Schippers houden van hun vrijheid, het weidse water, de straffe wind. En van korte wachttijden natuurlijk!

Betere benutting van Nederlandse vaarwegen

Met de aanleg van de tweede Maasvlakte maakt het containertransport een grote groei door. Nederland is hét Europese knooppunt van transport over water, onze vaarwegen behoren tot de drukste ter wereld. Vervoer over water is een uitstekend alternatief voor weg en spoor maar er blijft nog veel capaciteit onbenut. Om de potentie van onze vaarwegen goed te gebruiken moet daar verbetering in komen.

Om binnenvaartschepen goed te laten doorstromen is een goede informatievoorziening op en langs de vaarwegen noodzakelijk. Met actuele informatie over de positie, lading en geplande route van schepen kunnen de medewerkers van Rijkswaterstaat hun werk beter uitvoeren. Zo kunnen zij de vaarweggebruiker beter informeren over de actuele situatie bij sluizen en bruggen waardoor die hun vaarplan beter kunnen managen. Dat betekent verkorting van de wachttijden en een beter voorspelbare reistijd.

VKA richt zich als programmamanager op het binnenhalen van deze voordelen en realiseert daarvoor diverse projecten waarbij ICT systemen worden ontwikkeld.

Wilt u meer weten, bel ons op 079-3681000