Privacy

Het beschermen van persoonsgegevens zou voor iedere organisatie een logische verantwoordelijkheid moeten zijn. Klanten verwachten immers dat u zorgvuldig en respectvol met hun gegevens omgaat. Sterker nog: een klein incident kan al snel leiden tot een aanzienlijke reputatieschade en verlies van vertrouwen.

Voor VKA is dit de kern van hoe wij tegen privacy aankijken: het gaat om het behouden van vertrouwen door zorgvuldig en respectvol om te gaan met de gegevens van personen. Of het nu klanten zijn, burgers of uw eigen medewerkers.

Wij helpen uw organisatie het vertrouwen van klanten te behouden.

In een wereld die digitaliseert bent u in toenemende mate afhankelijk van de gegevens die uw klanten of burgers u toevertrouwen. Vele incidenten tonen aan dat deze gegevens al snel ‘lekken’, door onzorgvuldig handelen, door onjuiste autorisaties of door hacking. En met dank aan sociale media kunnen kleine incidenten leiden tot een massale ontevredenheid en zelfs een uittocht van klanten.

De recent aangescherpte Europese wetgeving dwingt organisaties tot maatregelen en meer zorgvuldigheid. Eén van die maatregelen is de grotere verantwoordelijkheid van de Privacy Officer. Dit kan gezien worden als een verplichting waar je nu eenmaal aan moet voldoen, maar het is ook een kans. Een kans om als organisatie voorop te lopen.

Een Privacy Officer van VKA biedt meer dan alleen compliancy. Wij voelen de verantwoordelijkheid om het vertrouwen van uw stakeholders te winnen en behouden. Zo kan uw organisatie blijvend functioneren in een data-gedreven maatschappij, en bent u ook daadwerkelijk in staat om de vruchten te plukken van nieuwe kansen die voortkomen uit ontwikkelingen zoals Big Data of Internet of Things.

Definities

De AVG is de Europese wetgeving op het gebied van privacy die per 25 mei 2018 van toepassing is. De AVG vervangt de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

De FG houdt toezicht op de toepassing en naleving van de privacy wetgeving. De werkzaamheden van een FG kunnen onder meer zijn: toezicht houden; inventarisaties van gegevensverwerkingen maken; meldingen van gegevensverwerkingen  bijhouden; vragen en klachten van mensen binnen en buiten de organisatie afhandelen; interne regelingen ontwikkelen;  adviseren over technologie en beveiliging (privacy by design); input leveren bij het opstellen of aanpassen van een gedragscode.

De GDPR  is de Europese wetgeving op het gebied van privacy die per 25 mei 2018 van toepassing is. De GDPR vervangt in alle landen de lokale wetgeving op het gebied van privacy. In Nederland wordt gesproken over AVG, dit staat voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bij Privacy by Design wordt bij het ontwerp van een informatiesysteem rekening gehouden met privacy. De aandacht voor privacy blijft tijdens de gehele levensduur van het systeem bestaan. Privacy by Design geldt voor inrichting van bedrijfsprocessen, systemen en ondersteunende ICT.

Een Privacy Impact Assessment (PIA) ofwel gegevensbeschermings-effect-beoordeling (GEB) is een instrument waarmee je privacyrisico’s in kaart kunt brengen.

Producten & diensten

Privacy awareness toolbox
Onze toolbox bevat 15+ tools om het privacybewustzijn binnen organisaties te vergroten.
Lees meer
Digital ethics
Nieuwe technologieën bieden een onbeperkte set aan mogelijkheden voor innovatie. Maar de ontwikkelingen gaan zo snel en kunnen zo radicaal…
Lees meer
Adviesvragen
Soms heeft u privacy vragen waarvoor u een duidelijk antwoord zoekt. VKA heeft deze vragen vaak ook al voor andere…
Lees meer
Privacy Officer as a service
Goede Privacy Officers zijn lastig te vinden. Daarom biedt VKA de Privacy Officer als dienst aan: tegen een vast bedrag…
Lees meer

Privacy Podcast
Hier vindt u onze maandelijkse podcast waarin u in 20 minuten wordt bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van…
Lees meer
Whitepaper ‘Expertview Privacycultuur’
Lees onze Expertview over privacycultuur en leer meer over onze visie, het verandermodel en de concrete acties die u vandaag…
Lees meer
Rapport Nationale Privacy Benchmark 2017
VKA heeft voor het derde jaar een enquête onder Nederlandse organisaties uitgevoerd naar privacybescherming en AVG-gereedheid.
Lees meer
Interview Marius van Rijswijk tijdens E-Commerce Live! 2017
Bedrijven die zowel naar de letter als de geest van de nieuwe Europese GDPR-regels willen handelen, doen er goed aan…
Lees meer
Privacy by Design
In het boek 'Privacy by Design' beschrijft Frank van Vonderen hoe je dit doet en wanneer doe je het goed…
Lees meer
Privacy-vriendelijk testen? Geen punt!
In dit artikel bundelen wij samen met Computest onze kennis en ervaring om de werelden van beveiliging, privacy en testmanagement…
Lees meer
Rapport Nationale Privacy Benchmark 2016
De Nationale Privacy benchmark laat zien hoe Nederlandse organisaties omgaan met het onderwerp privacy.
Lees meer
Is USA met Privacy Shield nu wel weer een veilige haven voor persoonsgegevens?
Tot een jaar geleden bestond voor de uitwisseling van persoonsgegevens met de USA een juridische basis: Safe Harbor. Maar door…
Lees meer