Functionaris Gegevensbescherming

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn verschillende organisaties verplicht om een Functionaris voor Gegevensbescherming (of FG) aan te stellen. Maar wat doet een Functionaris Gegevensbescherming nou eigenlijk? Of diens adviserende collega, de Privacy Officer? Het is in ieder geval geen gemakkelijk werk: een FG moet veel weten, maar moet ook moeilijke afwegingen maken én (als de FG rol een deeltijd rol is) deze rol met tal van andere rollen combineren. Als dat überhaupt kan, want een Functionaris Gegevensbescherming moet vanuit de AVG namelijk een onafhankelijke positie zijn.

De rol van Functionaris Gegevensbescherming of Privacy Officer wordt om deze reden ook vaak buiten de organisatie belegd. Vanuit VKA werken onze privacy specialisten als (interim) Functionaris Gegevensbescherming of Privacy Officer. Maar welk type past eigenlijk bij u? Zoekt u een autoriteit die vooral een rechte rug houdt? Een sparringpartner die uw belang centraal stelt? Of zoekt u een adviseur die helpt en bruggen bouwt? 

Als we vanuit VKA als Functionaris Gegevensbescherming of Privacy Officer aan de slag gaan stemmen we met u af, wat voor u het beste past. Ook spreken we tevoren af welke taken en bijdragen u kunt verwachten van de Functionaris Gegevensbescherming of Privacy Officer. Op basis hiervan stellen we samen een takenpakket samen, dat we tegen een vaste en voorspelbare prijs uitvoeren. Dat geeft zekerheid, ook financieel.

Onze FG’s en Privacy Officers werken parttime voor hun klanten, maar zijn fulltime beschikbaar. Wij noemen dat ‘as-a-service’, u kunt dat zien als ‘ontzorgen’. Want achter iedere Functionaris Gegevensbescherming of Privacy Officer van VKA staan tal van specialisten op juridisch gebied, of ICT voor u klaar. Zo heeft uw FG of Privacy Officer op iedere vraag een antwoord. Daarnaast is de Functionaris Gegevensbescherming of Privacy Officer altijd bereikbaar, want collega’s nemen het over bij vakantie of ziekte. Ontzorgen dus.


FG as a service: een succesvolle aanpak voor ZorgSpectrum

ZorgSpectrum is een middelgrote, brede zorginstelling. ZorgSpectrum verzorgt oa thuiszorg, wonen met begeleiding, revalidatie en intensieve zorg voor ouderen. ZorgSpectrum vindt het belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan, zowel van haar cliënten als van haar medewerkers.

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is dit onderkend door het management en ontstond de vraag naar een wettelijk verplichte Functionaris Gegevensbescherming. Deze rol intern vervullen was geen optie, omdat de benodigde expertise voor de inkleding van deze rol niet aanwezig was.

VKA heeft ZorgSpectrum toen in haar behoeften voorzien met haar FG as a Service-concept. Ondertussen vervult VKA de rol van Functionaris Gegevensbescherming bij ZorgSpectrum alweer ruim drie jaar. Tijdens deze drie jaar heeft de FG samen met het AVG projectteam gewerkt aan de privacy volwassenheid van ZorgSpectrum. De privacy gerelateerde zaken zijn nu geïntegreerd in de bedrijfsvoering en het management krijgt periodiek feedback en een rapportage over de uitvoering ervan.

Heeft u ook behoefte aan een tijdelijk FG? Neem dan contact met ons op zodat we samen tot een maatwerk oplossing kunnen komen.

Wij beschikken over FG’s met specifieke vakinhoudelijke kennis, zoals: Zorg- en welzijn, Gemeenten, Onderwijs, Arbodienstverlening, Decentrale overheden.

Onze FG’s zijn flexibel en op meerdere dagen inzetbaar. Daarnaast krijgt u er een team met VKA privacy professionals bij die de FG altijd kunnen ondersteunen.

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek via onderstaand formulier.

Steven Kant

  • Vertel kort waarbij wij u kunnen helpen. Dan kunnen wij alvast de juiste persoon aan u koppelen.

VKA Privacy Podcast: In gesprek met de FG’s van de gemeente Rotterdam & Den Haag over hun verassende wissel

Eind 2022 kwamen Diana Comijs en Matthijs Mulder, op dat moment de FG’s van de gemeente Den Haag en Rotterdam, met verrassend nieuws. Zij zouden een jaar van FG-functie wisselen. Een dergelijke actie is nog niet eerder vertoond in de privacy-wereld. Hoe zijn zij bij dit idee gekomen? Wat heeft hen geïnspireerd en wat hopen ze van deze wissel te leren? En is het echt een tijdelijke wissel, of is het mogelijk voor langer dan één jaar? Over deze onderwerpen en meer gaat Steven Kant van VKA in gesprek met Diana en Matthijs.

Steven Kant
De Wet Politiegegevens (Wpg). Een privacy wet, evenals de AVG, maar dan nét wat anders. Ook de Wpg kent de rol van een Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar deze verschilt op een aantal punten van de FG rol in de AVG. Steven Kant komt in zijn werk geregeld misverstanden tegen over deze zogenaamde Wpg-FG. Hieronder bespreekt hij daarom 6 zaken die je wilt weten over de Wpg-FG.
Lees meer…

Onze Privacy dienstverlening

Functionaris Gegevensbescherming

Ad interim Functionaris Gegevensbescherming of Privacy Officer.

Praktisch privacy advies

To the point en direct toepasbaar. Juridische vragen, organisatorische of ICT vragen? Kom maar op!

Data Protection Impact Assessment 

Goede én leuke DPIA’s waarmee je goed op privacy risico’s kunt sturen.

Wet politiegegevens (Wpg)

Gebruikt uw organisatie Boa’s? Dan moet u voldoen aan de Wet politiegegevens (Wpg)!

Praktijkgerichte Opleidingen

Wat betekent de privacywetgeving voor úw werk?

Project AVG

Doelgericht en efficiënt zorgen we ervoor dat uw organisatie voldoet aan de AVG-wetgeving.