primair onderwijspersoneel ondersteuning in het vinden van passende vacatures en arbeidsbegeleiding.

VfPf is zichzelf aan het innoveren en heeft hiertoe een nieuwe strategie opgesteld. Onderdeel van deze nieuwe strategie is de realisatie van een goed datafundament waarmee een schat aan data wordt ontsloten richting de klanten van VfPf, schoolbesturen en werkzoekend onderwijspersoneel. Dit levert onder andere inzage op in markttrends, demografie maar ook regio-specifieke inzichten die schoolbesturen kunnen gebruiken. En dit is maar het topje van de ijsberg! Op dit moment voert VfPf verder onderzoek uit naar hoe deze data nog verder ingezet kan worden om schoolbesturen en onderwijzend personeel nog beter te bedienen.

De invulling van deze ambitie kent een tweetal stappen. De eerste stap heeft als doel de premie bepaling voor VfPf verder te automatiseren en kwalitatief beter aan te passen in het ritme van schoolbesturen. “We kunnen dan de premie beter inschatten” aldus Hein Mak, manager bedrijfsvoering. “Nu moet soms de premie tijdens het lopende jaar worden verhoogd of juist worden teruggegeven. Dat vinden schoolbesturen niet zo fijn omdat scholen lumpsum worden gefinancierd. Een strak premiebeleid helpt bij het op orde houden van de financiële administratie”.

De tweede stap, die al parallel kan worden opgestart, gaat om het beschikbaar stellen van diensten, die taken verlichten of zelfs in het geheel overnemen in de bedrijfsvoering van scholen. Dit kunnen taken zijn op het gebied van HR, finance en huisvesting. Deze diensten zullen worden gevoed vanuit de data beschikbaar binnen de BI/BA discipline van VfPf. Hein Mak: “We willen betrouwbare datadiensten en voorspellende informatie leveren aan schoolbesturen waarmee we hen kunnen helpen met hun planvorming en bedrijfsvoering. Als voorbeeld: We zien krimp in het aantal leerlingen in jouw regio omdat we trek naar de grote stad zien. Maar ook benchmark informatie is voorzien. Hoe doen andere scholen het ten opzichte van jouw eigen school?” Samenvattend ziet VfPf zichzelf als de ideale one stop shop voor schoolbesturen en onderwijzend personeel op het gebied van bedrijfsvoering en goede planvorming.

VKA heeft VfPf ondersteund in het opstellen van de eisen en wensen voor het dataplatform. Het samen met VfPf definiëren leidde tot een duidelijk beeld van de gewenste eindsituatie. Uitgangspunten hierbij waren de opgestelde sourcing strategie, gewenste informatievoorziening en data-architectuur voor het data fundament. Centraal in de uitwerkingen staat een data warehouse, koppelingen met bron systemen, en uiteraard het gebruik en beheer van deze informatievoorziening. Primair aandachtspunt in de uitvoering van deze opdracht was het regelmatig afstemmen met stakeholders en hun gedachtengoed te vertalen in een concreet programma van eisen om zo een goed datafundament voor de eindgebruikers te kunnen realiseren. Thema’s als privacy, security, data-science, strategisch advies en architectuur zijn besproken met onder meer het managementteam, inkoop en andere stakeholders. Functioneel coördinator, Firdaus Iskandar “De inzet van VKA werd van meet af aan als prettig en professioneel ervaren. Vanaf het begin af aan al gelijk één van ons!” Het resultaat is dan ook een gedragen programma van eisen voor de aanbesteding van de BI/BA-functie.


Neem voor meer informatie contact op met Wilbert Enserink.