Ik vertrouw op onze techniek. Ik geloof niet zo in eerlijke boeven. Jij wel?

Één identiteit in de strafrechtketen

Zodra iemand wordt aangehouden door de politie moet zijn identiteit worden vastgesteld. Dat is belangrijk, bijvoorbeeld om er zeker van te zijn dat de juiste persoon terecht staat en dat het ook diezelfde persoon is die een eventuele straf uitzit. Om persoonsverwisselingen en identiteitsfraude te voorkomen is een eenduidige vaststelling van die identiteit essentieel. Niet alleen op het politiebureau, maar bij álle organisaties in de strafrechtsketen (rechtbank, huis van bewaring, gevangenis etc.)

Het programma Informatievoorziening Strafrechtsketen (Progis) is opgezet om hieraan te voldoen. Alle organisaties in de strafrechtsketen beschikken nu over een systeem om de identiteit van een persoon op te nemen en te verifiëren. Van elke verdachte wordt aan de hand van zijn biometrische kenmerken (foto en vingerafdrukken) en identiteitsbewijzen de identiteit bepaald. Deze data zijn daarna direct in de hele keten beschikbaar; zo is alle informatie over verdachten en veroordeelden die al ergens in de strafrechtsketen aanwezig is, voor iedere functionaris in die keten snel en efficiënt toegankelijk.

Om een programma van deze omvang met zoveel verschillende organisaties succesvol te laten verlopen is programmacommunicatie cruciaal. Dit wordt verzorgd vanuit VKA, waarbij stakeholdermanagement en het pro-actief sturen op de beeldvorming bijzondere aandacht krijgt.

Wilt u meer weten, bel ons op 079-3681000

Of neem contact op met adviseur William Swaters.