ing. Ruud Boot MBA

Management consultant

VKA staat voor mij voor betrokken, deskundig en persoonlijk. Ik werk samen met collega’s die het beste uit zichzelf naar boven willen halen om onze opdrachtgevers zo goed mogelijk te adviseren. De lat ligt daarmee hoog. Niet alleen om vakinhoudelijk goed bezig te zijn maar ook in de samenwerking met elkaar en met onze klanten. Informatisering in ketens en netwerken, digitale business strategie en organisatieverandering zijn voor mij daarbij de belangrijkste kennisgebieden. Een prachtige combinatie!

Mijn opdrachtgevers vragen mij als ze een oplossing willen voor complexe vraagstukken met daarin een combinatie van ICT beleid en architectuur, bestuurlijke ambitie, en uitvoeringsproblematiek. Ik werk voor de publieke sector in opdracht van samenwerkingsverbanden, netwerkorganisaties, gemeenten, provincies, departementen en uitvoeringsorganisaties. De laatste jaren voornamelijk in het domein van de fysieke leefomgeving. Ook werk ik in opdracht van private bedrijven en netwerkorganisaties, voornamelijk in de telecomsector. Het liefste doe ik mijn werk voor ketens of netwerken van meerdere organisaties die gezamenlijk willen innoveren. Mijn opdrachtgevers stellen zich daarbij meer en meer resultaatgericht op: niet alleen een advies maar ook concreet resultaat! Daar draag ik graag aan bij waarbij mijn kracht ligt in de brugfunctie tussen “de business” en ICT.