Digital ethics

Nieuwe technologieën bieden een onbeperkte set aan mogelijkheden voor innovatie. Maar de ontwikkelingen gaan zo snel en kunnen zo radicaal zijn dat dit vragen oproept over de toepassing van de technologie. Hierbij komt digitale ethiek kijken, of digital ethics.

Digital ethics is nadenken over hoe je met de mogelijkheden van de moderne technologie om wilt gaan.

Maar wat is nu digital ethics? Digital ethics is nadenken over hoe je met de mogelijkheden van de moderne technologie om wilt gaan. Dat de techniek iets kan is mooi, maar wil ik het ook? Het is tenslotte de mens die beslist of en hoe technologie wordt ingezet. Hoe gaat uw organisatie daarmee om?

Voorbeelden van technieken die tot ethische vragen leiden zijn big data of Artificial Intelligence (IA). Denk aan:

Welke acties van burgers, consumenten of medewerkers mag ik volgen om te kunnen voorspellen hoe ze zich gaan gedragen en of ze zich niet verkeerd gaan gedragen (big data)?

Wat wil ik weten van de medische achtergrond van een persoon en diens leefgedrag om een korting te kunnen geven op een zorgverzekering (big data)?

Op welke manier wil ik Artificial Intelligence in gaan zetten om leerlingen gepast en individueel onderwijs aan te gaan bieden? En vanaf welke leeftijd doe ik dat dan?

Dit soort fundamentele vragen doen een beroep op uw digitale ethiek en vragen om een zorgvuldige afweging van belangen en doelstellingen waarbij de perspectieven van alle stakeholders worden meegenomen.

VKA helpt u om uw beleid voor digital ethics vorm te geven en om op een gestructureerde manier te komen tot afwegingen rondom de inzet van nieuwe technologieën. Hoe? We vertalen de toepassing van de technologieën in relevante dilemma’s voor uw organisatie en wegen deze af tegen uw belangen. Zo maken we samen met u een zorgvuldige afweging van bedrijfsmatige belangen (continuïteit, rendement) versus zorgvuldigheidseisen (bijvoorbeeld privacy en security) en uw waarden (innovatief, betrouwbaar, efficiënt).


Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Joost Beukers en Frank van Vonderen.