Echter, nu is de tijd gekomen om ICT ook als ‘enabler’ te gaan zien voor verdere groei

Digitale business strategie: van volger naar koploper

Van ’t Hek Groep is aannemer op het gebied van funderingstechnieken. Van ’t Hek heeft een voorliefde voor een aantal specialismen, zoals werken op het water, langs het spoor en in de binnenstad en natuurlijk het realiseren van complete bouwkuipen. Daarnaast is het bedrijf koploper in trillingvrije en geluidsarme technieken. Van ’t Hek realiseert hierbij vaak de lastige, complexe projecten. Hun innovatief vermogen maakt dat zij koploper zijn in Nederland in diversiteit van trillingvrij en geluidsarme funderingstechnieken. Met een jaaromzet van €123 miljoen is het nu één van de snelst groeiende bedrijven in de bouwsector (bron: Cobouw).

“Van ’t Hek is al jaren groeiend, ook het gebruik van ICT groeit hierin mee. ICT levert nu een bescheiden bijdrage aan de bedrijfsstrategie en -doelstellingen en is met name gericht op interne automatisering. Echter, nu is de tijd gekomen om ICT ook als ‘enabler’ te gaan zien voor verdere groei”, aldus Ted Van ’t Hek, directeur bij Van ’t Hek Groep.

Fundering Sluishuis Amsterdam. Van ’t Hek heeft hier de bouwkuip en fundering aangelegd.

VKA heeft samen met diverse key stakeholders bij Van ’t Hek een digitale business strategie opgezet. Aan de hand van analyses, scans, interviews en workshops is de omgeving van Van ’t Hek in kaart gebracht en hoe van ’t Hek vanuit haar strategie hierop acteert. Daarnaast is de eigen ICT onder de loep genomen, zowel organisatie, IT-beleid als lopende IT-projecten en zijn verbeterkansen benoemd.

Het resultaat
Een belangrijke uitkomst van de aanpak betreft een visie op ICT en informatievoorziening. Samen met directieleden en key stakeholders zijn principes opgesteld die bepalend en leidend zijn voor de inrichting van de informatievoorziening bij Van ’t Hek.

De diverse adviezen en ideeën voor digitalisering zijn gebundeld in een roadmap van projecten. Hiermee kan Van ’t Hek gericht van start met het doorvoeren van verbeteringen in de ICT en haar ICT- organisatie. Thema’s als data, cloud, digitalisering en transformatie en de eigen IT organisatie zijn hierbij geadresseerd.

Ook Van ’t Hek zal in de toekomst groeien richting een hybride cloud omgeving. Meer gebruik van SaaS oplossingen maakt dat flexibiliteit en schaalbaarheid toeneemt, hierbij gebruik makend van moderne technologie op het gebied van beveiliging.

VKA heeft met Van ’t Hek diverse initiatieven benoemd die gaan leiden tot verdere digitalisering van werkprocessen bij Van ’t Hek. Het gebruik van apps, ook in de bouwkuip, wordt hiermee realiteit. Data kan sneller worden verwerkt en gebruikt voor nog betere analyses en berekeningen die de kwaliteit van de fundering ten goede komt.

De digitale business strategie helpt Van ’t Hek ook bij planvorming voor productinnovaties. Deze innovaties helpen Van ’t Hek om ook in de toekomst haar leidende rol bij complexe funderingsprojecten te handhaven en uit te breiden.

Om alle veranderingen in goede banen te begeleiden helpt VKA Van ’t Hek met de professionalisering van haar informatiemanagement functie. Een mooie en professionele afdeling van ICT-professionals die gestructureerd en gericht werken aan de digitale transformatie bij Van ’t Hek.

Wil je meer weten over deze Digitale Business Strategie? Neem dan contact op met Wilbert Enserink of Joost van Lier