Lees meer over: Privacy


De digitale overheid: ready for take off?

De Nederlandse overheid heeft een digitaliseringsambitie: ‘de digitale overheid’. Om deze ambitie te realiseren zijn er in een korte periode al verschillende wetten in werking getreden. Ook staat er organisaties nog zeker een aantal nieuwe verplichtingen te wachten. Wat moet je als organisatie allemaal weten over de digitale overheid? VKA en JPR Advocaten helpen organisaties een stapje in de goede richting door in deze flyer een overzicht te bieden van een aantal belangrijke ontwikkelingen.

 

Digitale-overheid-vka1

Download hier de flyer.

Van de actieve openbaarmakingsplicht in de Wet open overheid tot de verplichtingen voor de inzet van identificatiemiddelen uit de Wet digitale overheid, er komt een hoop op organisaties af. De nieuwe wet- en regelgeving kan verplichtingen meebrengen voor de gehele organisatiestructuur. Denk bijvoorbeeld aan het voorstel voor de nieuwe Archiefwet, deze bevat een verkorting van 20 jaar naar 10 jaar voor de termijn om belangrijke informatie naar een archiefbewaarplaats over te brengen. Dit heeft invloed op de bestaande processen en afspraken binnen iedere organisatie. Vragen die spelen binnen organisaties zijn daarmee veelal gericht op de praktische uitvoering van de (nieuwe) verplichtingen.

Modernisering, beveiliging en transparantie zijn belangrijke onderwerpen als het gaat over de nieuwe verplichtingen in het kader van de digitale overheid. De wet modernisering elektronische bestuurlijk verkeer geeft iedere burger het recht om elektronisch berichten aan een bestuursorgaan te zenden. Tegelijkertijd worden eisen aan overheidswebsites en webapplicaties strenger dankzij het Besluit veilige verbinding met overheidswebsites en applicaties. Als overheidsorganisatie ben je vervolgens ook gebonden aan de manier waarop je informatie publiceert, waaronder door eisen gesteld in de Wet elektronische publicaties.

Kortom, de digitale overheid brengt verandering met zich mee en het is de uitdaging voor iedere organisatie om tijdig met deze verandering mee te gaan.

Benieuwd naar meer informatie over de digitale overheid? We gaan graag in gesprek! Contact opnemen kan via digitaleoverheid@vka.nl en digitaleoverheid@jpr.nl.