Privacy

Het beschermen van persoonsgegevens zou voor iedere organisatie een logische verantwoordelijkheid moeten zijn. Klanten verwachten immers dat u zorgvuldig en respectvol met hun gegevens omgaat. Sterker nog: een klein incident kan al snel leiden tot een aanzienlijke reputatieschade en verlies van vertrouwen.

Voor VKA is dit de kern van hoe wij tegen privacy aankijken: het gaat om het behouden van vertrouwen door zorgvuldig en respectvol om te gaan met de gegevens van personen. Of het nu klanten zijn, burgers of uw eigen medewerkers.

Wij helpen uw organisatie het vertrouwen van klanten te behouden.

In een wereld die digitaliseert bent u in toenemende mate afhankelijk van de gegevens die uw klanten of burgers u toevertrouwen. Vele incidenten tonen aan dat deze gegevens al snel ‘lekken’, door onzorgvuldig handelen, door onjuiste autorisaties of door hacking. En met dank aan sociale media kunnen kleine incidenten leiden tot een massale ontevredenheid en zelfs een uittocht van klanten.

De recent aangescherpte Europese wetgeving dwingt organisaties tot maatregelen en meer zorgvuldigheid. Eén van die maatregelen is de grotere verantwoordelijkheid van de Privacy Officer. Dit kan gezien worden als een verplichting waar je nu eenmaal aan moet voldoen, maar het is ook een kans. Een kans om als organisatie voorop te lopen.

Een Privacy Officer van VKA biedt meer dan alleen compliancy. Wij voelen de verantwoordelijkheid om het vertrouwen van uw stakeholders te winnen en behouden. Zo kan uw organisatie blijvend functioneren in een data-gedreven maatschappij, en bent u ook daadwerkelijk in staat om de vruchten te plukken van nieuwe kansen die voortkomen uit ontwikkelingen zoals Big Data of Internet of Things.