Lees meer over: IT Strategie en architectuur


Uw Digitale Business Strategie: SAAI! Of toch niet?

In een wereld waarin vrijwel iedere organisatie in toenemende mate afhankelijk is van haar informatievoorziening, is het essentieel om gericht aandacht aan digitalisering te besteden en dit vast te leggen in een plan. Toch zijn er veel organisaties die ervoor terugdeinzen, met een spook uit het verleden voor ogen: de IT-strategie – dik, abstracte taal, onduidelijk tot stand gekomen en te weinig relatie met de kern van de activiteiten van de mensen in de organisatie.

Zo ontstaat er toch een rare paradox. Want ondanks het veelvoorkomende gebrek aan planvorming komen we in veel gesprekken bij onze opdrachtgevers eigenlijk niemand tegen die het belang van IT niet onderschrijft: iedereen beseft hoe belangrijk informatievoorziening is (en de hele stapel van technologie en business modellen die ervoor nodig is om ‘het’ werkend te krijgen) en dat het noodzakelijk is om op een gestructureerde wijze een plan te trekken. Een plan voor digitalisering helpt bij het identificeren van risico’s, maakt globale ideeën en doelen concreet en maakt het mogelijk dat de neuzen dezelfde kant op komen te staan.

Nog geen digitale business strategie

Waarom dan toch die terughoudendheid van organisaties? De verbinding met ‘de business’ is een cruciale factor en juist die verbinding blijkt in de praktijk zo lastig. Voorop staat het verbeteren van de resultaten van de organisatie, de primaire en ondersteunende processen, voor de mensen die er werken, voor klanten, leveranciers en samenwerkingspartners: voor ‘de business’. Publiek, privaat, non-profit, wat dan ook. Digitale middelen kunnen daarbij ondersteunend, leidend of zelfs turn-around zijn, maar ze staan altijd in dienst van de business. Hoe breng je dit pragmatisch bij elkaar? Is een Digitale Business Strategie dan niet weer het zoveelste stroperige instrument, oude wijn in nieuwe zakken?

Bij het opstellen van een Digitale Business Strategie is het van belang dat de juiste opdrachtgever betrokken is. Gezien het essentiële karakter van de digitale middelen voor een organisatie is dat vaak de (afdelings)directeur, de CIO of de CTO. Mensen met een dergelijke verantwoordelijkheid willen en moeten vooruitkijken. Naar hun externe omgeving, hun eigen organisatie, de bedrijfsprocessen, de cultuur en de initiatieven die zij moeten nemen om verandering tot stand te brengen. Want als we het over nieuwe digitale middelen hebben dan gaat het over verandering: nieuwe manieren van werken, andere vaardigheden, een nieuw ecosysteem van leveranciers en samenwerkingsverbanden. Dit belang rechtvaardigt een strategie vanuit een doordachte aanpak, met gedegen kennis en een samenhangend, communicabel eindproduct.

Wat gaan we dan doen?

Voor VKA is in de Digitale Business Strategie altijd het antwoord op de vraag ‘en wat gaan we dan doen’ cruciaal. Een plan zonder concrete en begrijpelijke actie heeft geen gezag en leidt niet tot structurele verandering. Om het spook uit het verleden te voorkomen is een ‘lichte’ aanpak nodig, zeker als eerste start. Om deze doelen te bereiken hebben we de quick scan voor de Digitale Business Strategie ontwikkeld. De vraagstelling van de opdrachtgever staat centraal, de aanpak is gericht op coproductie en een online uitvraag bij de medewerkers vormt de kern. De uitkomsten van de scan geven inzicht in de behoefte van digitalisering in de organisatie. Het eindproduct onderbouwt en concretiseert verder de kansen, voorwaarden en risico’s. Dat is NIET SAAI maar kort en krachtig, inhoudelijk spannend en inspirerend.

Is uw organisatie toe aan een nieuwe Digitale Business Strategie en wilt u hier met ons verder over praten? Dat doen we graag en vrijblijvend. Neem contact met ons op of met Wilbert Enserink.