'Meer doen met minder middelen', daar draait het de komende jaren om. Het accent verschuift van aanbodgericht (het realiseren van voorzieningen) naar vraaggericht (het naar behoefte kunnen gebruiken van voorzieningen). En ook innoveren, met schaarse middelen, staat hoog op de prioriteitenlijst.

Burgers worden via de media dagelijks geconfronteerd met bedreigingen van hun veiligheid. Dit zijn hele expliciete bedreigingen, zoals terrorisme, geweldpleging en geruchtmakende strafzaken.

Het zorglandschap in Nederland is aan het veranderen. De vraag naar zorg neemt toe, de beschikbare capaciteit van zorgverleners en het budget nemen af.

Decennialang ging het de financiële dienstverleners voor de wind. Vanwege de economische crisis en schandalen is het maatschappelijk vertrouwen in de sector geschaad.

Actueel

Het oplossen van beveiligingsproblemen bij legacy systemen wordt steeds moeilijker. Tegelijkertijd neemt de kwetsbaarheid van legacy systemen toe door het toenemend aantal... Lees verder >
Johan van den Bosch en Sander van Geest geven op 2 december 2014 1 dag opleiding over Cloud en Service Level Agreements.Dit is onderdeel van een 5 daagse training die door IIR... Lees verder >
ICT-projecten lopen uit, blijken duurder dan bedoeld, leveren niet het gewenste resultaat of mislukken helemaal. Er is zelfs een parlementaire enquêtecommissie in het leven... Lees verder >

Uitgelicht

  • Als adviesbureau dat al meer dan 25 jaar werkzaam is voor de overheid in Nederland heeft VKA een duidelijk standpunt en een duidelijke mening over open data.

Publicaties

VKA-ers publiceren graag en veel in vakbladen en tijdschriften. Veelvuldig willen wij onze visie en kennis delen met klanten en collega's.