Data en regulering

Slimme dingen doen met data in een wereld vol regels klinkt als een zware opgave. Want hoe kun je nou vernieuwend bezig zijn als er niets mag, van alles moet en je voor alles wat je bedenkt eerst goedkeuring nodig hebt van een compliance officer? De experts van VKA kunnen jou hierbij helpen. Door je te laten zien hoe iets wél mag, door dingen die moeten te gebruiken om meerwaarde te creëren en door compliance in te zetten als kwaliteitsstempel.

Wat kan er wél?

De kans dat je bij een dataproject tegen regelgeving aanloopt is vrijwel 100%. Als overheidsinstantie omdat je een wettelijke taak hebt, maar ook als private organisatie. Denk hierbij aan sectorspecifieke regels, bijvoorbeeld voor de financiële sector of voor medische toepassingen, of aan wetgeving die voor iedereen geldt, zoals de AVG of de mededingingswetgeving. Buiten het strafrecht is er echter maar heel weinig echt verboden. Veel gebruikelijker is dat de wetgever aan een bepaald soort dienstverlening weliswaar eisen stelt, maar dat binnen dat kader alle ruimte is. De kunst is hierbinnen goed je weg te vinden. VKA is hier goed in en helpt opdrachtgevers hierin ook goed te worden.

Hoe kan VKA helpen? 

– Als je in een omgeving werkt waar je met veel regelgeving rekening moet houden, kan het goed zijn om eens samen met één van onze adviseurs van een afstandje naar het eigen “speelveld” te kijken. Wat zijn de wettelijke kaders waarbinnen je je werk doet, hoe ga je er nu mee om en wat zou je anders doen als je je niet door de regels liet beperken?

– Maar het kan ook concreter: een project komt niet verder, omdat het risico om juridisch buiten de lijntjes kleuren de voortgang in de weg staat. Ook in dat geval is het een goed idee om er eens met een “frisse blik” van een deskundige buitenstaander naar te laten kijken. Dit doen we momenteel voor een aantal overheidsprojecten in het kader van de Adviesfunctie verantwoord datagebruik: link. 

– Andere toepassing van de manier waarop we naar regelgeving kijken is bij de implementatie van nieuwe wetgeving in bestaande processen. Ook hierbij is altijd keus, waarbij het de kunst is om die optie te kiezen die voor jouw organisatie en voor jouw klanten de meeste meerwaarde heeft. Voorbeeld van een project waar deze vraag zicht voordeed was de invoering van de nieuwe wetgeving voor elektronisch bestuurlijk verkeer bij Rijkswaterstaat: link.

– Daarnaast geven we ook regelmatig presentaties en workshops over de impact van specifieke nieuwe wetgeving. We vertellen hierbij nadrukkelijk ook wat er nog wel kan. En hoe je waarborgen die de nieuwe wetgeving vereist zo kunt gebruiken dat het ook waarde oplevert. Voorbeeld hiervan is een serie masterclasses over de nieuwe Europese AI-verordening: link.


Onze experts gaan graag met u in gesprek.

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.  

Dorus-Jan ten Boom

Webinar Wmebv en Wep: Impact & Implementatie

Tijdens deze webinar hebben wij het gehad over de impact en de implementatie van de Wmebv en de Wep. Hierbij zijn we niet alleen ingegaan op de inhoud van de nieuwe wetgeving, maar gaven we ook handvatten voor de implementatie ervan.

Brochure drie-eenheid Data, Privacy & Ethiek.

Bij het toepassen van nieuwe technologie heb je vrijwel altijd te maken met de drie-eenheid Data, Privacy & Ethiek.

Download hieronder onze brochure hierover!

Wat te doen?

Heb je na het lezen van het bovenstaande het idee er ook bij jouw organisatie nog wat te winnen valt bij het omgaan regelgeving? Neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs. Wat in ieder geval wél kan is een goed gesprek voeren. 

Dorus-Jan ten Boom
Wie aan regels denkt, denkt meestal niet direct aan nieuwe kansen. Maar Dorus-Jan ten Boom wel! Verder te kijken dan “wat er nu weer moet” is soms lastig, maar het is vaak ook een kans om je eigen klanten beter te gaan bedienen.
Lees meer…
Sabine Steenwinkel-den Daas
De kwaliteit van het algoritme wordt niet alleen bepaald door het inhuren van knappe koppen die aan de slag gaan met nauwkeurige algoritmes. Ervaring leert dat er veel meer bij komt kijken. Sabine deelt belangrijke aandachtspunten met je, zodat jouw organisatie ‘in control’ blijft over de algoritmes.
Lees meer…
Ed van Doorn
Toetsing maakt de kwaliteit van het algoritme transparant en maakt het uitlegbaar richting gebruikers en toezichthouders. Een algoritme toets volgens VKA is een review in hoeverre je algoritme voldoet aan generieke principes zoals: bewust gebruik, gebaseerd op kennis van, privacy by design, lerend, gecontroleerde toepassing, transparant, en maatschappelijk uitlegbaarheid. In deze blog de top 3 tips om de bestuurbaarheid, transparantie, voorspelbaarheid en draagvlak te vergroten van AI en het algoritme.
Lees meer…

Gerelateerde dienstverlening

Data Ethiek

Hoe maak ik bewust gebruik van data?

Algoritmetoets

Hoe haal ik waarde uit data?

Datagedreven werken

Hoe wordt mijn organisatie datagedreven?