Dankzij een heldere en flexibele aanpak van VKA zijn wij ondersteund bij het opzetten en implementeren van de noodzakelijke controls

Met een risicogebaseerde aanpak aantoonbaar in-control met ISAE 3402

Als arbodienstverlener en re-integratiespecialist is professionele dienstverlening essentieel voor Keerpunt. Dat is de reden waarom Keerpunt tot en met 2017 het project ‘ISAE 3402’ heeft ingezet. VKA heeft daarbij geholpen door de projectleiding en inhoudelijk advies op zich te nemen.

Waarom ISAE 3402?

Verschillende verzekeraars die de dienstverlening rondom arbodienstverlening en re-integratie aan Keerpunt hebben uitbesteed, willen er zeker van zijn dat deze processen goed verlopen. Keerpunt heeft dit aantoonbaar gemaakt door een ISAE 3402 verklaring af te geven. Dit is een internationale assurance standaard die de betrouwbaarheid van de uitbestede dienst aantoonbaar maakt. Daarbij is er een onderscheid tussen een type 1 verklaring (onderzoek naar opzet en bestaan van diverse beheersmaatregelen) en type 2 (of deze beheersmaatregelen in de praktijk ook werken). Keerpunt heeft gekozen voor de type 2 variant.

Het traject tot de ISAE-verklaring…

VKA heeft voor Keerpunt een ‘risk-based control framework’ opgezet. Vervolgens heeft VKA samen met Keerpunt maatregelen ontwikkeld waarmee de geïdentificeerde risico’s adequaat beperkt worden. De maatregelen richten zich op ‘controls’ binnen de primaire processen en ondersteunende processen (zoals IT en HR) van Keerpunt. Ook zijn er maatregelen ontwikkeld om de betrouwbaarheid van de leveranciers van Keerpunt te waarborgen.

Opdrachtgever: ‘Dankzij een heldere en flexibele aanpak van VKA zijn wij ondersteund bij het opzetten en implementeren van de noodzakelijke controls.’

Vervolgens heeft Keerpunt onder regie van VKA al deze maatregelen geïmplementeerd. VKA heeft het assurance proces verder begeleid in nauwe samenwerking met de kwaliteitsmanager van Keerpunt.  Daarnaast is in samenwerking met het auditerende accountantskantoor met goed gevolg een ISAE 3402 assurance rapportage opgeleverd.

Keerpunt beschikt hiermee over een stelsel van maatregelen waarmee zij aantoonbaar

‘in-control’ is en over een verklaring waarmee zij verantwoording aflegt aan haar belangrijkste stakeholders.

…en vervolgens blijven verbeteren

Nadat de assurance-verklaring is opgeleverd, is Keerpunt een nieuwe fase gestart. Samen met VKA is een pragmatische aanpak ontwikkeld om opvolging te geven aan de audit bevindingen.

Opdrachtgever: ‘VKA heeft ons met de gehanteerde aanpak altijd bij de les gehouden, de verwachtingen goed gemanaged en de bal neergelegd daar waar die hoorde.’

Daarnaast is in samenwerking met de verzekeraars een alternatieve verantwoordingsmethodiek ontwikkeld, welke past bij Keerpunt als organisatie.

Wilt u meer weten over deze case? Neem dan vrijblijvend contact via onze contactpagina.