ICT dient de mens
VKA zet zich in om ICT voor mensen te laten werken. We zijn een strategisch ICT adviesbureau en we houden van complexe vraagstukken. Omdat het uiteindelijk allemaal om mensen draait, hebben we bij VKA niet alleen technisch specialisten in huis maar ook mensen die een organisatie kunnen lezen. Samen met onze klanten realiseren zij succesvolle projecten die ervoor zorgen dat ICT doet waarvoor het bedoeld is: het leven makkelijker maken met slimmere, efficiëntere en snellere oplossingen.

VKA 30 jaar
  • 11 juni 2015 - Verdonck, Klooster & Associates wint aanbesteding ‘ICT adviesdiensten’ bij CBS

    Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een raamovereenkomst afgesloten met Verdonck, Klooster & Associates (VKA) op het gebied van ICT adviesdiensten. CBS verzamelt gegevens, verwerkt deze tot statistieken en draagt zorg voor de openbaarmaking daarvan. De informatie van CBS is van grote waarde voor de overheid, politiek en... Lees verder

  • 1 mei 2015 - 'The Battle'

    Op 21 mei 2015 organiseert het CIP ‘The Battle’. Een gezamenlijke  bijeenkomst van de CIP Domeingroepen Privacy resp. Identiteitsfraude, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het programma eID. Op deze dag gaan privacybeschermers en crime- en fraudebestrijders in de publieke sector met elkaar in debat om de uitgangspunten... Lees verder

  • 1 mei 2015 - Verdonck, Klooster & Associates wint aanbesteding ‘ICT adviesdiensten’ bij IND, COA en DT&V

    De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) hebben een raamovereenkomst afgesloten met Verdonck, Klooster & Associates (VKA) op het gebied van ICT adviesdiensten. Binnen de vreemdelingenketen vormen de IND, het COA en de DT&V met elkaar de “kleine vreemdelingenketen”.... Lees verder

scroll down