De Nationale Data Podcast

De podcast voor datagedreven organisaties, met inspirerende verhalen over data, algoritmes en artificiële intelligentie (AI) in de publieke sector. In 20 minuten wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van data en hoort u hoe overheden data en technologie inzetten bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken.

En volg ons op iTunes, Spotify of Soundcloud.


#12 De Dutch Innovation Factory, een broedplaats voor ICT-onderwijs, ondernemers en de overheid.

De Dutch Innovation Factory is een broedplaats waar ICT-onderwijs, ondernemers en de overheid samenkomen om maatschappelijk relevante innovaties tot stand te brengen. Data is een essentieel ingrediënt in veel van deze innovaties. De Dutch Innovation Factory werkt nauw samen met de gemeente Zoetermeer om steeds succesvoller te worden. Programmamanager Eric de Kruik van Dutch Innovation Factory en projectmanager Martijn de Groot van de gemeente Zoetermeer vertellen in deze podcast over de (maatschappelijke) resultaten en het belang van de Factory voor de gemeente.

#11 Ondernemen en opleiden in data science bij ‘data-universiteit’ JADS

Met: Bas van Leeuwen (Jheronimus Academy of Data Science) en Christian Verhagen

De Jheronimus Academy of Data Science (JADS) is één van de snelst groeiende Universitaire organisaties in Nederland. JADS is op gericht door de Technische Universiteit Eindhoven, de Tilburg University (TiU), de provincie Noord-Brabant en de gemeente ’s-Hertogenbosch. JADS leidt de meest gewilde beroepsgroep van deze tijd op, data scientists. Tegelijkertijd heeft JADS tal van partnerships met bedrijven en overheden om samen met studenten te werken aan maatschappelijk relevante vraagstukken. In deze podcast spreken we met Bas van Leeuwen, als Business Development Director van JADS verantwoordelijk voor deze partnerships.


#10 Innovatie en onderzoek bij Digicampus

Met: Thanim van Dokkum (Logius), Wendy van Donge (Logius), Nitesh Bharosa (TU Delft) en Christian Verhagen

Afgelopen zomer werd Digicampus gelanceerd door staatssecretaris Knops (BZK). Digicampus is geïnitieerd door TU Delft, Logius, ICTU en NL Digital en biedt een broedplaats voor kennisdeling en het versnellen van innovatie. Als kennis- en innovatiehub komen wetenschap, overheid, bedrijfsleven en inwoners bij elkaar om samen innovaties mogelijk te maken. In deze podcast spreken we met Digicampus over het doen van onderzoek en hoe digitale innovaties in de publieke sector versneld kunnen worden.

Show Notes:

Wil je meer weten over de Digicampus? Op de website, in de nieuwsbrief  en in dit artikel in Logius magazine vind je meer informatie. Ter lering en vermaak vind je hier een filmpje van Digicampus waarin de hoogleraren Marijn Janssen en Jeroen van den Hoven meer uitleg geven over innovaties en de vraagstukken daarbij.


#9 In gesprek met Kees Verhoeven over algoritmes en AI

Met: Kees Verhoeven (Kamerlid D66) en Christian Verhagen

Recent deed Tweede Kamerlid Kees Verhoeven (D66) een voorstel voor een meldplicht voor algoritmes en een onafhankelijke toezichthouder. Het gebruik en de mogelijkheden van algoritmes nemen toe, maar de politiek ziet daarbij ook risico’s. Tegelijkertijd liggen er voor Nederland ook kansen om in te zetten op Artificiële Intelligentie (AI). Het Strategisch Actieplan AI beoogt deze kansen te pakken, maar is aldus Kees Verhoeven onvoldoende. In deze podcast gaan we in op het voorstel voor een algoritmemeldplicht en op het Strategisch Actieplan AI.


#8 Publieke innovatie en de wetenschap.

Met: Professor Albert Meijer (Universiteit Utrecht) en Christian Verhagen

De wetenschap bestudeert innovatie in de publieke sector, maar is daarnaast steeds vaker een partner bij deze innovaties. In living labs werken overheden, wetenschappers en stakeholders samen om met data en technologie maatschappelijke waarde te creëren. Daarnaast doet de wetenschap ook onderzoek naar de sociale impact van de innovaties en de ethische aspecten van technologie. In deze podcast gaan we hierover in gesprek met Albert Meijer, professor Publieke Innovatie aan de Universiteit Utrecht.


#7 Informatiegestuurd Werken bij de gemeente Den Haag

Met: Ard Mulder en Michiel Deerenberg (gemeente Den Haag) en Christian Verhagen

Het programma Informatiegestuurd Werken van de gemeente Den Haag richt zich op data governance, business intelligence en voorspelmodellen (algoritmes). De gemeente heeft een enorme berg data waarmee maatschappelijke vraagstukken effectiever kunnen worden aangepakt. Binnen het programma zijn twee voorspelmodellen getraind waarmee voorspellingen gedaan kunnen worden over (leerplichtige) thuiszitters en het gebruik van de Wmo. In deze podcast spreken we met Ard Mulder en Michiel Deerenberg van de gemeente Den Haag over het programma en de beide voorspelmodellen.


#6 De Data Science Hub van VNG Realisatie

Met: John van Ameijde en Mark Gremmen (VNG Realisatie) en Christian Verhagen

Het gebruik van big data en data science staat bij veel gemeenten hoog op de agenda. Toch ervaren veel gemeenten dit als een grote stap. De Data Science Hub van VNG Realisatie biedt ondersteuning bij de transitie naar datagedreven werken en de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Zo wordt data science toegepast om samen met gemeenten en GGD kwetsbare inwoners zichtbaar te maken. In deze podcast gaan we hierover in gesprek met John van Ameijde en Mark Gremmen van VNG Realisatie.

Show Notes:

Wil je meer weten over datagedreven werken bij gemeenten? Neem dan contact op met Christian Verhagen via christian.verhagen@vka.nl. Wil je meer weten over de Data Science Hub? Lees het artikel ‘Data science maakt kwetsbare inwoners zichtbaar’ op iBestuur en kijk hier voor de GitHub. Medewerkers van gemeenten kunnen zich aanmelden voor ‘Data Science Hub’ via het VNG forum.

#5 De datawerkplaats en de digitale competenties van de gemeente Gouda

Met: Martiene Branderhorst (Gemeente Gouda) en Christian Verhagen

De gemeente Gouda werkt in de datawerkplaats samen met andere overheden en de wetenschap. Het doel van deze samenwerking is om toegepaste kennis te ontwikkelen over datapraktijken in de publieke sector. Hoe ga je bijvoorbeeld om met ethische vragen bij dataprojecten, en welke competenties zijn nodig binnen een datagedreven organisatie? In deze podcast gaan we hierover in gesprek met Martiene Branderhorst, gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Gouda.


#4 Datagedreven innovatie bij de provincie Zuid-Holland

Met: Christian Verhagen en Jan van Ginkel (provincie Zuid-Holland)

De provincie Zuid-Holland zet vol in op innovatie met data en technologie. Op allerlei plekken binnen de provincie ontstaan datagedreven initiatieven waarbij het creëren van maatschappelijke waarde voorop staat. De provincie staat dan ook midden in de digitale transformatie. Maar hoe houd je grip op die datagedreven innovaties, en wat betekent digitale transformatie eigenlijk voor de overheid? In deze podcast gaan we hierover in gesprek met Jan van Ginkel, loco-provinciesecretaris en concerndirecteur van de provincie Zuid-Holland.


#3 Mensenhandel opgespoord met behulp van data

Met: Gijs de Groot, Steef de Vries.

De Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. De Inspectie gebruikt steeds vaker data bij het uitvoeren van haar taken. Zo berichtten diverse media onlangs dat de Inspectie samen met ABN Amro en de Universiteit van Amsterdam met behulp van data mensenhandel opspoort. In deze podcast gaan we in gesprek met Steef de Vries, strategisch adviseur bij de Inspectie SZW en een van de trekkers van dit project.

Shownotes:

#2 In gesprek met de CDO van Den Haag

Met: Gijs de Groot, Tanaquil Arduin.

De gemeente Den Haag is een van de weinige (overheids)organisaties met een Chief Data Officer. In deze aflevering van de Nationale data podcast gaan we in gesprek met Tanaquil Arduin. Zij gaat in op de invulling van haar rol en werkzaamheden als CDO bij de gemeente. Tevens vertelt zij over de datastrategie van de gemeente en welke stappen de gemeente zet op het gebied van datagedreven werken.


#1 Algoritmes en de overheid

Met: Gijs de Groot, André Hendriks.

Bedrijven maken veelvuldig gebruik van algoritmes – bijvoorbeeld om gericht advertenties aan te bieden -, maar ook de overheid doet dat. Deze podcast staat in het teken van algoritmegebruik door de overheid. Hoe past de overheid algoritmes toe? Kleven daar ook risico’s aan? En is een overheid die algoritmes gebruikt nog wel te vertrouwen? Algoritme-expert van VKA André Hendriks geeft in deze aflevering zijn visie op dit vraagstuk.

Shownotes: