Data & AI

 

Slimmer werken met Data en AI (Artificiële intelligentie)

Artificiële intelligentie (AI) is de verzamelnaam voor toepassingen die zich richten op het ‘slim’ maken van computers en apparaten, waardoor die zelfstandig taken kunnen uitvoeren. AI helpt u om slimmer te werken of om de klantbeleving te verbeteren. De exponentiële toename van rekenkracht, cloud en big data leidt tot allerlei nieuwe AI-toepassingen. Overal om ons heen zien we deze toepassingen, van complexe zelfrijdende auto’s tot meer eenvoudige chatbots en Personal Assistents, zoals Siri en Google Home. Maar AI kent veel meer toepassingen. Ook voor uw organisatie.Van kleine toepassingen gericht op procesoptimalisatie tot volledig nieuwe business modellen. De mogelijkheden met AI, met data als cruciale randvoorwaarde, zijn eindeloos. Maar hoe voorkomt u dat u verdwaalt in alle rooskleurige bespiegelingen?

VKA benut data en AI kansen

VKA helpt organisaties bij het succesvol inzetten van data en AI. Want succesvol gebruik van data en AI draait om veel meer dan alleen technologie. We zorgen dat organisaties hun kansen benutten door samen met u de mogelijkheden en dilemma’s te verkennen. En daar waar kansen liggen, deze kansen ook daadwerkelijk te realiseren. Door de techniek aan de praat te krijgen én uw organisatie mee te nemen. Zo zorgen we dat Data en AI niet in een laboratorium- of pilot fase blijven hangen, maar dat ze ook echt waarde toevoegen. We kiezen daarbij niet voor een one-size-fits-all benadering, maar zoeken de toegevoegde waarde van AI en data voor uw organisatie, binnen uw context. Kortom: een aanpak die past als maatkleding.

Wij helpen u met:

  1. Het identificeren en ontwikkelen van kansen: we vertalen een wild idee naar realistische pilot – door te inspireren, technologiepartners te ontwikkelen, te objectiveren wat de toegevoegde waarde is en te selecteren wat de meest belovende toepassingen zijn.
  2. Data en AI beloftes realiseren: we brengen de pilot situatie naar de praktijk – we zorgen dat de techniek vanuit de pilot situatie naar de werkelijkheid komt en vooral: dat uw organisatie goed aan de slag kan met de veranderende werkwijze. Doel is om alle voordelen te realiseren die op papier bestaan.
  3. Het managen van data en AI dilemma’s en risico’s. Denk hierbij aan:
    • Inzichtelijk maken hoe deze werkwijze past in bestaande wetgeving, zoals de privacywetgeving en het voeren van een constructieve discussie over de mate waarin het gebruik van Data en AI ook ethisch verantwoord is
    • Passende transparantie en communicatie, zodat interne stakeholders zich hier comfortabel bij voelen en u zich altijd kunt verantwoorden aan externe stakeholders.

Hoe doet VKA dit? 

Kansen identificeren en ontwikkelen. Om daadwerkelijk de kansen van data en AI te verkennen is het vaak een kwestie van gewoon beginnen. Niet ondoordacht, maar in een paar kleine iteratieve stappen gericht op het behapbaar houden van data en AI voor uw organisatie. Wij helpen u om van wild idee naar realistische pilot te komen. Bijvoorbeeld met de Data en AI Kickstarter. Hierbij verkennen we de mogelijkheden van Data en AI voor uw organisatie en vertalen inspirerende voorbeelden naar concrete en toepasbare ideeën voor uw organisatie. Ook helpt het vaak om door middel van datavisualisaties de toegevoegde waarde van data te laten zien.

Data en AI beloftes realiseren 

Na een succesvolle pilot volgt de bredere implementatie. Wij helpen u met de overgang van de laboratorium situatie van de pilot naar de implementatie en opschaling in de dagelijkse uitvoeringspraktijk. Goed project- en programmamanagement, training van uw medewerkers en borging van de verandering in uw organisatie staan daarbij centraal. Wij kijken daarbij niet alleen naar de techniek, maar kiezen voor een integrale aanpak gebaseerd op ons beproefde volwassenheidsmodel van Data Gedreven Werken. Hiermee brengen we in kaart waar u op dit moment staat als het gaat om Data Gedreven Werken, wat uw ambities zijn en op welke wijze u stapsgewijs en gecontroleerd uw ambities kunt realiseren. Wij helpen u met een realistische roadmap van A naar B te komen.

Managen van ethische dilemma’s en risico’s

Het werken met data en AI is niet zonder risico’s en roept diverse ethische dilemma’s op. Wat mag volgens wet- en regelgeving en tot hoever willen we gaan vanuit onze eigen normen en waarden? Wij helpen u met het managen van ethische dilemma’s bij het toepassen van data en AI. Hiervoor zetten wij onder andere de beproefde DEDA-methodiek  in, die is ontwikkeld door de Universiteit Utrecht. Deze methodiek brengt structuur in ethische discussies door individuele meningen en voorkeuren te vertalen naar heldere generieke principes die uw organisatie als ethisch beleid kunt gebruiken.

Daarnaast helpen onze privacy en security collega’s u met het managen van de praktische (privacy) risico’s van Data en AI, door te zorgen dat de juiste gegevens worden gebruikt, de datakwaliteit wordt geborgd en dat alleen gekwalificeerde mensen aan de slag gaan met Data en AI. Het managen van risico’s gaat ook over het kunnen afleggen van verantwoording over de toepassing van data en AI. De roep in de samenleving en de politiek om transparante en uitlegbare algoritmes wordt steeds groter. VKA heeft samen met Totta Data Lab een toetsingskader ontwikkeld, waarmee getoetst kan worden of het algoritme goed is gebouwd, goed wordt beheerd en goed wordt gebruikt. Het Algoritme Keurmerk zorgt ervoor dat u zich altijd kunt verantwoorden en volledig in control bent. Meer weten over het Algoritme Keurmerk? Download de brochure. 

Wat mag ik van VKA verwachten?

VKA regisseert uw volledige Data en AI traject. Daarbij hebben we altijd maar één ding voor ogen: dat we de mooie AI en Data belofte voor uw organisatie vertalen van papier naar praktijk.Van tekentafel tot realisatie. Van business case tot daadwerkelijke opbrengsten.

 

 

 

 

 

 

Producten & diensten

Datagedreven werken
Regeren is vooruitzien... Wie patronen in digitale data kan duiden, ziet lang gekoesterde wensen echt in vervulling gaan: de klant…
Lees meer
Het Algoritme Keurmerk
Het algoritme keurmerk is een onafhankelijk toetsingskader waarmee getest kan worden of een algoritme goed is gebouwd en goed wordt…
Lees meer
Smart city
Stedelijke vraagstukken, zoals op het gebied van mobiliteit of veiligheid, lenen zich steeds meer voor datagedreven oplossingen. De inzet van…
Lees meer
Quickscan
Wilt u weten in hoeverre uw organisatie in staat is om waarde te halen uit data en gebruik te maken…
Lees meer
Big data & privacy
VKA helpt u bij het privacy proof maken van uw big data initiatief, data analytics project en datalab.
Lees meer
Digital ethics
Nieuwe technologieën bieden een onbeperkte set aan mogelijkheden voor innovatie. Maar de ontwikkelingen gaan zo snel en kunnen zo radicaal…
Lees meer
Data Governance
Datagedreven werken vraagt data die up2date is, kwalitatief goed is, beschikbaar is en waarop je kunt bouwen.
Lees meer
Data Architectuur
Datagedreven werken vraagt een goed inzicht in uw data. VKA helpt u bij het creëren van inzicht en overzicht, structuur…
Lees meer
Data Science
Data Science is het vakgebied waarbij data omgezet wordt in waarde. Om dit te realiseren kunnen onze experts u helpen…
Lees meer
Beter (be)sturen met datavisualisatie
In de toenemende stroom van data wordt analyse steeds belangrijker. Om de juiste beslissing te kunnen nemen is inzicht nodig…
Lees meer