Quickscan: Full circle aanbesteden

Full circle aanbesteden

In onze visie zijn aanbestedingen een integraal onderdeel van het continue proces van optimaliseren van de dienstverlening. Aanbesteden is geen losstaand proces, maar maakt volledig deel uit van de dagelijkse werkzaamheden, waarbij er een continue afstemming is tussen de aanbesteding(en) en de andere onderdelen binnen de organisatie zoals beleidsontwikkeling, leveranciersmanagement en de aansturing/governance van de dagelijkse procesgang. VKA noemt dit ‘Full Circle Aanbesteden’ (FCA).

Idealiter betekent dit dat alle relevante aspecten van de dienstverlening doorlopend worden gemeten en bewaakt en dat de gemeten waarden worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren. Dus als bijvoorbeeld blijkt dat de instrumenten om de leverancier aan te sturen onvoldoende zijn, neem je verbetermaatregelen voor de korte termijn (huidige leverancier), maar ook ten behoeve van de verwerving van (nieuwe) dienstverlening, zoals in komende aanbestedingen.

Quickscan

In 2018 heeft VKA de volwassenheidsscan voor Full Circle Aanbesteden ontwikkeld. Deze scan stelt de mate vast waarin een organisatie gestructureerd en georganiseerd met aanbestedingen omgaat. Dat kan variëren van een variërende ad hoc aanpak, tot aan de situatie waarbij aanbesteden volledig geïntegreerd is in de dagelijkse procesgang en waar Full Circle Aanbesteden in zijn volledige vorm is ingericht. Als afgeleide van de uitgebreide volwassenheidsscan heeft VKA een Quickscan ontwikkeld, die snel een indicatie geeft van de mate van volwassenheid van aanbestedingen.

De door VKA ontwikkelde Full Circle Maturity Scan omvat een 15-tal aspecten waarop de volwassen­heid van een organisatie kan worden gemeten: Aansturing van Leveranciers, Borging, Communicatie en Draagvlak, Documenten, Planning, Proces, en Visie.

Na het invullen van de scan krijgt u direct het resultaat te zien. Hoe scoort uw organisatie op de verschillende thema’s? Op welke thema’s scoort uw organisatie goed en welke thema’s behoeven nadere aandacht binnen uw organisatie? De uitkomst van de scan is alleen voor u, wij verspreiden deze niet.

Deze Quickscan geeft geen oordeel over de kwaliteit van de aanbestedingsorganisatie, maar een indicatie van de positie van de organisatie op de onderzochte aspecten. Het is aan uw organisatie om te bepalen of u daar wel of niet tevreden mee bent.

Wilt u weten in hoeverre uw organisatie in staat is om aan de slag te gaan met Full Circle Aanbesteden? Met het invullen van de Quickscan krijgt u direct een indicatie van waar u als organisatie staat.

Start Quickscan

 

Wilt u als organisatie meer bereiken met Full Circle Aanbesteden en zoekt u iemand om u daarbij te helpen? Neem dan contact op met Rick de Rooij (rick.derooij@vka.nl).