Lees meer over: Agile


MVP of MPV, that’s the question

De afgelopen jaren is agile werken op grote schaal ingevoerd. Het doen van een betalingsverzoek via je bank app, of je gebruik van Digi-D: al dit soort diensten komen succesvol tot stand via een geschaalde agile/scrum werkwijze. De product owner definieert wat of welke functies minimaal nodig zijn. Het team toetst daarbij dat de meest waardevolle functies elke paar weken beschikbaar wordt gemaakt voor gebruikers. Dit wordt genoemd het Minimal Viable Product of afgekort MVP. Dit is simpel maar dat wil niet altijd zeggen dat de gebruiker of de organisatie het als bruikbaar ervaart.

Wat als de techniek af is maar jij het zelf nog te ingewikkeld vindt? Dus dat het product wel af is, maar het nog niet klaar is voor gebruik in de organisatie of maatschappij. Vaak zie je dat een dienst, product of functie niet klaar is om goed te gebruiken.

Whatsapp kan je zo gebruiken na downloaden, maar de implementatie van een werkstroom gebaseerd systeem heeft organisatie impact en dient daarom met professioneel programmamanagement te worden aangestuurd. Hierbij voer je regie over de te leveren producten, bekwaamheden en de doelstellingen (baten) voor de organisatie. 

Vanuit mijn praktijkervaring vind ik dat je niet alleen een MVP maar ook een MPV moet definiëren om succesvol te zijn met complexe verandertrajecten met ICT. Een MPV is een “Minimal Product that is Viable” voor de organisatie of maatschappij. Het MPV is voor mij de term die aangeeft of een product goed genoeg te gebruiken is én of de organisatie voldoende is voorbereid. Dit betekent dat je niet alleen kijkt of de functionaliteit af is, maar ook toetsing, opleiding, en de (gedrags)verandering moet regelen. Het MPV bevat dus ook de veranderopgave van een organisatie. Want ICT dient de mens en niet andersom toch?

VKA: MVP of MPV?

 

Zorg daarbij dat niet alleen functionele maar ook non functionele zaken expliciet bekend zijn. Spreek van te voren de juiste balans tussen functionele (bijv. betalen met mobiel) en niet functionele (bijv. transactiesnelheid) waarde af in een MVP. Een mens is en blijft geen rationeel maar emotioneel wezen. Een organisatie van mensen is aldus een weerslag van die intuïtieve emotionele mensen. Hier dien je bij realisatie en implementatie rekening mee te houden. Dat het soms ook mis gaat komt niet alleen doordat de techniek te ingewikkeld is of dat het “niet werkt” Zeker bij strategische projecten met ICT is de organisatie er niet altijd zomaar van overtuigd dat het voldoende klaar voor is voor gebruik.

De vraag die iedere organisatie zich moet afvragen is of het MPV én MVP voldoende zijn om succesvol te zijn in het gebruik. Je zult moeten weten wat de geleverde en verwachte waarden voor de organisatie zijn. Definieer de veranderbereidheid door duidelijk te zijn wanneer de organisatie het product echt op een goede manier kan gebruiken. De communicatie met mensen over verwachtingen en waarde zijn daarbij van groot belang om de slagingskans te vergroten.

Het antwoord op de vraag laat zich raden: Beschrijf zowel je MVP als MPV!