Doelgericht en efficiënt de AVG op orde

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bestaat al even, maar door allerlei redenen is het uw organisatie nog niet gelukt om alle benodigde zaken op orde te krijgen. Wanneer u dit wilt veranderen en u wilt dit binnen een kort tijdsbestek en een één klap goedmaken, dan zorgt VKA hiervoor.

De afgelopen jaren hebben wij tal van organisaties geholpen om binnen een korte doorlooptijd en efficiënt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen te voldoen. Hoe? We werken vanuit een duidelijk projectplan en werkpakketten. Daarnaast hebben we de middelen, tools en templates voor alles dat vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht is (register van verwerkingen, DPIA aanpak, procedure datalekken, procedure voor rechten van betrokkenen, verwerkersovereenkomsten, etc.). Zo besparen we tijd en beschikt u snel over goede resultaten. Samen met u bepalen we wat nodig is en zorgen we voor projectleiding, inhoudelijke experts en indien nodig zelfs een compleet team.

Wat ook de uitgangssituatie is: we gaan er mee aan de slag en zorgen voor resultaten. Die belofte gaan we aan, zodat u snel op orde bent.


Onze privacy experts gaan graag met u in gesprek over governance in uw organisatie.

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.  

Frank van Vonderen

Privacy Officer voor Bedrijfsvoeringsexpertisecentrum (BEC) van de Gemeente Den Haag

VKA heeft het Bedrijfsvoeringsexpertisecentrum (BEC) van de Gemeente Den Haag geholpen met de invulling van de rol van privacy officer. Daarnaast wilde het BEC volwassener worden in de borging van privacy. Kernvraag aan VKA was om te bepalen welke stappen het BEC moet zetten om “in control” te zijn op het gebied van privacy. Om inzicht te geven in waar het BEC staat en de juiste stappen te definiëren heeft VKA een volwassenheidsmodel ontwikkeld en op basis daarvan een nulmeting gedaan. Op basis van een tussenrapport met het volwassenheidsmodel en de nulmeting heeft het BEC directieteam een ambitieniveau bepaald. Het project heeft daarnaast geresulteerd in een plan van aanpak met gedefinieerde acties en werkpakketten om dat ambitieniveau te kunnen behalen. Dit plan van aanpak helpt het BEC om concrete keuzes te maken, prioriteiten te stellen en de verbeteringen in gang te zetten.


Laura Natrop

Steven Kant

Geen items gevonden