Nu kunnen wij inzetten op innovatie, bijvoorbeeld in digitale communicatie met onze donors.

ICT redt levens!

In 2013 stond Sanquin voor een grote verandering van haar hele ICT-landschap. De afdeling ICT kreeg de opdracht om de ICT van het bedrijf te verbeteren door het realiseren van hogere kwaliteit, hogere klanttevredenheid, lagere kosten en daarnaast ook nog meer innovatie. Hiertoe diende alle ICT van het bedrijf – apparatuur, netwerken, printers, werkplekken – te worden vervangen. Omdat het alles bij elkaar zou gaan om een complexe verandering, zocht Sanquin als eerste een onafhankelijke strategisch adviseur die haar in deze verandering kon ondersteunen. Sanquin heeft in 2013 voor VKA gekozen als strategisch partner om deze complexe verandering te helpen realiseren.

Als strategisch partner ondersteunt VKA Sanquin bij alle aspecten van het inrichten en besturen van de ICT-dienstverlening. “Dat gebeurt binnen de ICT-afdeling van Sanquin, maar heeft ook betrekking op de samenwerking met de rest van de organisatie en de aansturing van leveranciers,” zegt Pim Schouten die vanuit VKA verantwoordelijk is voor de dienstverlening naar Sanquin.

Complexe organisatie

De grootste uitdaging bij de verandering van het ICT-landschap, is het feit dat Sanquin een complexe organisatie is. Veel mensen kennen Sanquin van de Bloedbank, maar dit is slechts een van de bedrijven binnen het concern. Binnen Sanquin vindt ook veel wetenschappelijk onderzoek plaats en worden onder meer medicijnen ontwikkeld die nationaal en internationaal verkocht worden.

Elk onderdeel van het bedrijf stelt verschillende eisen aan de ICT.

Koenraad Bruins, CIO van Sanquin: “Elk onderdeel van het bedrijf stelt verschillende eisen aan de ICT. Het maken van medicijnen staat bijvoorbeeld onder minutieus toezicht van controlerende overheidsorganisaties. Dat toezicht maakt het complex om zo maar iets te veranderen aan het ICT-landschap, want er zijn zware eisen waaraan je moet blijven voldoen.”

Aan de andere kant is er de Bloedbank, waar kwaliteit en betrouwbaarheid enorm belangrijk zijn. ICT redt hier levens! Schouten: “Alles omtrent het donorbloed wordt geregistreerd en vastgelegd: van wie is het bloed afkomstig, welke bloedgroep is het, om hoeveel bloed gaat het, waar gaat het bloed naartoe. Dat is een proces waarin niets fout mag gaan. Wetenschappers stellen weer heel andere eisen aan de ICT, zij willen bijvoorbeeld zelf applicaties kunnen installeren of grote hoeveelheden data kunnen opslaan en verwerken. Die belangen staan bijna haaks op de ICT van de Bloedbank, maar het gebeurt wel allemaal in dezelfde ICT-omgeving en hetzelfde gebouw. Dat maakt een verandering van de ICT een flinke uitdaging.”

Van vervanging naar innovatie

Inmiddels is de ICT binnen Sanquin vervangen en vernieuwd. Sanquin is nu in staat om de volgende stap te zetten: technologie inzetten als enabler voor vernieuwing. Dit moet zich uiten in digitalisering van de bedrijfsvoering, moderne ICT diensten en online communicatie met de doelgroepen. Dit zijn onder meer de donors, ziekenhuizen, businesspartners en eigen medewerkers. Digitale communicatie met donors betekent bijvoorbeeld: digitaal afspraken maken en informatie via een portaal ontsluiten. Digitalisering is in de visie van Sanquin van belang om donors te werven en te behouden.

Koenraad Bruins, CIO van Sanquin: “ICT speelt een grote rol in de processen van Sanquin. Kwaliteit van de informatievoorziening en beschikbaarheid van informatie zijn cruciaal voor het belangrijke werk van Sanquin. Met hulp van VKA is onze ICT nu klaar om vernieuwing van de organisatie te ondersteunen en kunnen wij inzetten op innovatie, bijvoorbeeld in digitale communicatie met onze donors”.

Ik ben erg trots dat VKA een maatschappelijk relevante organisatie als Sanquin adviseert over strategische ICT vraagstukken.

Schouten: “Ik vind het mooi dat de ICT van Sanquin in de afgelopen jaren een grote verbeterslag heeft gemaakt. Zowel op het gebied van de techniek als op het vlak van de processen die daarbij horen. Sanquin redt jaarlijks vele levens door ervoor te zorgen dat het juiste bloed veilig en tijdig in Nederlandse ziekenhuizen beschikbaar is voor patiënten die donorbloed nodig hebben. Wij helpen met het inrichten en beschikbaar stellen van een betrouwbare, veilige en innovatieve ICT, zodat de organisatie optimaal kan functioneren. Ik ben erg trots dat VKA een maatschappelijk relevante organisatie als Sanquin adviseert over strategische ICT vraagstukken”.


Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met Pim Schouten via pim.schouten@vka.nl of 079-3681000.