IoT en IT-Strategie

De komst van IoT biedt nieuwe mogelijkheden, maar tegelijkertijd óók nieuwe uitdagingen. Tot voor kort waren IT’ers verantwoordelijk voor een virtuele wereld, met uitzondering van de fysieke hardware. Maar nu worden fysieke dingen, die nooit iets te maken hadden met de digitale wereld, hier toch ingetrokken en wordt de IT’er gevraagd toch beheer uit te voeren over deze ‘dingen’.

Dit verandert de inzet van IT, de kennis en vaardigheden van de betrokken IT’ers en ook onze kijk op het beheer van deze ‘dingen’. Het managen van deze veranderingen betekent dat u een goed uitgewerkte IT-visie en strategie nodig heeft waarin deze nieuwe mogelijkheden zijn beschreven.

Het opstellen van een IT-visie en IT-strategie geeft u richting en houvast bij de veranderingen die komen gaan. De inzet van IoT brengt zoals gezegd veranderingen met zich mee, het beheer van ‘dingen’, nadenken over de fysieke en virtuele veiligheid van de gebruikte ‘dingen’ en de inzet en omgang door gebruikers vergen van de gebruiker aanpassingen. Door deze veranderingen in de IT-strategie te beschrijven heeft u houvast bij de verandering die u gaat inzetten.

Door in de IT-strategie de inzet van de technologie in het primaire en secundaire proces en de doelstellingen die u hierbij heeft worden in de strategie inzichtelijk gemaakt. Door bij de nieuwe ontwikkelingen niet alleen rekening te houden met IoT, maar ook met andere nieuwe ontwikkelingen of technologieën bent u in staat vast te stellen welke veranderingen de organisatie door gaat maken. Door de verschillende nieuwe ontwikkelingen aan elkaar te koppelen haalt u de meeste waarde uit de door u te implementeren oplossingen. U bent ook in staat om afhankelijkheid van de veranderingen te bepalen en hiermee de volgordelijkheid van de initiatieven bepalen.

VKA heeft veel ervaring met het opstellen van IT-visies en strategieën. Gecombineerd met onze brede sectorale kennis zijn we in staat samen met u de taal van de business te spreken en de meeste waarde en inzicht voor hen te creëren. Hierbij visualiseren we de opgestelde strategie en roadmap graag zodat deze in verschillende soorten overleggen makkelijk is toe te lichten. Meet weten over IoT en IT-Strategie? Neem dan contact op met Joost van Lier.