'Meer doen met minder middelen', daar draait het de komende jaren om. Het accent verschuift van aanbodgericht (het realiseren van voorzieningen) naar vraaggericht (het naar behoefte kunnen gebruiken van voorzieningen). En ook innoveren, met schaarse middelen, staat hoog op de prioriteitenlijst.

Burgers worden via de media dagelijks geconfronteerd met bedreigingen van hun veiligheid. Dit zijn hele expliciete bedreigingen, zoals terrorisme, geweldpleging en geruchtmakende strafzaken.

Het zorglandschap in Nederland is aan het veranderen. De vraag naar zorg neemt toe, de beschikbare capaciteit van zorgverleners en het budget nemen af.

Decennialang ging het de financiële dienstverleners voor de wind. Vanwege de economische crisis en schandalen is het maatschappelijk vertrouwen in de sector geschaad.

Actueel

ICT-projecten lopen uit, blijken duurder dan bedoeld, leveren niet het gewenste resultaat of mislukken helemaal. Er is zelfs een parlementaire enquêtecommissie in het leven... Lees verder >
In een brief aan de tijdelijke commissie ICT van de Tweede Kamer stelt het onafhankelijke adviesbureau Verdonck Klooster & Associates (VKA) drie concrete aanbevelingen voor... Lees verder >
Op 17 december 2014 verzorgen Steven Debets en Frank van Vonderen de praktijkdag van het Nationaal Congres Dataprotectie en Privacy. Op deze praktijkdag staan drie onderwerpen... Lees verder >

Uitgelicht

Publicaties

VKA-ers publiceren graag en veel in vakbladen en tijdschriften. Veelvuldig willen wij onze visie en kennis delen met klanten en collega's.