Stichting Arosa is nu beter in staat privacy als een van de hulpmiddelen in te zetten om de veiligheid van haar cliënten te garanderen

FG-as-a-service: verhoogde aandacht voor privacy binnen stichting Arosa

Stichting Arosa is een welzijnsorganisatie in Rotterdam die begeleiding, opvang en veiligheid biedt aan mensen die te maken hebben met ernstig huiselijk geweld. Stichting Arosa heeft hierdoor te maken met gevoelige gegevens van cliënten. Voor de veiligheid van de cliënten en medewerkers is het ontzettend belangrijk om deze gegevens goed te beschermen. Stichting Arosa is met de komst van de AVG aan de slag gegaan met de implementatie ervan. Het laatste ontbrekende puzzelstukje vormde de invulling van de FG-rol, die de organisatie graag extern wilde beleggen. Op dat moment kwam VKA in beeld. Met het ‘FG as a Service’-concept kon de FG-rol naar wens ingevuld worden.

Het afgelopen jaar heeft VKA vanuit haar FG-rol stichting Arosa geholpen met de AVG-implementatie in brede zin. Zo zijn o.a. alle bestaande privacy documenten beoordeeld en aangescherpt, is over ad-hoc vragen geadviseerd en werd meegedacht over de te voeren processen. Zodoende is een beter beeld ontstaan op welke wijze privacy invloed heeft op het dagelijkse werk en hoe concreet invulling gegeven kan worden aan abstracte privacy begrippen.

Stichting Arosa is inmiddels goed op weg om het privacy-volwassenheidsnivaeu te verhogen. Door de 1-op-1 gesprekken met medewerkers en halfjaarlijkse rapportages is het privacy bewustzijn binnen de hele organisatie gestegen en meer inzicht op bestuurlijk niveau ontstaan. Stichting Arosa is nu beter in staat privacy als een van de hulpmiddelen in te zetten om de veiligheid van haar cliënten te garanderen.

Neem voor meer informatie contact op met Frank van Vonderen.