Functionaris Gegevensbescherming

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn verschillende organisaties verplicht om een Functionaris voor Gegevensbescherming (of FG) aan te stellen. Maar wat doet een Functionaris Gegevensbescherming nou eigenlijk? Of diens adviserende collega, de Privacy Officer? Het is in ieder geval geen gemakkelijk werk: een FG moet veel weten, maar moet ook moeilijke afwegingen maken én (als de FG rol een deeltijd rol is) deze rol met tal van andere rollen combineren. Als dat überhaupt kan, want een Functionaris Gegevensbescherming moet vanuit de AVG namelijk een onafhankelijke positie zijn.

De rol van Functionaris Gegevensbescherming of Privacy Officer wordt om deze reden ook vaak buiten de organisatie belegd. Vanuit VKA werken onze privacy specialisten als (interim) Functionaris Gegevensbescherming of Privacy Officer. Maar welk type past eigenlijk bij u? Zoekt u een autoriteit die vooral een rechte rug houdt? Een sparringpartner die uw belang centraal stelt? Of zoekt u een adviseur die helpt en bruggen bouwt? 

Als we vanuit VKA als Functionaris Gegevensbescherming of Privacy Officer aan de slag gaan stemmen we met u af, wat voor u het beste past. Ook spreken we tevoren af welke taken en bijdragen u kunt verwachten van de Functionaris Gegevensbescherming of Privacy Officer. Op basis hiervan stellen we samen een takenpakket samen, dat we tegen een vaste en voorspelbare prijs uitvoeren. Dat geeft zekerheid, ook financieel.

Onze FG’s en Privacy Officers werken parttime voor hun klanten, maar zijn fulltime beschikbaar. Wij noemen dat ‘as-a-service’, u kunt dat zien als ‘ontzorgen’. Want achter iedere Functionaris Gegevensbescherming of Privacy Officer van VKA staan tal van specialisten op juridisch gebied, of ICT voor u klaar. Zo heeft uw FG of Privacy Officer op iedere vraag een antwoord. Daarnaast is de Functionaris Gegevensbescherming of Privacy Officer altijd bereikbaar, want collega’s nemen het over bij vakantie of ziekte. Ontzorgen dus.Onze privacy experts gaan graag met u in gesprek over governance in uw organisatie.

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.  

Frank van Vonderen

FG as a Service: een succesvolle aanpak voor Trema

Trema is een kleine organisatie voor kinderopvang en welzijn, Trema heeft dan ook dagelijks met bijzondere persoonsgegevens te maken. Trema vindt het belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is dit onderkend door het management en dat leidde tot een vraag naar een externe Functionaris Gegevensbescherming. Intern vervullen was geen optie, omdat het noodzakelijk is deze rol onafhankelijk in te vullen en gedegen privacy kennis nog opgebouwd moest worden. VKA heeft Trema in haar behoefte voorzien met het ‘FG as a Service’-concept. Nu alweer twee jaar vervult VKA de rol van Functionaris Gegevensbescherming bij Trema. 

De privacy-volwassenheid van de organisatie is inmiddels op het gewenste niveau. De invoering is stapsgewijs verlopen, waarbij de belasting voor haar organisatie goed te hanteren was. De privacy gerelateerde taken zijn nu geïntegreerd in de bedrijfsvoering en het management krijgt periodiek feedback en rapportage over de uitvoering ervan. Daardoor kan privacy nu ook concreet op bestuurlijk niveau besproken worden.

Behoefte aan een tijdelijke functionaris gegevensbescherming of privacy officer? neem contact met ons op.


Stichting Arosa is een welzijnsorganisatie in Rotterdam die begeleiding, opvang en veiligheid biedt aan mensen die te maken hebben met ernstig huiselijk geweld. Stichting Arosa heeft hierdoor te maken met gevoelige gegevens van cliënten. Voor de veiligheid van de cliënten en medewerkers is het ontzettend belangrijk om deze gegevens goed te beschermen.
Lees meer…

Marc Hennen

Martin Zinke

Frank van Vonderen