Cloud Computing

De maatschappij wordt steeds digitaler. De dienstverlening van organisaties vindt in toenemende mate digitaal plaats. Nieuwe diensten worden ontwikkeld die snel moeten inspelen op veranderende omstandigheden in de markt. Om hier als organisatie klaar voor te zijn, vormt het inzetten van clouddiensten een onmisbare pijler.  

Zowel bij de publieke als bij de private dienstverlening vindt dan ook de strategische afweging plaats of met de eigen organisatie en met eigen middelen, snel en adequaat genoeg op nieuwe ontwikkelingen kan worden ingespeeld. Aanvullend zijn er additionele technologische ontwikkelingen die het mogelijk maken om steeds meer functionaliteit te bieden en zijn ook nieuwe maatregelen nodig om de eigen omgeving beter te schermen tegen criminaliteit.   

De opties die de cloud biedt, dragen in grote mate bij aan een aantal belangrijke business doelen: grote flexibiliteit, hoge schaalbaarheid en een kosten-efficiënte ICT inzet.  

VKA helpt u graag bij het bedenken en verwezenlijken van een optimale inzet van clouddiensten voor uw organisatie! 

Is cloud (op dit moment) interessant voor ons?

Past het binnen onze visie en strategie? Wat levert het ons op?

Hoe en met welke partners richt ik een veilige cloud in?

Welke mogelijkheden zijn er? Hoe kies je de juiste leverancier?

Hoe pak ik de migratie naar en adoptie van de cloud aan? 

Hoe maken wij onze organisatie klaar voor deze transitie?

Hoe bestuur ik mijn cloud leveranciers en beheers ik mijn kosten?

Hoe behouden wij zelf de grip? Hoe ziet optimaal beheer eruit?

Volledige IT vanuit de cloud

Gewaagd. Dat was de overweging van PostNL om als eerste beursgenoteerde Nederlandse bedrijf de volledige IT vanuit de cloud te gaan betrekken. Tot drie jaar geleden had PostNL – net als het gros van de grote bedrijven – de IT in een eigen datacenter staan, waar het grotendeels door henzelf werd beheerd. Marcel Krom, Chief Information Officer van PostNL, noemt kostenbesparing als belangrijkste reden om voor een ‘cloud-only strategie’ te kiezen. “Als de IT vanuit de cloud wordt betrokken, is dat goedkoper dan wanneer je de IT zelf in huis hebt. De markt waarin PostNL zich begeeft is bovendien turbulent: het aantal pakketten groeit met ruim tien procent per jaar, terwijl het aantal brieven krimpt met zo’n tien procent. De organisatie is daardoor constant in beweging. In het ideale geval beweegt de IT mee, zowel op het gebied van dienstverlening als kosten. Dat kan niet als je de IT zelf beheert, wel als je dat vanuit de cloud doet.”

Onze Cloud dienstverlening

Oriëntatie & Strategie

‘De cloud’ biedt vele voordelen, maar een overstap van ICT naar ‘de cloud’ brengt ook risico’s met zich mee. VKA helpt u oriënteren en ondersteunt u bij het maken van een heldere en gebalanceerde strategische afweging. 

Voorbereiding & Selectie

U heeft besloten om (onderdelen van) uw ICT in de cloud onder te brengen. VKA neemt u mee in de voorbereidingen en helpt u bij het selecteren van de juiste partners, passend bij de eigen organisatie die u voor ogen heeft. 

Migratie & Inrichting

Een cloudtransitie is niet 1-2-3 geregeld. Om verrassingen tegen te gaan, dient dit serieus en weloverwogen te worden vormgegeven. VKA helpt u bij de migratie van uw ICT naar de cloud en de benodigde inrichting van uw organisatie.  

Gebruik, beheer & Optimalisatie

Om grip te houden op de cloud is een ingerichte governance vereist. Met succesvol risicomanagement en een zorgvuldige organisatie van cloudkennis, houdt u controle over uw cloudgebruik. 

Cloud biedt organisaties veel ruimte voor het innovatie en digitale transformatie. De governance van cloudomgevingen is echter niet triviaal en op punten anders dan ‘traditionele’ regievoering. Cloud cost control is daarin vaak een belangrijk onderdeel. Wij helpen graag bij het ontwikkelen en inrichten van de voor uw organisatie best passende cloudorganisatie.

Pim Schouten

Cloud is één van de belangrijke enablers en aanjagers van digitale transformatie en verdere digitalisering. Tegelijkertijd is een transitie naar de cloud best spannend en soms risicovol. We helpen graag bij het bedenken en verwezenlijken van een optimale inzet van clouddiensten voor uw organisatie!

Wilbert Enserink MBA

IT dient de mens. In het brede en complexe digitale landschap is een goede invulling van de IT-functie daarom essentieel voor de toegevoegde waarde die IT kan bieden. Mijn persoonlijke drijfveren sluiten daar ideaal op aan. Ik word enthousiast van het doorgronden van contexten.

Hans Oeij

Uitgelicht

Strategisch kostenmanagement

Eind januari 2021 organiseerde VKA haar CIO-webinar over Strategisch kostenmanagement. De CIO’s Hessel Dikkers (NS), Michiel Bijleveld (CCV) en Marijn Fraanje (Den Haag) deelden hun ervaringen, aangevuld met expertise van Wilbert Enserink. De discussie werd geleid door Marc Gill’ard. Bekijk hieronder de video.

Roadmap naar de Cloud

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft VKA gevraagd om een ICT-visie, strategie en roadmap vast te stellen voor de transitie naar clouddiensten en de versterking van de regieorganisatie. Hierbij is een brede groep vertegenwoordigers uit de gemeente betrokken om zeker te stellen dat de juiste afwegingen zijn gemaakt en keuzes worden gedragen door alle belanghebbenden.

Vacature Cloud Architect!

Onze opdrachtgevers maken in ieder geval steeds meer gebruik van de moderne technologieën en services die uit de cloud komen of zetten deze in om zo hun eigen datacenter te faciliteren. Om onze opdrachtgevers bij te staan in hun transformatie zijn wij op zoek naar versterking van ons team en zoeken we een Cloud architect.

Blogs en publicaties

We zijn goed ontzorgd. Het beheer van de infrastructuur is uitbesteed. Er is geen eigenaarschap meer van infrastructuur, we gebruiken Infrastructure as a Service (IaaS) vanuit de cloud (Azure, AWS of Google) al dan niet aangevuld met IaaS van onze beheerpartij. Hierdoor is onze capaciteit flexibel en hebben we geen investeringen meer maar betalen we naar gebruik. Nooit meer te veel dus? Dat laatste is maar de vraag. Sterker nog, zonder gerichte besturing is dat meestal niet het geval.
Lees meer…
Ruud Boot MBA
Geen enkele organisatie kan meer zonder digitalisering van de primaire en ondersteunende werkprocessen. De technologieën en dienstverleningsmodellen van clouddiensten vormen daarbij een niet meer weg te denken bouwsteen. Door het omarmen van een Digitale Business Strategie (DBS) met clouddiensten als fundament, houden organisaties grip op de eigen ontwikkeling en worden kansen optimaal benut.
Lees meer…