De privacy-volwassenheid van de organisatie is inmiddels op het gewenste niveau.

FG as a Service: een succesvolle aanpak voor Trema

Trema is een kleine organisatie voor kinderopvang en welzijn. In de uitvoering van haar werkzaamheden krijgt Trema dagelijks met bijzondere persoonsgegevens te maken. Trema vindt het in algemene zin belangrijk om zorgvuldig om te gaan met alle persoonsgegevens die ze verwerkt. Met de komst van de AVG is dit onderkend door het management en dat leidde tot een vraag naar een externe FG. Intern invullen was geen optie, omdat de wens bestond deze rol onafhankelijk in te vullen en gedegen privacykennis nog opgebouwd moest worden. Extern werven zou daarnaast leiden tot te hoge kosten. VKA heeft Trema in haar behoefte voorzien met het ‘FG as a Service’ -concept.

De afgelopen 2 jaar heeft VKA in de rol van FG Trema begeleid bij de implementatie van de AVG, het samenstellen van de noodzakelijke producten en het formuleren van de privacy-processen. Door na iedere implementatiestap de uitvoering ervan bij Trema te beleggen, ontstond ook meteen de ruimte om het toezicht te gaan houden.

Trema is tevreden. De privacy-volwassenheid van de organisatie is inmiddels op het gewenste niveau. De invoering is stapsgewijs verlopen, waarbij de belasting voor haar organisatie goed te hanteren was. Zij heeft nu haar taken voor privacy geïntegreerd in haar bedrijfsvoering en het management krijgt periodiek feedback en rapportage over de uitvoering ervan. Daardoor kan privacy nu ook concreet op bestuurlijk niveau besproken worden.

Neem voor meer informatie contact op met Frank van Vonderen.