'Meer doen met minder middelen', daar draait het de komende jaren om. Het accent verschuift van aanbodgericht (het realiseren van voorzieningen) naar vraaggericht (het naar behoefte kunnen gebruiken van voorzieningen). En ook innoveren, met schaarse middelen, staat hoog op de prioriteitenlijst.

Burgers worden via de media dagelijks geconfronteerd met bedreigingen van hun veiligheid. Dit zijn hele expliciete bedreigingen, zoals terrorisme, geweldpleging en geruchtmakende strafzaken.

Het zorglandschap in Nederland is aan het veranderen. De vraag naar zorg neemt toe, de beschikbare capaciteit van zorgverleners en het budget nemen af.

Decennialang ging het de financiële dienstverleners voor de wind. Vanwege de economische crisis en schandalen is het maatschappelijk vertrouwen in de sector geschaad.

Actueel

Een jaar geleden werd voorspeld dat veel organisaties in 2014 aan de slag zouden gaan met het opstellen van Enterprise Mobility beleid en dat mobiele strategieën zouden worden... Lees verder >
Op dag 1 (11 december) leidt Frank van Vonderen een sessie over privacy awareness. Daarin gaat hij in op de volgende vragen Hoe creëert u draagvlak binnen uw organisatie voor... Lees verder >
Op 1 oktober heeft Microsoft de komst van haar nieuwe besturingssysteem Windows 10 formeel aangekondigd en een zogenaamde technical preview beschikbaar gesteld.Hoewel Windows 10... Lees verder >

Uitgelicht

  • Als adviesbureau dat al meer dan 25 jaar werkzaam is voor de overheid in Nederland heeft VKA een duidelijk standpunt en een duidelijke mening over open data.

Publicaties

VKA-ers publiceren graag en veel in vakbladen en tijdschriften. Veelvuldig willen wij onze visie en kennis delen met klanten en collega's.