Door de uitbesteding kan DNB zich concentreren op haar ambities op het vlak van digitale transformatie

Meer slagkracht door uitbesteding ICT

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft in 2017 besloten tot het uitbesteden van haar werkplekdiensten, datacenter, netwerkdiensten, applicatieontwikkeling en applicatiebeheer. DNB had met de uitbesteding tot doel het vergroten van de flexibiliteit en slagkracht van de ICT-organisatie, het realiseren van een relevante digitale transformatie en een meer duurzame ondersteuning van de ICT-services. Daarnaast was het streven om de ICT efficiënter te maken. Dit moet onder meer mogelijk worden door de inzet van cloud-technologie.

Voor DNB is informatiebeveiliging cruciaal. De ICT van DNB vervult een vitale rol in de maatschappij, onder meer omdat DNB de verantwoordelijkheid heeft voor systemen ten behoeve van het betalingsverkeer in Nederland. Daarom moet de ICT voldoen aan strenge normen van zowel DNB zelf als van de Europese Centrale Bank.

VKA heeft DNB ondersteund bij het uitbesteden van haar ICT-functie. De uitbesteding vond plaats in twee aanbestedingen. De eerste aanbesteding betrof werkplekinnovatie en datacenter transformatie, de tweede aanbesteding had als scope applicatieontwikkeling en –beheer. Beide percelen zijn in 2018 naar de markt gebracht. Het perceel werkplekinnovatie en datacenter transformatie, waar ook netwerkdiensten en de servicedesk onder vallen, is gegund aan één leverancier, die de komende vier jaar de diensten mag leveren. Voor deze ICT-dienstverlening geldt dat deze de komende jaren getransformeerd wordt naar een cloud-omgeving, vanzelfsprekend daar waar dit mag en kan binnen de kaders van het informatiebeveiligingsbeleid van DNB en de Europese Centrale Bank.

Het perceel applicatieontwikkeling en –beheer is in de vorm van co-sourcing dienstverlening gecontracteerd bij twee leveranciers, die beide een mantelovereenkomst met DNB hebben gesloten.

VKA heeft (in samenwerking met QA Services) DNB ondersteund in de rol van projectmanager, sourcingspecialist, inhoudelijk specialist en financieel expert. Door deze brede benadering zijn wij in staat geweest dienstverlening voor DNB te contracteren die paste binnen de kaders van scope, financiën en security die door DNB waren gesteld.

Het resultaat voor DNB is een uitbesteding van de ICT-dienstverlening, die het mogelijk maakt dat DNB de komende jaren meer focus kan leggen op het realiseren van haar ambities op het gebied van digitale transformatie.


Meer weten? Neem dan contact op met Pim Schouten.