Hoe kunnen wij onze opleidingen zo vormgeven dat zij studenten nu, maar ook in de toekomst, onderwijs kunnen bieden dat aansluit bij nieuwe ontwikkelingen?

Goede ICT-ondersteuning als sleutel voor flexibel onderwijs

Hoe kunnen wij onze opleidingen zo vormgeven dat zij studenten nu, maar ook in de toekomst, onderwijs kunnen bieden dat aansluit bij nieuwe ontwikkelingen? Deze vraag was voor een faculteit van een hogeschool de aanleiding om een nieuw flexibel onderwijsmodel op te stellen. Flexibiliteit is hierin het sleutelwoord. Om ervoor te zorgen dat de faculteit het nieuwe onderwijs ook succesvol kan implementeren en ondersteunen was het noodzakelijk om, op korte termijn, ook de juiste ICT-ondersteuning te realiseren en te implementeren.

Arjan van Venrooy en Jasmijn Wijn zijn eind 2016 gevraagd om het programmamanagement voor het programma ‘ICT-ondersteuning Flexibel Onderwijsmodel’ te organiseren en de projectleidersrol voor de projecten ‘Implementatie’ en ‘Digitale leeromgeving’ binnen het programma te vervullen. Het programma bestond uit vier pijlers: 1. Aanpassing onderwijslogistieke processen, 2. Inrichten digitale leeromgeving, 3. Formatief beoordelen en toetsen en 4. Implementatie en opleiden docenten. Onderdeel van het programma was het uitvoeren van een Europese aanbesteding voor een nieuwe Digitale Leer- en WerkOmgeving (DLWO) voor de hele hogeschool (alle faculteiten).

De uitdaging van het programma

Het programma had betrekking op een van de vijf faculteiten van de hogeschool en één opleiding van een andere faculteit. De faculteiten opereren binnen de context van de hele hogeschool. De uitdaging was om keuzes voor nieuwe ICT-ondersteuning zoveel mogelijk hogeschool-breed in te steken met een brede bruikbaarheid, waarbij de eerste implementatie ten behoeve van een kleinere doelgroep was, en niet voor de gehele hogeschool. Arjan van Venrooy: “Dit heeft enerzijds om snelheid in het proces gevraagd, zodat de betrokken faculteiten aan de slag konden met de implementatie. Anderzijds was zorgvuldigheid in het proces nodig, zodat de wensen en eisen voor de DLWO gedragen werden door alle vijf de faculteiten van de hogeschool.

ICT dient de docenten en de studenten

Het hele programma was erop gericht om ICT-ondersteuning te realiseren voor docenten en studenten, zodat zij hun werk beter en makkelijker kunnen doen en de student uiteindelijk beter, persoonlijker en flexibeler (meer plaats- en tijdonafhankelijk) kan leren. Studenten en docenten kunnen vanaf september 2017 aan de slag conform het nieuwe onderwijsmodel en worden daarin goed ondersteund op het gebied van ICT.

VKA-ers als oliemannetjes

Jasmijn Wijn: “Tijdens het programma hebben we veel samengewerkt met verschillende afdelingen en faculteiten van de hogeschool. We hebben hierbij veel tijd en aandacht besteed aan het creëren van goede samenwerkingsrelaties tussen verschillende afdelingen binnen de hogeschool. Hier heeft de hogeschool niet alleen tijdens het programma veel profijt van, maar ook na de beëindiging van het programma.”

 

Wilt u meer weten over deze case of digitale transformatie in het onderwijs? Neem dan contact op met Arjan van Venrooy of Jasmijn Wijn.