Privacy Podcast

Hier vindt u onze maandelijkse podcast waarin u in 20 minuten wordt bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van privacy. Wilt u nooit meer een aflevering missen? Abonneer u dan op de Privacy Podcast in iTunes of onze Spotify.


#37 – Exploring DORA. De nieuwe verordening bekeken vanuit privacy perspectief

Met: Selma Albayrak, Justine de Boer, Nino van Leeuwen en Shankar Sahtie

Over ongeveer anderhalve jaar gaat de Digital Operational Resilience Act (DORA) officieel in. Dan moeten financiële entiteiten voor de beheersing van ICT-risico’s voldoen aan deze wet. Daarbij kunnen ze tegen uitdagingen aanlopen. Wat zijn de vereisten, welke organisaties vallen eronder en wie houdt toezicht op naleving van de DORA? In deze podcast gaat Selma Albayrak hierover in gesprek met consultants Justine de Boer, Nino van Leeuwen en Shankar Sahtie. In de uitzending wordt verder een interessante invalshoek besproken, namelijk het samenspel tussen de vereisten uit de DORA en de regels uit Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Shownotes:

  • Blog VKA: link.
  • De beroepsorganisatie van IT-auditors Norea over de DORA: link.

#36 – Wat is secundaire victimisatie?

Met: Marc Hennen, John Tomatala en Karin van Haperen

In december vorig jaar zijn John Tomatala en Karin van Haperen van Slachtofferhulp Nederland op bezoek gekomen bij VKA om te praten over het begrip secundaire victimisatie. Wat is secundaire victimisatie en hoe kunnen we het voorkomen? Wat heeft secundaire victimisatie te maken met privacy? Luister nu!

#35 – In gesprek met de FG’s van de gemeente Rotterdam & Den Haag over hun verassende wissel

Met: Marc Hennen, Steven Kant, Diana Comijs en Matthijs Mulder

In november van afgelopen jaar kwamen Diana Comijs en Matthijs Mulder, op dat moment de FG’s van de gemeente Den Haag en Rotterdam, met verrassend nieuws. Zij zouden een jaar van FG-functie wisselen. Een dergelijke actie is nog niet eerder vertoond in de privacy-wereld. Hoe zijn zij bij dit idee gekomen? Wat heeft hen geïnspireerd en wat hopen ze van deze wissel te leren? En is het echt een tijdelijke wissel, of is het mogelijk voor langer dan één jaar? Over deze onderwerpen en meer gaan Marc Hennen en Steven Kant van VKA in gesprek met Diana en Matthijs.

#34 – Privacy integraal onderdeel maken van je bedrijfsvoering en hoe een tool je hierbij kan helpen.

Met: Marius van Rijswijk, Marc Hennen en Arjaan Kunst.

Marius neemt in deze podcast afscheid van zijn rol als presentator. Daarna neemt Marc Hennen hem mee met Arjaan Kunst om iets te vertellen hoe je privacy een integraal onderdeel kan maken van je bedrijfsvoering en hoe Trustbound GRC in je organisatie een grote rol in kan spelen in het zichtbaarder maken van privacy.

Shownotes:

Marius en Marc hebben eerder een stappenplan gemaakt, deze kan je hier vinden: link.

Mocht je meer willen weten over GRC Trustbound, dat kan je hier https://www.trustbound.com/nl vinden.

#33 – Het Multi Disciplinair Overleg in het sociaal domein, zwart-wit of grijs?

Met: Marius van Rijswijk en Leonie Ouwersloot

Wat is precies een Multi Disciplinair Overleg? Welke basisbeginselen van de AVG staan daarbij onder druk? Hoe zorg je in de praktijk dat een MDO ‘AVG-proof’ is? Deze aflevering staat in het teken van het borgen van privacy in het MDO. Binnen het sociaal domein een belangrijk overleg met verschillende partijen waar vooral óver mensen wordt gepraat. Juist daarom is het vanuit privacyperspectief zo’n interessant onderwerp. Marius van Rijswijk gaat daarover in gesprek met Leonie Ouwersloot, advocaat bij JPR Advocaten. Leonie geeft daarbij ook belangrijke praktische tips om de privacy van mensen goed te beschermen in een MDO. Een belangrijke tegeltjeswaarheid daarbij: WAT gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet!

Shownotes: AVG / Privacy: alles over de geldende wetgeving – JPR | JPR Advocaten

#32 – Hoe maak je privacy een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering?

Met: Laura Natrop, Marius van Rijswijk, Suzanne Berends en Lesly Severijnen

Hoe maak je privacy een integraal onderdeel van je bedrijfsvoering? Hoe zorg je ervoor dat privacy geen “apart project” is maar een “gewoon” onderdeel van je jaarcyclus is? Deze aflevering staat in het teken van privacy management en het borgen van privacy als integraal onderdeel van je kwaliteitssysteem, je planning en control cyclus en de budgetrondes. Laura Natrop gaat daarover in gesprek met Suzanne Berends en Lesly Severijnen van NLG Arbo, een organisatie die privacy een integraal onderdeel van het kwaliteitsmanagement heeft gemaakt. Daarnaast bespreekt ze met Marius van Rijswijk welke stappen organisaties moeten nemen om privacy goed in te bedden in de organisatie en een integraal onderdeel te laten zijn van hun bedrijfsvoering.

Shownotes:

Blog Marius: Spiegeltje spiegeltje aan de wand

#31  – De dagelijkse praktijk van de Boa (én de Wpg)!

Met: Marius van Rijswijk, Suzanne Franken en Bert Dam

Er gaat nog altijd veel aandacht uit naar de AVG. Is de Wet politiegegevens een ondergeschoven kindje? De Wpg beoogd betere opsporing door een betere informatiepositie. Maar wordt er altijd wel op een goede manier onderling gedeeld? In deze uitzending verkent Marius van Rijswijk samen met Suzanne Franken en Bert Dam het antwoord op deze vragen. Ook vertelt Suzanne op welke manier haar ‘Praktijkhandboek Wpg voor boa’s’ kan helpen in de dagelijkse praktijk van het boa-werk. Bert gaat dieper in op het belang van het Boa Registratie Systeem (BRS). In de shownotes treft u naast de mogelijkheid u in te schrijven voor de kennissessie ook een aantal nuttige documenten ter ondersteuning aan. 

De verenigde Boa-werkgevers, die BRS gebruiken, hebben een opdracht gegeven om een aantal producten te ontwikkelen, waaronder de Verstrekkingenwijzer Wpg voor boa’s, een formulier om mensen te autoriseren die geen boa zijn en Modelformulier aanwijzen bevoegd functionaris. Meer informatie hierover vindt u op de website van Suzanne Franken. Daar vindt u ook het ‘Praktijkhandboek Wpg voor boa’s’. 

Shownotes:

Schrijf je in voor de Online Kennissessie Wpg 

Link naar het Boa Registratie Systeem

Blog VKA: Weer een audit!? Ja, de ‘Wpg-audit’.

Blog VKA: De Boa met twee petten; welke heb jij op?

#30  – Hoe borg je privacy in een ziekenhuis gedurende COVID-19 pandemie?

Met: Marius van Rijswijk,  Hanneke Luth en Daan van den Driest

In normale omstandigheden is het borgen van privacy in ziekenhuizen al zeer complex. Maar tegen welke problemen lopen ziekenhuizen aan als er ook nog een covid pandemie is? In deze uitzending bespreek Marius van Rijswijk samen met Hanneke Luth en Daan van den Driest bekende privacy problemen die ze zijn tegengekomen in het ziekenhuis. Mag een ziekenhuis van haar medewerkers een testuitslag of een vaccinatie registreren? Hoe informeren ze medewerkers hierover?

Shownotes:

Regelgeving omtrent verwerken van data voor gezondheidsdoeleinden, zie link.

EDPB statement over het verwerken van persoonlijke gegevens ten tijde van de Covid-19 pandemie, zie link.

Pagina’s van de AP over de verwerking van persoonsgegevens in de strijd tegen corona, zie link.

Interessant opiniestuk in de NRC, zie link.

Het advies van de Gezondheidsraad, zie link.

#29  – Weer een audit!? Ja, de ‘Wpg-audit’

Met: Marius van RijswijkKim van Zon en Arjen van Nes

Dit jaar moeten veel organisaties een zogenaamde Wpg-audit uitvoeren. Wie moeten dat doen? Wat is het eigenlijk? Wat is de deadline voor deze audit? In deze uitzending verkent Marius van Rijswijk samen met Kim van Zon en Arjen van Nes het antwoord op deze vragen. Ook krijgt u meer inzicht in de scheidslijn tussen de AVG en de Wpg en de ‘twee petten’ van de Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s). Kim en Arjen illustreren dit aan de hand van hun ruime ervaring bij de Politie en gemeenten.

In de shownotes treft u naast de mogelijkheid u in te schrijven voor de kennissessie ook een aantal nuttige documenten ter ondersteuning aan.

Shownotes:

#28  – De Data Pro Code

Met: Marius van Rijswijk, Rowan Huiskes( Nldigital) en Robert Kam (Visma Connect B.V.)

Dit jaar is de privacy gedragscode van Nldigital voor de ICT-branche goedgekeurd door de AP. Waarom is deze gedragscode in het leven geroepen en waarom zou je je als ICT-leverancier moeten laten certificeren? Marius van Rijswijk gaat hierover in gesprek met Rowan Huiskes, projectmanager bij Nldigital en Robert Kam, privacy & legal counsel bij Visma Connect B.V., een van de eerst gecertificeerde MKB-bedrijven.

Shownotes:

#27  – Privacy, data & ethiek: de drie ingrediënten voor verantwoord datagestuurd werken.

Met: Marius van Rijswijk,  Joost Beukers en Dorus-Jan ten Boom

Wat zijn belangrijkste valkuilen bij dataprojecten? En op welke wijze spelen privacy en ethiek hierbij een rol? In deze uitzending verkent Marius van Rijswijk samen met Joost Beukers en Dorus-Jan ten Boom de samenhang tussen privacy, data en ethiek. Zij illustreren dit aan de hand van Smart City toepassingen en geven tips over praktische methodes die je als organisatie kunt inzetten bij de start van een datagedreven project.

Shownotes:

-schrijf je in voor de online workshop:  Data, Privacy & Ethiek via deze link. 

De Ethische Data Assistent

-Het Algoritme Keurmerk

#26  – De Corona app en BCM in crisistijd

Met: Marius van Rijswijk, René Volwerk en Wim Kok

Onlangs zette VWS een uitvraag in de markt voor de ontwikkeling van een Corona app. De georganiseerde appathon en het onderzoeksrapport van de Autoriteit Persoonsgegevens die daarop volgden brachten grote discussies teweeg. Marius van Rijswijk neemt de proef op de som en gaat in gesprek met René Volwerk over de vraag hoe de discussie op constructieve wijze gevoerd kan worden. Daarnaast bespreekt hij met Wim Kok hoe je als organisatie de continuïteit van je bedrijfsvoering kunt borgen en daarbij tegelijkertijd de juiste privacy afwegingen maakt.

Shownotes:

#25 De coronacrisis vanuit privacy & security perspectief

Met: Marius van Rijswijk en Martin Zinke
Onze 25e uitzending staat in het teken van de coronacrisis. Martin Zinke en Marius van Rijswijk gaan met elkaar in gesprek over 3 belangrijke privacy en security thema’s waarin vragen aan bod komen als: wat kunnen we de komende tijd van de Autoriteit Persoonsgegevens verwachten? In hoeverre mag je als werkgever corona-besmettingen bekendmaken binnen je organisatie? En hoe ga je als organisatie met de huidige privacy- en security uitdagingen bij thuiswerken om?
Shownotes:
– AP geeft organisaties meer tijd vanwege coronacrisus, link.

– Verklaring omtrent het verwerken van persoonsgegevens ten tijde van de Covid-19 uitbraak:  link EDPB.

-Voorzorgsmaatregelen thuiswerken: link NCSC

#24 De SyRI-zaak

Met: Marius van Rijswijk en Anton Ekker
Begin februari verklaarde de Haagse Rechtbank de SyRI-wetgeving onverbindend. Zo blijkt het anti-fraudesysteem inbreuk te maken op het privéleven van burgers. Hoe kwam de rechtbank precies tot haar oordeel? En welke impact heeft deze uitspraak op de publieke sector? Voor antwoord op deze en andere interessante vragen gaat Marius van Rijswijk het gesprek aan met Anton Ekker, een van de advocaten die de privacycoalitie vertegenwoordigde in de rechtszaak. Hij neemt ons mee in het hele verhaal rondom de SyRI-zaak en deelt tips waar je als organisatie op kunt letten bij het gebruik van soortgelijke systemen.
Shownotes:
-Rechterlijke uitspraak inzake het Systeem Risico Indicatie (SyRI): link .

#23 De Nationale Privacy Compliance Benchmark 2019 is uit!

Met: Sander Vols en Melanie Nadorp

Ruim 1,5 jaar na de introductie, ervaren organisaties de AVG als een succes. Toch is het overgrote deel van de Nederlandse organisaties niet compliant op de nieuwe privacywetgeving. Dit blijkt uit de Nationale Privacy Compliance Benchmark 2019, een onderzoek recent uitgevoerd door adviesbureau Verdonck, Klooster & Associates. Sander Vols en Melanie Nadorp nemen je mee in de belangrijkste resultaten en verrassende inzichten.

#22 Wat kiest u: Artificial Intelligence (AI) of privacy?

Met: Christian Verhagen

Artificial Intelligence. Veel in het nieuws de laatste tijd, maar waar staan we nu eigenlijk op het gebied van AI en is het allemaal wel zo nieuw en baanbrekend als we denken? Christian Verhagen, adviseur Data & Analytics bij Verdonck, Klooster & Associates, geeft zijn visie op de huidige stand van zaken rondom kunstmatige intelligentie. Hij geeft antwoord op actuele vragen zoals: is er bij de overheid voldoende aandacht voor de beperkingen en gevaren van deze nieuwe technologie? Moet er een speciale toezichthouder komen voor AI? En hoe creëren wij meer bewustzijn en begrip van de technologie om tot goede ethische afwegingen te komen?

Shownotes:

– Wilt u meer weten over AI en met name wat het voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Marius van Rijswijk via marius.vanrijswijk@vka.nl.
– Artikel Trouw met het interview met Christian: ‘Angst voor algoritmes is onterecht: ‘discriminerend’ algoritme geeft slechts weer wat mensen denken.’
– Artikel Volkskrant: ‘Verwacht geen wonderen van artificiële intelligentie.

#21 De harde en zachte kant van de AVG!

Met: Marius van Rijswijk, Beyke van Cranenburgh (Keerpunt), en Letty Wessels (Movisie)

Privacy als onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem? Je rol als Functionaris voor Gegevensbescherming met kwaliteitsmanager? Vragen waar veel organisaties mee worstelen, dus leuk om eens in de keuken te kijken bij een andere organisatie. Beyke van Cranenburgh, Functionaris voor Gegevensbescherming én kwaliteitsmanager bij Keerpunt, schetst haar ervaringen en geeft antwoord op deze prangende vragen. Letty Wessels, e-learningontwikkelaar bij Movisie, gaat juist in op de ‘zachte’ kant van privacy. Hoe creëer je bewustzijn bij medewerkers en is een e-learning dan wel voldoende?

Wil jij meer weten over de manier waarop privacy een integraal onderdeel laat uitmaken van je kwaliteitsmanagementsysteem? Neem dan contact op met Marius van Rijswijk via marius.vanrijswijk@vka.nl. Of vul de Privacy Compliance Check in om te kijken hoe volwassen jouw organisatie is op de AVG? Meer informatie over het creëer van bewustwording en achtergrondinformatie over de e-learning van Movisie, vind je hier.

#20 Hoera! Een DPIA & Beveiliging in de zorg

Met: Marius van Rijswijk, Frank van Vonderen en Sander Vols.

Het Privacy Impact Assessment wordt vaak gezien als een ingewikkeld en tijdrovende activiteiten. Maar niets is minder waar. Een DPIA is juist leuk. Frank van Vonderen licht daarom zijn boekje, ‘Hoera! Een DPIA!’ toe. Sander Vols vertelt meer over de achtergrond van het recente datalek bij Bureau Jeugdzorg Utrecht. Hij roept zorgorganisaties op te starten met de implementatie van de nieuwe NEN7510.

Wil jij meer weten over de DPIA? Bestel het boekje ‘Hoera! Een DPIA!’ van Frank van Vonderen. Neem contact op met Frank via frank.vanvonderen@vka.nl. Wil je meer weten over de nieuwe beveiligingsnorm, de NEN7510? Sander adviseert je graag over hoe je dit moet aanpakken. Neem contact met hem op via sander.vols@vka.nl.


#19 Ethisch verantwoord datagebruik

Met: Marius van Rijswijk, Dorus-Jan ten Boom, en Iris Muis (Utrecht Data School)

Het wordt de komende jaren steeds belangrijker om ethische dilemma’s inzichtelijk te maken bij de toepassing van nieuwe technologieën, zoals artificial intelligence, blockchain, big data, machine learning en algoritmes. Dorus-Jan ten Boom legt uit waarom het belangrijk is ethisch verantwoord om te gaan met data. De kernvraag is dan ook bij het gebruik van data (en met name persoonsgegevens) niet: ‘mogen we dit?’, maar ‘willen we dit?’ Iris Muis van de Utrecht Data School (Universiteit Utrecht) vertelt over de methode, De Ethische Data Assistent, om grip te krijgen om ethische dilemma’s bij het gebruik van data.

Shownotes:

Blog: Digital ethics: bezint eer gij begint!
Opleiding: Digitale Ethiek via Schulinck
– Wil je ook meer met data doen en dit op een ethisch verantwoorde manier doen? Zou je een keer De Ethische Data Assistent willen toepassen binnen jouw organisatie? Neem contact op met Dorus-Jan via dorusjan.tenboom@vka.nl


#18 Hoe Hallmark de AVG implementeerde & dilemma’s van een FG

Met: Marius van Rijswijk, Jurgen Olree, en Marcella Speelmans (Hallmark).

Organisaties zijn druk bezig geweest met de implementatie van de AVG. Welke successen zijn er geboekt en welke knelpunten zijn er ervaren? De projectleider AVG, Marcella Speelmans, van Hallmark Continental Europe deelt haar ervaringen. Jurgen Olree vertelt meer over de dilemma’s waar hij mee te maken heeft in zijn rol als FG. Hij roept FG-ers op om in dialoog te gaan over hun eigen dilemma’s.

Shownotes:

– Ben je FG en wil je graag je ervaringen delen met andere FG-ers, dilemma’s bespreken en inhoudelijk je kennis blijven verdiepen? Neem contact op met Jurgen Olree via jurgen.olree@vka.nl. VKA wil graag een platform bieden voor FG-ers waar zij, in een vertrouwde omgeving, hun ervaringen kunnen delen, dilemma’s kunnen bespreken en van elkaar kunnen leren. Bij voldoende aanmeldingen zet VKA een leuk & interessant programma op.


#17 Privacy & Big Data (deel 1)

Met: Bas de Groot en Christian Verhagen

Big data is een onderwerp dat steeds meer bestuurders bezighoudt. Daarom een tweeluik over dit onderwerp met in de eerste uitzending een introductie over big data met Christian Verhagen. Veel organisaties hebben de wens meer met hun data te doen, maar waarom en waar begin je? En hoe zit het met privacy?


#16 Waarom AVG-projecten niet slagen

Met: Bas de Groot en Frank van Vonderen

Organisaties zijn druk bezig met het implementeren van de nieuwe Europese privacywet, de AVG. Projectteams zijn geformeerd en Privacy Officers draaien overuren. Maar in hoeverre kunnen AVG-projecten slagen? In deze uitzending de visie van Frank van Vonderen.

Shownotes:
Blog: Een ‘AVG project’ kan per definitie niet slagen


#15 Nieuwe inlichtingenwet

Met: Bas de Groot en Sander Vols.

Op 21 maart mag u naar de stembus om uw stem uit te brengen voor de nieuwe gemeenteraad, maar ook wordt uw mening gevraagd over de nieuwe inlichtingenwet (WIV). Deze podcast staat geheel in het teken van het komende referendum. Wat houdt de wet precies in? Welke data mogen veiligheidsdiensten straks onderscheppen en hoe wordt onze privacy beschermd? In de uitzending Sander Vols, privacy- en security expert en vanuit zijn vorige baan betrokken bij de totstandkoming van deze wet.

Shownotes:
Blog: Ik was één van de schrijvers van de nieuwe “Sleepwet” (Wiv)


#14 De rol van de FG en privacy bij arbodienstverleners

Met: Marius van Rijswijk, Dorus-Jan ten Boom, en Bas de Groot.
Vanaf mei 2018 moet een aantal organisaties verplicht een Functionaris Gegevensbescherming aanstellen. Wat is dat voor persoon? Wat zijn zijn taken en wat wordt zijn positie binnen de organisatie? Daarnaast in deze uitzending: privacy bij arbodienstverleners. Bij deze organisaties worden veel gevoelige persoonsgegevens verwerkt. Wat zijn voor arbodienstverleners de do’s and don’ts op privacygebied?

Shownotes:


#13 Nationale Privacy Benchmark

Met: Bas de Groot en Frank van Vonderen.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is in aantocht, maar hoe ver zijn organisaties met de voorbereidingen? Welke onderdelen van de AVG vragen de meeste inspanningen? VKA en ECP, Platform voor de InformatieSamenleving, hebben in dit kader gezamenlijk een enquête uitgevoerd onder Nederlandse organisaties. In deze uitzending licht Frank van Vonderen, initiatiefnemer en privacyexpert bij VKA, de benchmark toe.

Shownotes:


#12 De privacy- en cybersecurity plannen van Rutte 3

Met: Bas de Groot, Leonie Gerding, Steven Debets
December 2017
Een nieuw kabinet en een nieuw regeerakkoord: ‘Vertrouwen in de toekomst’. Wat zijn de plannen van Rutte 3 op het gebied van privacy en cybersecurity? Is het de formerende partijen gelukt om tot maatregelen te komen die positief zijn voor uw privacy? Hoe wordt onze samenleving beschermd tegen cyberdreigingen? In deze uitzending geven VKA-experts Steven Debets  (cybersecurity) en Leonie Gerding (privacy) hun mening over de voorgenomen maatregelen van het nieuwe kabinet en daarbij hun visie op specifieke onderwerpen die niet in het regeerakkoord worden genoemd.
 
Shownotes:


#11 Privacy en cryptologie

Met: Bas de Groot, Leonie Gerding, Luuk Danes
Augustus 2017
Om persoonsgegevens goed te beschermen moeten organisaties passende maatregelen nemen, zoals versleuteling. Maar hoe doe je dat? En hoe kun je veilig (persoons)gegevens uitwisselen? In deze uitzending deelt cryptologie-expert Luuk Danes zijn ervaringen en vertelt hij welke technieken organisaties het beste kunnen toepassen.

Shownotes:
Windows Bitlocker


#10 De integere vrienden van de privacy officer

Hoe kan je als bestuurder sturen op integriteit?
Met: Bas de Groot, Marius van Rijswijk, Frank van Vonderen
Juli 2017
Om goed te functioneren heeft de privacy officer binnen de organisatie vrienden nodig. Maar wie zijn die vrienden? En hoe word je vrienden met de privacy officer? Daarnaast in deze uitzending het onderwerp ‘integriteit’. Waar raakt dit privacy en hoe kun je als bestuurder sturen op integriteit?

Shownotes:


#9 Boekbespreking en wat kan de privacy officer leren van de CISO?

Met: Bas de Groot, Dick Brandt, Leonie Gerding
Mei 2017

In deze uitzending wordt het privacyboek ‘Je hebt wél iets te verbergen’ besproken. Verder een interview met Dick Brandt, expert op het gebied van informatiebeveiliging. Hij legt uit wat de privacy officer kan leren van de CISO (Chief Information Security Officer).

Shownotes:
Blog: Klagen dat je niet begrepen wordt helpt niet
– Boek: Je hebt wél iets te verbergen


#8 Privacy/security officer en het fenomeen PIA 

Met: Bas de Groot, Melanie Nadorp, Frank van Vonderen.
April 2017

In sommige organisaties worden de functies van privacy officer en security officer gecombineerd. Is dat verstandig? En wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen beide? Daarnaast wordt in de uitzending ingegaan op het fenomeen ‘Privacy Impact Assessment’ (PIA).

Shownotes:
– Blog: Security en privacy overlappen maar voor 18,75%
– Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA)


#7 Speerpunten 2017 van Autoriteit Persoonsgegevens

Met: Bas de Groot, Radha Shantiprekash, Dorus-Jan ten Boom.
Maart 2017
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft haar speerpunten voor 2017 gepresenteerd. In deze uitzending worden drie van de vier speerpunten besproken, namelijk de nieuwe Europese privacywet, bijzondere persoonsgegevens en het beveiligen van persoonsgegevens.
Shownotes:


#6 Privacy en verkiezingen

Met: Bas de Groot, Frank van Vonderen en Marius van Rijswijk.
Februari 2017
Op 15 maart mogen wij weer naar de stembus. In deze podcast wordt gesproken over de plannen van politieke partijen op het gebied van privacy, zoals het sleepnet, de hackwet en privacy by design. Het tweede deel van de podcast gaat over ICT-leveranciers: hoe heeft u daar grip op?

Shownotes:


#5 De Privacy Officer

Met: Frank van Vonderen, Radha Shantiprekash en Bas de Groot
Januari 2017

Steeds meer organisaties nemen een Privacy Officer in dienst of zijn voornemens dat op korte termijn te doen. Maar wat houdt deze functie in? Wat maakt iemand tot een goede Privacy Officer? In deze uitzending delen privacy-experts Frank van Vonderen en Radha Shantiprekash hun inzichten en ervaringen.

Shownotes:


#4 Banken die betaalgegevens delen en een vooruitblik op 2017

Met: Frank van Vonderen en Bas de Groot
December 2016
Straks krijgen bedrijven inzicht in uw betaalgegevens. Hoe wenselijk is dit?

Op basis van Europese wetgeving kunnen meerdere bedrijven straks inzicht hebben in uw betaalgegevens. Hoe wenselijk is deze ontwikkeling vanuit privacy-optiek? En daarnaast een vooruitblik op 2017: wat zijn de verwachtingen op privacy-gebied voor het komende  jaar?

Shownotes:
‘AFM vreest misbruik als banken klantgegevens gaan delen’ (NOS.nl)


#3 Privacy in de boardroom en de Nationale Privacy Benchmark

Met: Joost Beukers, Frank van Vonderen, Bas de Groot
December 2016
Privacy wordt ook voor bestuurders een steeds belangrijker gespreksonderwerp.

Mede door nieuwe privacywetgeving wordt privacy steeds vaker een gespreksonderwerp voor bestuurders. In deze uitzending een gesprek met VKA-bestuurder Joost Beukers over zijn visie op privacy. Daarnaast geeft Frank van Vonderen een toelichting op de Nationale Privacy Benchmark 2016, welke gehouden is onder bestuurders en professionals.

Shownotes:
Rapport Nationale Privacy Benchmark 2016


#2 Privacy by design en het besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens over wifi-tracking

Met: Frank van Vonderen, Leonie GerdingBas de Groot, Merle Bonefaas 
September 2016
Is een MAC adres een persoonsgegeven?

In deze uitzending bespreken we het weinig concrete begrip ‘privacy by design’ uit de nieuwe privacyverordening. Hoe vul je dat nou in als organisatie? Verder analyseren we het besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens over wifi-tracker Bluetrace. Hierin komt niet alleen de last onder dwangsom aan de orde, maar ook het antwoord op de vraag: is een MAC adres een persoonsgegeven?

Shownotes:
– Het besluit van de AP
– Art. 25 AVG: ‘privacy by design’


#1 Datalekken bij gemeenten en de nieuwe Europese Privacyverordening

Met: Frank van Vonderen, Leonie Gerding, Bas de Groot
Augustus 2016
Een datalek, wat kun je er als organisatie tegen doen?

In deze uitzending wordt gesproken over de recente datalekken bij grote gemeenten. Wat is een datalek, hoe kan het gebeuren en wat kun je er als organisatie tegen doen? In het tweede deel van de podcast staat de nieuwe Europese privacyverordening centraal: wat zijn de grootste veranderingen voor uw organisatie?

Shownotes:
– Flyer Algemene Verordening Gegevensbescherming
– Onderzoeksrapport ‘Extern onderzoek datalek – Gemeente Amersfoort’