De tijd van voor ieder vak één lesboek is voorbij. En dat is voor de kinderen een feest!

Standaardisatie van digitaal leermateriaal voor scholen

In veel klaslokalen in het lager en voortgezet onderwijs is stilletjes een grote verandering gaande. Krijtborden en boeken hebben plaatsgemaakt voor smartboards, ipads en digitale lesmethoden. De digitale content die hiervoor nodig is sluit beter aan bij de belevingswereld van de kinderen van nu. Daarnaast hebben digitale lesmethoden ook als voordeel dat scholen veel beter onderwijs op maat kunnen bieden en dat de vorderingen per kind kunnen worden bijgehouden in een leerlingvolgsysteem.

Voor scholen is het van belang dat niet alleen content uit een specifieke leermethode (van een uitgever) kan worden gebruikt, maar dat ook zelf ontwikkelde of open content eenvoudig kan worden gevonden en vrijelijk kan worden gebruikt.

VKA was als programmamanager verantwoordelijk voor het programma Educatieve Content keten, dat erop gericht was digitale leermiddelen beter vindbaar en toegankelijk te maken en de bruikbaarheid ervan te verbeteren. Met als effect dat scholen beter in staat zijn om maatwerk te bieden.

Om dit te bereiken hebben we alle partijen die betrokken zijn bij de ‘productie-keten’ van digitale leermiddelen bij elkaar gebracht. Van de aanbieders van leermateriaal (veelal educatieve uitgevers), distributeurs en software leveranciers tot scholen en koepelorganisaties als Stichting Kennisnet en de Groep Educatieve Uitgevers. Samen hebben we afspraken gemaakt over het zoeken, vinden, toegankelijk maken en gebruiken van digitale leermiddelen. Met de leerling als belangrijkste winnaar, natuurlijk.

Wilt u meer weten, bel ons op 079-3681000

Of neem contact op met Arjan van Venrooij.