Lees meer over: Sourcing & Regie


Liever geen cloud competence center (of excellence)?!

De kansen die de cloud biedt voor organisaties hebben een enorme aantrekkingskracht. Maar implementatie van deze nieuwe technologie is niet eenvoudig en vraagt een duidelijke besturing. Om deze besturing in te vullen zijn verschillende raamwerken bedacht door AWS, Google, en OACA. Ook VKA heeft een cloud regie raamwerk uitgewerkt. Vaak worden deze raamwerken geïmplementeerd in een cloud competence center of onder de meer fancy naam cloud center of excellence. Maar is dat wel een effectieve oplossing voor cloud adoptie?

Cloudadoptie is weerbarstig. Onzekerheid over en daarmee vaak weerstand tegen de cloud zit op elk niveau. Kan het wel veilig en mag het volgens wet- en regelgeving? Wordt mijn werk afgepakt? Onderschatten we de complexiteit van ons landschap niet? En houden we de kosten wel onder controle als straks iedereen virtuele servers aan kan maken? En dan nog het kennisvraagstuk. Want wie van onze beheerders heeft er voldoende kennis van?

Het beteugelen van een weerbarstige cloud adoptie?

Er zijn diverse raamwerken opgezet waarin de benodigde competenties voor succesvolle cloud adoptie zijn uitgewerkt. Deze raamwerken verschillen, maar in de kern lijken ze op elkaar: het zijn ‘klassieke’ regie competenties (vraagsturing, kaderstelling en leveringssturing) aangevuld met implementatieaspecten (projecten, leiderschap, adoptie), organisatiesturing (competenties, cultuur) en technieksturing (solution architectuur, technische beveiliging, integratie). In feite houdt dit dus een (tijdelijke) uitbreiding in van de bestaande regieorganisatie, die nodig is om de nieuwe technologie (cloud) te kunnen implementeren en besturen en regie voor te bereiden op het veranderingen in regievoering door de cloud.

De verschillende modellen stellen dus allen dat er nieuwe competenties nodig zijn om de cloud te kunnen besturen. Vaak wordt gekozen om de benodigde competenties fysiek bij elkaar te zetten. Voorstanders van cloud kunnen in gezamenlijke energie de verschillende facetten uitwerken, proeven doen, standaarden opzetten en experimenteren. Het liefst samengebracht in projectruimtes ver van de “ja maar”, in een gezamenlijke flow meters maken en laten zien dat het (veilig) kan. In korte tijd worden de eerste successen gevierd. “Er gebeuren mooie dingen in kamer 2.04!” Deze kleinschalige implementaties vinden echter plaats apart van de bestaande organisatie.

Juist daarom pleit ik tegen centralisatie van de medewerkers die aan de slag gaan met de eerste cloud initiatieven. Deze centralisatie zit organisatiebrede adoptie in de weg. Je kunt alleen de voordelen van de cloud benutten als er daadwerkelijk adoptie plaats vindt van die technologie. Cloud moet een technologie worden die gemeengoed is binnen de gehele organisatie waarbij cloudtechnologie in het standaardpakket zit om businessvragen in te vullen en alle beheerders weten hoe je cloud optimaal beheert. We zien te vaak een cloud competence center wat groeit met beheertaken omdat de cloudinitiatieven geen landingsplek kennen. Cloudbeheer ontstaat zo als silo volledig gescheiden van ‘regulier’ beheer. Integratie tussen de werelden komt niet van de grond.

Daarom pleit ik voor een decentrale cloud regie functie. De bestaande regie functies worden aangevuld met cloud kennis. De technische cloud specialisten en solution architecten werken als meewerkend voorman binnen de reguliere beheerteams en begeleiden de beheerders hands on. En we trainen de teamleiders en managers op de organisatorische aspecten van cloud adoptie.

Houd cloudadoptie niet op armlengte

Dus weg met het cloud competence center! Nah, dat is te kort door de bocht. Het bundelen van de enthousiastelingen is zeer effectief als start. En een nauwe samenwerking tussen de technische, kaderstellende en businessgerichte cloud experts is zeer gewenst. Maar een meer decentrale cloud regie functie kan virtueel wel als team acteren. Of denk aan 1 of 2 dagen/dagdelen fysiek bij elkaar werken. Maar focus op de doelstelling: organisatiebrede cloud adoptie. Dat is een bredere doelstelling dan 2 succesvolle cloud migraties. Dat gaat om brede kennis en omarming van cloudmogelijkheden in de verschillende onderdelen van de business: primair proces, regie en technische functies. En dat kan nooit alleen worden gerealiseerd vanuit kamer 2.04!

Meer weten?

Wil je weten hoe VKA jou kan helpen met cloud? Neem dan snel kijkje bij onze dienstverlening sourcing en leveranciersselectie. Of neem contact op met Pim Schouten via pim.schouten@vka.nl.