Algoritmetoets van VKA

Algoritmes kunnen uw organisatie helpen om maatschappelijke opgaven aan te pakken door keuzes voor te stellen die leiden tot effectievere en meer efficiënte besluitvorming uit enorme hoeveelheden data. Algoritmes zijn op veel manieren verbonden met het dagelijkse leven en vaak te complex om te doorgronden: hoe weet je dan of het algoritme doet wat het moet doen? Hoe zorg je ervoor dat je de data en algoritmes op verantwoorde wijze ontwikkeld en gebruikt?  

Kwaliteitstoetsing voor algoritmes 

Onze adviseurs geven u met onze algoritmetoets een duidelijk beeld van de kwaliteit van uw algoritmes van rekenregels tot Machine Learning en AI-toepassingen. Dit stelt u als opdrachtgever in staat om gerichte maatregelen te treffen om de betrouwbaarheid, transparantie, efficiëntie en effectiviteit van uw algoritmen te vergroten nu en in de toekomst.

Onze Toetsingsaanpak 

Aan de hand van interviews, een literatuurstudie van beschikbare documentatie rondom het algoritme en een technische code review, toetsen onze experts grondig uw algoritme. Zo toetsen we of het algoritme goed is ontwikkeld, goed wordt beheerd en op verantwoorde wijze wordt gebruikt.

Dit doen wij aan de hand van ons onafhankelijk toetsingskader ©VKA. Dit normenkader is altijd up-to-date met de laatste ontwikkelingen, zoals de Europese AI-richtlijnen en het kader van de Algemene Rekenkamer.

Alle vinkjes halen met deze algoritmetoets is geen doel op zich: we leveren concreet advies om in controle van uw algoritme te zijn en blijven. Uit ervaring weten we dat de kwaliteit van het algoritme niet alleen wordt bepaald door het inhuren van knappe koppen die aan de slag gaan met het ontwikkelen van nauwkeurige algoritmes. Het is een samenspel tussen kennis, technologie en data. Ook tijdens de ontwikkeling van algoritmes kunnen onze experts u helpen dit integrale samenspel te versterken door antwoord op de juiste vragen te vinden, zoals: Waar moet een algoritme aan voldoen om ‘goed’ te zijn? Hoe stel je vast waar een algoritme aan moet voldoen? Welke betrouwbaarheidsmarges zijn acceptabel bij toepassing van een algoritme?

Direct meer weten over onze algoritmetoets? Download dan onze brochure hieronder!

Onze experts gaan graag met u in gesprek.

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.  

Sabine Steenwinkel-den Daas

Haal waarde uit uw algoritmes 

Het inhoudelijk toetsen van algoritme(s) – tijdens de ontwikkeling en achteraf – helpt uw organisatie de meeste waarde uit uw algoritmes te halen en antwoord te hebben op maatschappelijke vragen over mogelijke vooroordelen, bias en discriminatie, als ook transparantie, privacy en verantwoording.

Sabine Steenwinkel-den Daas
De kwaliteit van het algoritme wordt niet alleen bepaald door het inhuren van knappe koppen die aan de slag gaan met nauwkeurige algoritmes. Ervaring leert dat er veel meer bij komt kijken. Sabine deelt belangrijke aandachtspunten met je, zodat jouw organisatie ‘in control’ blijft over de algoritmes.
Lees meer…
Ed van Doorn
Toetsing maakt de kwaliteit van het algoritme transparant en maakt het uitlegbaar richting gebruikers en toezichthouders. Een algoritme toets volgens VKA is een review in hoeverre je algoritme voldoet aan generieke principes zoals: bewust gebruik, gebaseerd op kennis van, privacy by design, lerend, gecontroleerde toepassing, transparant, en maatschappelijk uitlegbaarheid. In deze blog de top 3 tips om de bestuurbaarheid, transparantie, voorspelbaarheid en draagvlak te vergroten van AI en het algoritme.
Lees meer…

Gerelateerde dienstverlening

Data management

Hoe kan ik efficiënter en effectiever gebruik van data?

data en regulering

Hoe maak ik verantwoord gebruik van data en algoritmes?

Opleidingen

Ik wil meer kennis op doen in data regulering, Machine Learning en data vaardigheden!