Sourcing & Leveranciersselectie

VKA biedt meerdere diensten in het kader van sourcing en leveranciersselectie. Deze diensten lopen uiteen van advisering of ondersteuning bij Europese Aanbestedingen, (het opstellen van) sourcingstrategieën of begeleiding van transitie of transformatietrajecten.

Sourcingstrategie

Een passende sourcingstrategie is het vertrekpunt van de succesvolle inzet van IT in uw organisatie. Dat betekent: IT die maximaal bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen van uw organisatie. VKA maakt daarin het verschil door het combineren  van kennis van de klant en diepgaande kennis van de markt en van IT.

Een goede sourcingstrategie geeft antwoord op onder andere de volgende vragen:

 • Welke bijdrage aan de organisatiestrategie dient de IT-dienstverlening te leveren?
 • Wat is de exacte scope van de IT-dienstverlening? Wat hoort hier wel in en wat zeker niet?
 • Zijn we in staat om de objecten uit de architectuur te vertalen in ‘sourceable units’?
 • Zijn de ‘sourceable units’ ontvlechtbaar uit de huidige organisatie?
 • Welke sourcingvormen zijn relevant? Hoofdvormen zijn hier: zelf doen, uitbesteden, samen doen (shared service);
 • Wat zijn criteria op basis waarvan een keuze voor een sourcingvorm wordt gemaakt (gerelateerd aan de doelstellingen)?
 • Wat is de optimale sourcingvorm voor de verschillende domeinen in het IT-landschap?
 • Is het verstandig om te gaan werken met één leverancier of willen we per domein de beste leverancier contracteren?
 • Wie gaat de service integratie verzorgen?

Europees aanbesteden

Wij geloven dat een goede overeenkomst met een leverancier veel verder gaat  dan alleen de scherpste prijs. Samen met u vinden wij de beste partner voor uw IT-dienstverlening. Wij zijn daarbij in staat om geheel binnen de kaders van regelgeving een overeenkomst te sluiten die zowel voor uw (interne) klanten, uw organisatie en de leverancier voordeel oplevert. De overeenkomst geeft invulling aan alle voor u relevante aspecten van de dienstverlening, zoals bijvoorbeeld een snelle en betrouwbare levering, een hoge kwaliteit of de nieuwste innovaties.

Een cruciale succesfactor is het verkrijgen van draagvlak bij uw interne klant. Onze aanpak is gebaseerd op een open en transparante communicatie naar alle partijen, intern en extern. Ervaring leert dat het nauwkeurig beschrijven hoe het proces verloopt en dit ook zo uitvoeren leidt tot succes. Daarbij beschikt VKA over alle benodigde kennis van en ervaring met de technische, juridische en procedurele aspecten van aanbestedingen.

Onze dienstverlening bij aanbesteden is flexibel en modulair. Deze kan variëren van gerichte ondersteuning in enkele fasen van de aanbesteding tot een volledige ontzorging waarbij wij namens u de volledige regie over de aanbesteding voeren. In overleg met u stellen we vast welke ondersteuning VKA u levert voor een succesvolle aanbesteding. We kennen alle frameworks en best practices. Samen met u bepalen we welke werkwijze het beste bij uw situatie past. In elk traject zorgt VKA voor de overdracht van kennis en de borging daarvan in uw organisatie. Het stelt u in staat om een volgende aanbesteding zelfstandig(er) uit te voeren.


Onze experts gaan graag met u in gesprek.

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.  

Pim Schouten

Full Circle aanbesteden

Veel organisaties zien een aanbesteding als een losstaand proces. Op vele manieren kan dat tot verlies van kennis, geld en/of tijd leiden. Full Circle Aanbesteden (FCA) is gebaseerd op het principe dat een aanbesteding een integraal onderdeel van een doorlopend proces is. Een aanbesteding, de transitie en de uitvoering van een contract zijn geen afzonderlijke processen, maar juist onderdelen van een keten. Door die schakels soepel met elkaar te verbinden kan de organisatie tijd, geld en energie besparen. Bij elkaar verbetert dit de kwaliteit van het hele proces.

Door aanbestedingen niet te zien als een fase die eens in de vier jaar wordt door­lopen, maar als integraal deel van een continu proces, waarbinnen eens in de vier jaar de daadwerkelijke leverancier­sselectie plaatsvindt, worden zowel de selectie als de daaruit voortkomende dienstverlening beter. De voordelen op een rij? Een full circle aanbestedende dienst:

 • wordt niet meer verrast door de noodzaak om weer aan te besteden;
 • is in staat om efficiënter en rechtmatig aan te besteden;
 • contracteert beter passende diensten en producten;
 • leert van elke uitgevoerde aanbesteding;
 • stemt alle aanbestedingen en implementaties individueel en ook onderling op elkaar af;
 • is op elk moment volledig in control.

Met FCA beoogt VKA een gestructureerde vorm van aanbesteden te integreren bij aanbestedende diensten. Het doel daarvan is om door een betere verwerving van dienstverlening de kwaliteit structureel te verbeteren tegen een betere prijs.

VKA helpt een organisatie door middel van analyse, advies en specifieke producten en diensten om grip te krijgen op dit proces en alle onderdelen optimaal op elkaar te laten aansluiten. Onze aanpak is voor iedere organisatie specifiek: elke organisatie is anders en de inrichting van processen moet gebaseerd zijn op de optimale benutting van de medewerkers, hun kennis en kunde en de budgetten.

Full Circle aanbesteden QuickScan

In hoeverre zijn aanbestedingen al een integraal onderdeel van een proces? En wat is het volwassenheidsniveau van uw organisatie met betrekking hiertoe? Dat kunt u zelf NU meten. Doe de Full Circle Aanbesteden QuickScan hier gratis en online om te kijken hoe uw organisatie ervoor staat. We helpen u daarnaast met (onder andere) de volgende activiteiten en diensten:

 • Volwassenheidsscan Full Circle Aanbesteden (de volledige versie van de QuickScan;)
 • Analyse en (her)inrichting van uw inkoop en beheerprocessen;
 • Opleiden, trainen en/of coachen van uw organisatie;
 • Begeleiden van uw organisatie naar een hoger Full Circle Aanbestedingsniveau;
 • Het opstellen van onder andere templates, procesbeschrijvingen, functieprofielen en beleidsdocumenten ten behoeve van de verbetering van uw interne organisatie.
Cleo van Engelen
Een aanbesteding kost toch enorm veel tijd en energie? En voor een aanbesteding heb je toch hele andere mensen nodig binnen de organisatie dan voor het uitvoeren van een contract? Of niet? Ons antwoord: full circle aanbesteden!
Lees meer…

Gerelateerde dienstverlening

IT Governance en Regie

Hoe bestuur ik mijn IT organisatie?

Cloud Computing

Hoe verwerf, gebruik, bestuur en beheers ik mijn cloud omgeving?

Audit en Assurance

Hoe en wanneer ben ik in control?