Dick Brandt

Associate

Wat ik doe

Ik adviseer/begeleid organisaties en de mensen in die organisaties op het gebied van ICT, Govenance en Cybersecurity met aandacht voor de juiste balans tussen het commerciële -, operationele – en het algemeen bedrijfsbelang. Daarnaast ben ik actief om onderzoek en onderwijs op deze gebieden te verbinden met kennis en kunde binnen het bedrijfsleven en de overheid. Dit doe ik in verschillende rollen als adviseur/consultant, interim CISO, docent, voorzitter, adviesraadslid, kwartiermaker etc. en als ondernemer.

Wat mij drijft

Wat mij energie geeft is mensen binnen bedrijven en overheid te helpen om informatie effectief en veilig in te zetten om de organisatiedoelen te halen. Het vinden van pragmatische oplossingen waarmee de medewerkers binnen die organisaties aan de slag kunnen om veilig en binnen de gelden wettelijke en bedrijfskaders hun werk te doen. Het vinden en implementeren van oplossingen die nu voldoen maar ook blijven voldoen in de toekomst, dus operationeel toepasbaar zijn en rekening houden met de strategische richting die we verwachten. Daar maakt het doorgeven en ontwikkelen van kennis en ervaring een essentieel onderdeel vanuit om te zorgen dat ze in de toekomst deze oplossingen ook zelf kunnen bedenken.

Waarom VKA

Ik heb jarenlang, als klant, regelmatig gebruikgemaakt van de dienstverlening van Verdonck, Klooster & Associates. Dat heb ik steeds als positief en professioneel ervaren, waarbij de flexibiliteit en de klantgerichtheid van de VKA-medewerkers opviel. Toen ik besloot om als zelfstandig adviseur aan de slag te gaan was het een logische stap om bij VKA langs te gaan. Het associateschap, zoals VKA dat heeft vormgegeven, geeft mij enerzijds de mogelijkheid om deel uit te maken van een groep experts die werken zoals ik graag wil werken: professioneel, onderlinge kennisdeling, resultaat- en klantgericht. En anderzijds om daarnaast de volledige vrijheid te houden om zelf te ondernemen en te doen wat mij drijft.