ICT dient de mens
Verdonck, Klooster & Associates zet zich in om ICT voor mensen te laten werken. We zijn een strategisch ICT adviesbureau en we houden van complexe vraagstukken. Omdat het uiteindelijk allemaal om mensen draait, hebben we bij VKA niet alleen technisch specialisten in huis maar ook mensen die een organisatie kunnen lezen. Samen met onze klanten realiseren zij succesvolle projecten die ervoor zorgen dat ICT doet waarvoor het bedoeld is: het leven makkelijker maken met slimmere, efficiëntere en snellere oplossingen.

Agile besturen
  • 22 juni 2016 - ISO 9001 certificaat VKA opnieuw verlengd

    Certiked heeft het ISO 9001 certificaat van VKA wederom voor een jaar verlengd. De externe audit heeft geleid tot het uitspreken van vertrouwen in het goed functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem. Een van de  positieve bevindingen betreft het project- en risicomanagement van VKA: “… De organisatie toont hiermee aan ook in... Lees verder

  • 16 juni 2016 - Onafhankelijk onderzoek door VKA naar Datalek Gemeente Amersfoort gepubliceerd

    VKA heeft de afgelopen periode in opdracht van Gemeente Amersfoort onderzoek gedaan naar een datalek dat eerder dit jaar is opgetreden. Doel van het onafhankelijke onderzoek was na te gaan welke lessen de gemeente kon trekken uit het ontstaan en de afhandeling van het datalek. De rapportage van dit onderzoek... Lees verder

  • 14 juni 2016 - Kennisnet selecteert VKA voor 'ICT diensten'

    Kennisnet heeft in een Europese aanbesteding Verdonck, Klooster & Associates (VKA) geselecteerd als preferred supplier op het gebied van ICT advisering en ICT programma- en projectmanagement. Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ICT en zorgt voor een landelijke ict-basisinfrastructuur, adviseert de sectorraden en deelt kennis met het primair onderwijs, het voortgezet... Lees verder

scroll down