Sourcing & Regie

Met de juiste inzet van ICT kan een organisatie haar concurrentiepositie verbeteren. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar in grotere klanttevredenheid, snellere uitrol van nieuwe diensten, of reductie van risico’s.

Het is daarom vanzelfsprekend dat de sourcing en organisatie van ICT hoog op de strategische agenda van organisaties staan. Vragen die daarbij opkomen zijn:

  • Hoe zorg ik dat ICT maximaal bijdraagt aan mijn bedrijfsdoelstellingen?
  • Hoe maak ik de bijdrage van ICT zichtbaar en meetbaar, waardoor ik er op kan sturen?
  • Hoe zorg ik dat ik mijn leveranciers kan aansturen op hun bijdrage aan mijn business doelstellingen?

De beantwoording van deze vragen heeft mede betrekking op de manier waarop ICT wordt gesourced, hoe een uitbesteding wordt vormgegeven, hoe de integratie en relatie met de leveranciers van diensten en oplossingen wordt vormgegeven, en hoe tijdens de operationele fase de business case ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

VKA is bij uitstek de partij om u bij deze vragen te ondersteunen tijdens de volledige levenscyclus van uw sourcing contract. Van strategievorming tot leveranciersselectie, en van transitie tot het inrichten van ICT-governance.  Wij hebben jarenlange ervaring als sourcing adviseur bij overheid en bedrijfsleven.

Door te klikken op onderstaande producten/diensten krijgt u meer inzicht in onze aanpak en onze ervaring.

Producten & diensten

Full Circle Aanbesteden
Een aanbesteding, de transitie en de uitvoering van een contract zijn geen afzonderlijke processen, maar juist onderdelen van een keten.
Lees meer
Quickscan DevOps
Wilt u weten in hoeverre uw organisatie geschikt is voor DevOps? Onze DevOps Quickscan geeft u antwoord in 5 minuten.
Lees meer
Sourcingstrategie
Wij geloven dat een passende sourcingstrategie maximaal bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen van uw organisatie. De sourcingstrategie geeft…
Lees meer
Regie en Governance
VKA helpt klanten om regievoering op vraag en aanbod zodanig te versterken dat de verschillende IT diensten integraal een bijdrage…
Lees meer
Europees aanbesteden
U worstelt met een aanbestedingsvraag? VKA helpt u! VKA helpt u de beste partner voor uw ICT-dienstverlening te vinden en…
Lees meer
Transitie en transformatie
Gaat u (opnieuw) uitbesteden of verandert u van sourcing leverancier? Een goed geleide transitie en transformatie is de manier om…
Lees meer
IT Scans
VKA biedt verschillende manieren om uw IT organisatie en IT dienstverlening ‘door te lichten’. Naast de dienstverlening die is beschreven…
Lees meer