Het doel van het nieuwe systeem Koers was ook om een andere manier van registreren in te voeren

Kadaster op Koers

Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft.

Deze wettelijke taak en data zijn beschikbaar voor iedereen en de data helpen particulieren, bedrijven en (semi)overheidsorganisaties bij het maken van belangrijke keuzes. Het Kadaster heeft recent een vernieuwing van haar Kadastrale Basisregistratie succesvol afgerond. Bij dit project heeft VKA geadviseerd met haar methode voor het laten slagen van strategische projecten met ICT.

Digitalisering nodig?

Het gehele proces van inschrijving is sneller en kwalitatief beter geworden.

De maatschappij digitaliseert en verandert. Zo heeft het Kadaster te maken met veel meer splitsingen en wijzigingen van inschrijvingen. Daarbij komt dat er steeds meer complexere rechtsfeiten worden ingediend die met steeds meer moeite in het verouderde AKR/HYP registratie systeem kwamen.Daarnaast was er sprake van een tekort aan mensen die kunnen werken in de programmeertaal Cobol, die ten grondslag ligt van de software die wordt gebruikt. De te vervangen Kadastrale basisregistratie liep tegen zijn technische-, economische- en beheersbaarheidsgrenzen aan. Gelijktijdig is ook het doel geweest het registratieproces verbeteren. Zowel het systeem als de processen werden aangepast.  Kortom, de digitale transformatie in de praktijk.

Programmamanager Rob Agelink zegt over het traject: “Het doel van het nieuwe systeem Koers was ook om een andere manier van registreren in te voeren. In het oude systeem AKR/HYP werden mutaties direct geregistreerd en achteraf gevalideerd. In Koers is er gekozen voor het vertoetsen van de notariële akte op basis van de beschreven rechtsfeiten. Hierdoor is het gehele proces van inschrijving sneller en kwalitatief beter geworden”.

Succesfactoren digitale transformatie

Het Kadaster heeft via een programmatische aanpak en een incrementele software ontwikkelwerkwijze haar basisregister vervangen. Het is een majeure en complexe klus waarbij de migratie D-day in één weekend is gelukt. Daarbij is de lijnorganisatie betrokken en gecommitteerd geweest via het programma Koers. De organisatie heeft aan VKA gevraagd om periodiek advies te geven met behulp van ons Onafhankelijk kritisch geweten. Dit is een beproefde methode om tegengeluid te organiseren op basis van zeven succesfactoren ten einde het laten slagen van complexe projecten met ICT.

Het Kadaster heeft uiteindelijk in 2018 dit basisregister Koers geïmplementeerd met aandacht voor een minimaal op te leveren product (MVP) en aangepaste organisatie (MPV). Het Kadaster werkte o.a. met schaduwteams om ook acceptatie en draagvlak optimaal te laten verlopen. Natuurlijk gaat in dergelijke operaties niet altijd alles goed maar ook daarover is adequaat gecommuniceerd en zijn kinderziektes tijdens implementatie snel opgelost. De Koers basisregistratie is aanpasbaar en kan omgaan met toekomstige ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld toepassing van automatische tekst registratie of Artificial Intelligence.


Wilt u meer weten, bel ons op 079-3681000

Of neem contact op met Ed van Doorn op 06-54288276