Onafhankelijk Kritisch Geweten

Uw project loopt goed, toch?

Met Onafhankelijk Kritisch Geweten worden uw doelen wel gehaald.

De ontwikkelingen op het terrein van digitale transformatie gaan snel en zijn complex. Het slagen van uw project is van belang voor uw gebruikers en het succes van uw organisatie binnen een veranderende maatschappij.

Uw project is in nauwe samenwerking met de business conform alle bestaande best practices goed ingericht. De regie op uw ICT is geborgd met maximale kans op succes.

Is mijn project niet een watermeloen: groen van buiten maar rood van binnen?

Als er desondanks iets (sluimerend) bij u kriebelt, is het duidelijk dat er wat aan gedaan moet worden. Maar als dat nu niet het geval is, wat dan? Hoe weet u zo zeker dat het klopt en dat het goed zit? Is mijn project niet een watermeloen: groen van buiten maar rood van binnen?

Krijgt u uit de organisatie sociaal gewenste antwoorden? Rationeel klopt het maar klopt het ook met uw gevoel? Herkent u in uw organisatie sussende antwoorden zoals: “het komt goed”, “alles onder controle”, “het is alleen nog een beetje werk”.

Met de methode Onafhankelijk Kritisch Geweten (OKG) brengen wij dit soort signalen en observaties naar de oppervlakte. Hierbij gebruiken wij gesublimeerde ervaringen vanuit complexe projecten. Het OKG blijkt een bewezen strategisch stuurmiddel om uw verander- en ICT project te laten slagen. Dit door periodiek uw project te toetsen tegen onze praktijk kennis, ervaring en uw geweten.

Onafhankelijk betekent dat VKA als zelfstandig strategisch adviesbureau een objectief  professioneel oordeel kan vormen omdat wij geen andere belangen dienen dan uw project onder het motto ICT dient de mens. We opereren vanuit de context en setting van uw organisatie en het maatschappelijk belang met benutting van en oog voor de technische ontwikkelingen.

Kritisch is voor VKA iets goed onderzoeken en niet zomaar alles geloven, scherp onderscheiden en beoordelen wat wel en niet klopt, een duidelijk onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken, tussen relevante en irrelevante zaken, tussen feiten en meningen, en goed onderkennen van subjectiviteit en vooroordelen.

Geweten is een innerlijk gevoel voor wat goed en niet goed is en dat besef is opgeslagen in het geheugen. Het geweten vergelijkt de innerlijke norm met een praktische situatie. Hierbij overbruggen wij de ratio (kwaliteit meten) en het gevoel (signalen oppakken). Daarmee is het een intuïtief vermogen om situaties te beoordelen en een eigenschap om goed te kunnen functioneren.

Onze opdrachtgevers ervaren OKG als van grote waarde en zien onze combinatie van ratio en gevoel als het voorhouden van een scherpe spiegel. Dit met prikkelende en belangwekkende signalen, verrijkende inzichten en waardevolle bevindingen. Onze analyse gaat dus verder dan het opstellen van feiten en gesprekken.

Door onze ervaringen en bevindingen uit recent uitgevoerd Onafhankelijk Kritisch Geweten opdrachten neemt de kans op het slagen van uw strategische projecten met ICT aantoonbaar toe. OKG van VKA helpt uw organisatiedoelen te bereiken.

Meer weten over onze Onafhankelijk Kritisch Geweten aanpak: neem dan contact op met onze collega Ed van Doorn voor meer informatie. Bel +31 (0) 654288276 of stuur een mail: ed.vandoorn@vka.nl