Hoe kunnen we beschikbare data écht benutten in onze processen?

Beslissen met behulp van data-analyse

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) is in 2012 ontstaan door de samenvoeging van de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Zij is de toezichthouder op de beleidsterreinen Arbeidsomstandigheden, Arbeidsmarkt, Arbeidsverhoudingen en Sociale Zekerheid. Als toezichthouder voert de Inspectie SZW inspecties uit bij bedrijven, zoals restaurants en op bouwplaatsen. Daarnaast doet dit overheidsorgaan ook aan opsporing en handhaving, bijvoorbeeld op het gebied van uitkeringsfraude. Dit werk wordt uitgevoerd op basis van risico- en omgevingsanalyses.

Werken aan een informatiegestuurde inspectie

“VKA is actief op het onderwerp dat informatiegestuurd werken, ofwel werken op basis van (big) data analyse, wordt genoemd,” vertelt Christian Verhagen, consultant bij VKA. “De Inspectie SZW vroeg ons of wij konden helpen met het inrichten van informatiegestuurd werken (IGW) binnen de Inspectie. Hun doel en ambitie: een Inspectie die in 2020 diverse werkprocessen informatie gestuurd laat verlopen: de beslissingen en handelingen voortaan doen met behulp van data-analyse. Inspecteurs en data analisten gaan gezamenlijk risicoprofielen opstellen op basis van eigen data of van ketenpartners. Dit zal leiden tot een hogere pakkans voor bijvoorbeeld frauderende restaurants of misstanden op bouwplaatsen”.

VKA heeft de Inspectie SZW geholpen bij de realisatie van IGW in 2 fasen. De eerste fase was het bepalen van het volwassenheidsniveau van IGW binnen de Inspectie SZW. De tweede stap was het bepalen van de ambitie van de Inspectie SZW ten aanzien van Informatie gestuurd werken en het opstellen van een roadmap hoe deze ambities zijn te realiseren.

Volwassenheid

Verhagen: “In samenwerking met de Inspectie hebben wij voor de eerste fase van onze begeleiding een volwassenheidsmodel ontwikkeld. Dit model bestaat uit vijf pijlers: strategie & besluitvorming, organisatiestructuur & processen, data governance, informatievoorziening & technologie en als vijfde pijler mens & gedrag. Dit model is de kapstok geweest voor de IGW-volwassenheidsmeting binnen de Inspectie. De meting is uitgevoerd door het uitzetten van enquêtes en het houden van interviews en workshops. Dat hebben we voor alle processen gedaan die van belang zijn voor een goede inrichting van informatiegestuurd werken. Zo kregen we een goed beeld van de processen die de Inspectie SZW al heeft ingericht om informatiegestuurd werken mogelijk te maken.

Sturen op samenhang

De Inspectie SZW kent al diverse initiatieven gericht op één of meerdere aspecten van informatie gestuurd werken. In sommige gevallen ontbrak de samenhang en ook werden niet alle relevante aspecten geadresseerd. Met behulp van het volwassenheidsmodel kon VKA een roadmap opstellen waarmee de inspectie in overzicht en samenhang werkt aan haar ambities. “We hebben concrete projecten gedefinieerd waarbij we verder hebben gebouwd op wat loopt”, zegt Verhagen.

Het unieke van deze opdracht is dat het niet alleen gaat over de inzet van technologie en slimme dingen doen met data, maar een breder gebied omvat: hoe gaan we de Inspectie zo inrichten dat ze werkelijk in staat is om alle data die zij nu al heeft goed te benutten in de processen? Verhagen: “Dan heb je het dus over mens & gedrag en het professionaliseren van de organisatie. Onze aanpak is met veel enthousiasme ontvangen door de opdrachtgever en in het bijzonder de Inspectieraad”.


Wilt u meer weten over deze case of het onderwerp informatiegestuurd werken? Neem dan contact op met Christian Verhagen.