De game heeft al tientallen collega’s binnen DUO het besef gegeven dat planning en werkverdeling van het werk over teams echt anders moet.

Positieve impact bij implementatie Lean/Agile portfoliomanagement helder gemaakt

Veel organisaties hebben ambitieuze IT-plannen. Daarom is de wens Agile breder uitrollen. Terecht, want met Agile wordt het verwezenlijken van ambitieuze IT-plannen haalbaarder. Tegelijkertijd is de transformatie naar Agile een grote uitdaging, die alleen kan slagen bij voldoende draagvlak. En dus worstelen veel organisaties met de vraag: hoe breng ik op een laagdrempelige, concrete en fun manier waarom Agile ook buiten IT en/of teams onze werkwijze verder professionaliseert?

Met deze vraag ging VKA aan de slag samen met de Dienst Uitvoering Onderwijs (hierna: DUO). Zij is bezig aan een grote transformatie naar Agile. Op strategisch niveau was behoefte aan gezamenlijk tot inzicht komen, wat een Agile transformatie voor impact heeft. Daarom is er een game ontwikkeld; de Lean/Agile governance game. In meerdere (spel)rondes wordt steeds een governance-principe toegepast in het portfoliomanagement. Per ronde is daarom het effect te zien; welke waarde dit governance principe heeft. Het resulteert in inzicht op de impact van Lean/Agile principes toepassen op portfolioniveau. DUO heeft uiteindelijk de game meerdere keren gespeeld met diverse groepen collega’s. Jacob van der Werk, als business changemanager bij DUO werkzaam, vertelt waarom: “De game laat deelnemers ervaren welke dilemma’s bij een meer volwassen Agile organisatie spelen en hoe ze kunnen worden opgelost. De game heeft al tientallen collega’s binnen DUO het besef gegeven dat planning en werkverdeling van het werk over teams echt anders moet. Integrale portfolioplanning, het toepassen van ‘pullen’ van het werk en groeien van component- naar multi-inzetbare teams zijn veranderstappen die DUO nu gaat zetten.”

Het Lean/Agile governance game welke in samenwerking met DUO is ontwikkeld, kan een van onze Agile experts bij VKA ook bij uw organsatie faciliteren.

Interesse? Neem contact op met Ron Mostert.